Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
De tre satellittene i Swarm undersøker jordas livsviktige magnetfelt. Illustrasjon: ESA/AOES Medialab
ESA/AOES Medialab

Swarms fornemmelse for magnetisme

Swarm undersøker jordas magnetfelt. De første resultatene fra satellitt-trioen presenteres i Danmark i juni.

Jordas magnetfelt beskytter alle levende vesener mot den intense strålingen fra solvinden, strømmen av ladde partikler som sola hele tiden sender ut.

Magnetfeltet dannes av prosesser dypt nede i jordas indre, men nøyaktig hvordan dette skjer og hvordan magnetfeltet opprettholdes er ennå ikke helt forstått.

I tillegg holder det livsviktige magnetfeltet på å bli svakere, uten at forskerne kan forklare hvorfor.

Derfor ble de tre Europeiske satellittene Swarm skutt opp i november 2013. Allerede nå er det klart at Swarms målinger er like nøyaktige som det tok tidligere undersøkelser 10 år å oppnå.

Her er en video av Swarm-prosjektet.

Ulike deler av magnetfeltet samtidig

Siden de tre Swarm-satellittene ble skutt opp har instrumentene ombord blitt grundig testet og satt i gang for operasjonell bruk. Satellittene selv har gått inn i sine endelige baner.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Jordas magnetfelt beskytter alt levende mot solvinden og kosmisk stråling og dannes av et lag flytende jern som spinner 3000 km i jordas indre. Grafikk: ESA/ATG Medialab</para></section>

Jordas magnetfelt beskytter alt levende mot solvinden og kosmisk stråling og dannes av et lag flytende jern som spinner 3000 km i jordas indre. Grafikk: ESA/ATG Medialab

Nå suser to av satellittene nesten side om side i en høyde av 462 kilometer. Den tredje satellitten går 510 kilometer over jorda, i en litt annen bane enn de andre.

Swarm-satellittene er plassert i ulike baner slik at forskerne skal kunne undersøke hvordan ulike deler av magnetfeltet reagerer på samme tid.

Slik skal trioen av satellitter nøyaktig måle jordas magnetfelt og ionosfære, det vil si den delen av atmosfæren som inneholder ladde partikler fra solvinden, og som er der nordlyset dannes.

Norsk mission manager

De siste finjusteringene av Swarm-satellittenes instrumenter er fortsatt ikke avsluttet, men de har allerede samlet nok data til at forskerne kan bruke dem til å danne en modell av magnetfeltet.

Bildet under viser forskjellene mellom Swarms data og en tidligere modell som kalles for Chaos-4. De to modellene er svært like, noe som viser forskerne at instrumentene ombord i Swarm-satellittene fungerer bra.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>En modell av de første dataene fra magnetfeltsatellittene Swarm viser at målingene er like nøyaktige som det tok andre undersøkelser 10 år å oppnå. Grafikk: ESA/DTU Space/N. Olsen</para></section>

En modell av de første dataene fra magnetfeltsatellittene Swarm viser at målingene er like nøyaktige som det tok andre undersøkelser 10 år å oppnå. Grafikk: ESA/DTU Space/N. Olsen

- Det har vært en skikkelig jobb å få de tre satellittene klare for operasjonell aktivitet, men vi er alle svært glade for hvor godt satellittene gjør det så nært etter oppskytingen, sier norske Rune Floberghagen, som er ESAs mission manager for Swarm.

Om bare noen få uker vil forskere over hele verden få fri adgang til Swarms målinger av jordas magnetfelt.

Det skjer etter at de aller første resultatene fra magnetfeltsatellittene blir presentert på et vitenskapelig møte for Swarm 19. til 20. juni 2014 i Danmark.

Solvinden og jordas magnetfelt danner nordlyset. Du kan dra på virtuell romferd opp i nordlyset og undersøke det selv i Romskipet Aurora som nettopp åpnet på Andøya.