Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
De tre satellittene i Swarm undersøker jordas livsviktige magnetfelt. Illustrasjon: ESA/AOES Medialab
ESA/AOES Medialab

Svermer for jordas magnetfelt

Swarm skal måle jordas magnetfelt og finne ut hvorfor det blir svakere. De tre satellittene skytes opp 22. november 2013.

Jordas magnetfelt dannes av det flytende jernet som spinner dypt nede i planetens indre. Men forskerne er ennå ikke sikre på hvordan magnetfeltet oppstod og hvordan det opprettholdes.

I tillegg holder magnetfeltet på å bli svakere. Uten detaljert kunnskap om hvordan magnetfeltet vedlikeholdes, kan forskerne heller ikke forklare hvorfor det svekkes.

Dette er kunnskap som vi trenger, fordi magnetfeltet beskytter planeten mot solvinden, strømmen av partikler som sola hele tiden sender ut, og mot annen kosmisk stråling.

Hadde jorda ikke hatt magnetfelt, hadde forholdene antakelig ikke vært de rette for at planeten skulle utvikle liv.

Magnetfeltets styrke, retning og variasjon

De tre satellittene i Swarm skal måle styrken, retningen og variasjonen i jordas magnetfelt. De skal også undersøke ledningsevnen, magnetiseringen og de elektriske strømmene i jordas indre.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Banene til de tre satellittene i Swarm høyt over jordas indre som skaper magnetfeltet. Illustrasjon: ESA/ATG Medialab</para></section>

Banene til de tre satellittene i Swarm høyt over jordas indre som skaper magnetfeltet. Illustrasjon: ESA/ATG Medialab

Det vil gi grunnleggende kunnskap om kilden til magnetfeltet og gjøre det lettere å skape matematiske modeller for å simulere ulike teorier om prosessene der.

Swarms målinger vil også bidra til kunnskapen om romværet rundt jorda, som skapes av solvinden, og om nordlyset, som oppstår når partiklene i solvinden ledes ned mot polene av magnetfeltet.

Store utbrudd på sola slynger stormer av partikler ut i rommet. Når disse går i retning av jorda gir det dårlig romvær som kan slå ut satellitter og annen teknologi i bane, og være helsefarlig for astronauter.

I ekstreme tilfeller kan dårlig romvær skade elektrisitetsnettet i store områder på jorda, med de mange samfunnsmessige konsekvensene det vil ha.

Står som sild i tønne

Nå er de tre satellittene forsiktig plassert sammen i vertikal posisjon med bare noen centimeter mellom seg, klare for å omgis av bærerakettens skall.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>De tre satellittene i Swarm står tett sammen i vertikal stilling for å omgis av bærerakettens skall før oppskyting. Foto: ESA/M. Shafiq</para></section>

De tre satellittene i Swarm står tett sammen i vertikal stilling for å omgis av bærerakettens skall før oppskyting. Foto: ESA/M. Shafiq

Oppskytingen vil skje 22. november 2013 klokken 13.02 norsk tid fra kosmodromen i Plesetsk i Arkhangelsk, helt nordvest i Russland.

Derfra vil Swarm gå inn i polare baner. To av satellittene vil fly parallelt i 450 kilometers høyde, mens den tredje satellitten vil gå 530 kilometer over bakken.

Swarm vil gi kunnskap om prosesser både høyt over bakken og dypt nede i jordas indre.

I tillegg vil dataene fra Swarm også gi informasjon om prosesser på andre planeter. Flere andre kloder i solsystemet, blant annet Jupiter og Saturn, har også magnetfelt.

Det samme gjelder sola, som har et sterkt magnetfelt som påvirker både jordas og de andre planetenes magnetfelt.

Du kan lese mer om Swarm her.

Den nyeste miljø- og klimasatellitten

Swarm er den fjerde av Earth Explorers, den europeiske romorganisasjonen ESAs miljø- og klimasatellitter, til å bli skutt opp.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sørlys på Saturn sett av Cassini. Foto: NASA</para></section>

Sørlys på Saturn sett av Cassini. Foto: NASA

Den første satellitten i serien, GOCE, er nå ferdig med sitt oppdrag. De to andre satellittene, CryoSat og SMOS, måler fortsatt tykkelsen og arealet av polisen, og undersøker fuktigheten i jordsmonnet på land og saltholdigheten i havet.

Den neste Earth Explorer til å skytes opp etter Swarm er ADM-Aeolus, som skal undersøke jordas atmosfære og vindsystemer.

Du kan lese mer om Earth Explorers her.