Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

SvalSat blir hovedbakkestasjon for Europas miljøsatellitter

SvalSat blir hovednedlesingsstasjon for Europas nye miljøsatellitter, Sentinel-serien. Kontrakten er på hele 200 millioner kroner.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Det er ikke småpenger kontrakten som Kongsberg Satellite Services, KSAT, har vunnet. 200 millioner kroner sørger for at bakkestasjonen på Svalbard, SvalSat, blir hovednedlesingsstasjon for de tre første Sentinel-satellittene.

Sentinel-satellittene er Europas nye generasjon av operasjonelle miljøsatellitter. De skal holde øye med miljø og klima over hele jorda og sikre at de viktige tidsseriene med data fra dagens miljøsatellitter fortsetter.

Slike lange tidsserier er helt nødvendige for å kunne forstå hva som skjer med klima og miljø over tid og hvordan de vil utvikle seg videre.

Sikker leverandør av satellittdata

Kjempekontrakten til KSAT dekker nedlesing av data fra de tre første Sentinel-satellittene og har en varighet på fem år. Første satellitt skytes opp i 2013, med en rekke oppskytinger i årene som følger.

- Kontrakten styrker KSATs posisjon som verdensledende leverandør av tjenester knyttet til mottak av data og kontroll av satellitter i polar bane, sier Ellen Wiggen ved KSAT.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Det norske selskapet vant kontrakten fordi de har en ledende posisjon i markedet fra før og har vist at de er sikker leverandør av kompetanse og kvalitet.

I tillegg kommer en unik geografisk beliggenhet, med mulighet for nedlesing av data og satellittkontroll i både Arktis og Antarktis, med solid infrastruktur.

- Vi er veldig stolt over at vi har fått denne kontrakten og alle her på KSAT som har vært med på å skaffe oss denne posisjonen, sier Wiggen.

Verdifulle miljødata for Norge

- KSAT var favoritt for kontrakten, så det er ikke veldig overraskende at de fikk den, men vi kunne ikke være sikre før det ble kunngjort, sier Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

Det er den europeiske romorganisasjonen ESA som bygger Sentinel-satellittene i tett samarbeid med EU.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Disse satellittene skal betjene de store europeiske prosjektene i miljøovervåkingsprogrammet GMES, men også nasjonale jordobservasjonstjenester for ESAs medlemsland, inkludert Norge.

Sentinel-satellittene vil derfor også gi verdifulle data til våre egne nasjonale behov for overvåking av luft, hav, vegetasjon, klima og mer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

- Fra Norsk Romsenters synspunkt tror vi det vil være veldig bra for de norske etatene og brukerne, som Kartverket, Kystverket, NGU og Met.no, at vi har rask og lett tilgang til miljødataene og gode muligheter for påvirke den videre utviklingen av GMES, sier Wahl.

Sentinel-satellittene kommer

SvalSat blir hovednedlesingsstasjon, men ikke den eneste nedlesingsstasjonen for Sentinel-satellittene.

Siden data fra miljøovervåkerne skal kunne leses ned i sanntid over hele Europa, er det også en bakkestasjon i Italia som dekker Middelhavsområdet, og en på Kanariøyene som dekker Atlanterhavet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Stasjonen på Svalbard blir hovednedlesingsstasjon for data fra Nord-Europa, samt data fra hele resten av verden som har blitt tatt opp og lagret ombord i satellittene.

Sentinel 1A er en radarsatellitt som kan se land, sjøis, isbreer, oljesøl, og skip, uavhengig av lysforhold og skyer. Sentinel 2A er en optisk satellitt som ser vegetasjon, skogareal, landbruksområder, elver, og annet, i synlig lys. Sentinel 3A, skal holde øye med blant annet havnivå, havfarge og havtemperatur.

Du kan lese mer om SvalSat og Sentinel-satellittene her:

Artikkelen ?På toppen av verden? i magasinet ?Norge ? 50 år som romnasjon?, Miljøvaktene i rommet

Bildene kan brukes fritt om de blir kreditert.

Kontakt:

Rolf Skateboe ? Direktør for Kongsberg Satellite Services ? rolf. skatteboe @ ksat.no