Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

SvalSat blir bakkestasjon for NASAs nye miljøsatellitter

Den norske bakkestasjonen på Svalbard, SvalSat, blir nedlesingsstasjon for NASAs neste generasjon av vær- og miljøsatellitter i polar bane.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

NASA har tildelt Norsk Romsenter en kontrakt for fremtidige leveranser av tjenester fra Svalbard satellittstasjon (SvalSat) på en verdi av nær 22 millioner dollar, eller rundt 143 millioner kroner.&nbsp; Leveransen skjer gjennom et samarbeid mellom Norsk Romsenter og Kongsberg Satellite Services AS, som eier og driver Svalsat.

Dermed blir SvalSat bakkestasjon for NASAs nåværende polarbanesatellitter innen Joint Polar Satellite System-programmet (JPSS) og dets nestegenerasjons vær- og miljøsatellitter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

- NASAs valg av KSAT og Norsk Romsenter for disse tjenestene viser at de er fornøyde med det samarbeidet vi har hatt de siste 15 årene, sier Rolf Skatteboe, direktør for KSAT.

KSAT er svært glad for å levere tjenester til den neste generasjonen av NASAs værsatellitter. NASA valgte SvalSat fordi bakkestasjonen sikrer en kostnadseffektiv tilgang til satellittdata.

Skal gi lange tidsserier av klima og miljø

Den nye kontrakten omfatter bruk av bakkestasjonen på Svalbard og andre datatjenester fra KSAT for polarbanesatellittene Global Change Observation (Water 1), Suomi National Polar-orbiting Partnership og JPSS-1, den første satellitten av NASAs nye vær- og miljøsatellitter.

Den nye generasjonen satellitter vil sørge for kontinuitet i og gi mer nøyaktige målinger av 30 ulike typer data av atmosfæren, land, hav og klima. Lange tidsserier av data er helt nødvendig for å forstå endringer i klima og miljø over tid.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Satellittprogrammet vil blant annet gi mer nøyaktig værvarsel, holde øye med store orkaner og stormsentre, måle temperatur av havoverflaten, analysere mengden ozon i atmosfæren og mye mer.

JPSS-satellittene vil også motta og videresende signaler fra nødpeilesendere innen SARSAT-programmet.

Verdens travleste bakkestasjon

Mellom 60 og 70 satellitter bruker i dag SvalSat som bakkestasjon. Det inkluderer satellitter til den europeiske romorganisasjonen ESA, den japanske romorganisasjonen JAXA, og Galileo, det nye europeiske satellittnavigasjonssystemet.

Bakkestasjonens beliggenhet gjør at den kan motta data fra polarbanesatellitter fordelaktig ofte, rundt hvert 100. minutt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Dette, kombinert med en stor kapasitet for å ta ned og lagre data og videresende dem via høyhastighetsnett til hele resten av verden, gjør SvalSat til verdens travleste bakkestasjon.

SvalSat ble etablert av Norsk Romsenter i 1997. Siden 2002 har bakkestasjonen vært eid og drevet av Kongsberg Satellite Services.

Du kan lese mer om SvalSat og KSAT her:

Galileo åpner på Svalbard, Artikkelen ?På toppen av verden? i magasinet ?Norge ? 50 år som romnasjon?
Bildene kan brukes fritt om de blir kreditert. Klikk på bildene for større versjon.