Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Den amerikanske astronauten Tim Kopra (t.v.) en blodprøve av sin britiske kollega Tim Peake på den internasjonale romstasjonen i 2015. Foto: ESA/NASA
ESA/NASA

Stresset i rommet

Eksperimentet Immuno har undersøkt hva som skjer med immunforsvaret i rommet. Nå er de første resultatene klare.

Prøver fra romfarere har tidligere vist at lange opphold i rommet svekker immunsystemet. Forsøket Immuno skal finne hvorfor dette skjer.

Forsøket gikk over fem år og omfattet 12 romfarere. På romstasjonen fylte romfarerne ut spørreskjema om hvor stresset de følte seg der og da. Samtidig tok romfarerne prøver av spytt, urin og blod for å se hvordan det stod til med kroppen og immunsystemet.

Blodprøver ble også tatt av romfarerne på jorda. Så ble prøvene deres tilført ulike sykdomsfremkallende organismer, som sopp, bakterier og herpesvirus.

- Det som normalt ville gitt en mild immunrespons hos en frisk person på jorda fikk immuncellene til romfarerne til å overreagere, sier Alexander Choukèr, leder for forsøket.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den italienske astronauten Samantha Christoforetti åpner romstasjonens fryser som holder minus 90 grader. Her lagres biologiske og medisinske forsøk som skal tilbake til jorda. Foto. ESA/NASA</para></section>

Den italienske astronauten Samantha Christoforetti åpner romstasjonens fryser som holder minus 90 grader. Her lagres biologiske og medisinske forsøk som skal tilbake til jorda. Foto. ESA/NASA

I noen tilfeller overreagerte immunsystemet, mens i andre tilfeller hadde immunsystemet tydelig blitt svakere.

Skyldes stress, sterilt miljø, eller vektløshet?

Kanskje skyldes effekten på immunsystemet ganske enkelt stresset av å bo og jobbe inne i et hermetisk lukket et romfartøy i et halvt år, langt borte fra familie og venner.

Muligens kan også det sterile miljøet på romstasjonen påvirke immunsystemet.

Eller effekten skyldes først og fremst mangelen på tyngdekraft, som sterkt påvirker andre deler av menneskekroppen, som bein- og muskelmassen, samt sirkulasjonssystemet.

Sammenliknes med folk i Antarktis

For å få vite om den negative effekten på immunsystemet først og fremst skyldes vektløsheten, må forskerne sammenlikne romfarerne med mennesker som lever i like sterile miljøer, men på jorda.

Det gjør folk som bor og jobber på forskningsbaser i Antarktis. Derfor skal forskerne i Immuno-prosjektet ta prøver fra forsøkspersoner på slike baser.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den europeiske forskningsbasen Concordia i Antarktis. Her foregår blant annet forsøk som sammenliknes med forsøk gjort på romstasjonen. Foto: ESA/IPEV/PNRA–E. Macdonald-Nethercott</para></section>

Den europeiske forskningsbasen Concordia i Antarktis. Her foregår blant annet forsøk som sammenliknes med forsøk gjort på romstasjonen. Foto: ESA/IPEV/PNRA–E. Macdonald-Nethercott

I tillegg skal nye romfarere på romstasjonen ta prøver av immunforsvaret sitt. Disse skal analyseres på stedet.

Ny metode for små blodprøver

På grunn av de små mengdene blodprøver som kan lagres i romstasjonens fryser med minus 90 grader og sendes tilbake til jorda, krevde Immuno-prosjektet mye planlegging.

Forskerne måtte også utvikle en my metode for å analysere små mengder blod.

Denne metoden kan videreutvikles til bruk i andre medisinske felt, for eksempel til å ta blodprøver av nyfødte barn, som har små mengder blod.

Den medisinske forskningen på hva som skjer med kroppen under lange romferder, som for eksempel til Mars, er godt i gang allerede.