Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
De store romorganisasjonene ønsker å dra tilbake til månen for å lære mer om månen, jorda, solsystemets barndom, og å bo og jobbe utenfor jorda. Grafikk: ESA/Foster + partners
ESA/Foster + partners

Søker teknologi til mulig måneferd

ESA inviterer bedrifter over hele Europa til å bidra med teknologi som kan brukes på månen.

Den europeiske romorganisasjonen ESA er for lengst i gang med på forberedelsene til en bemannet romferd til Mars.

Men også månen er et svært aktuelt mål for fremtidens romfarere. Det er fortsatt mye vi ikke vet om månen og hva den kan fortelle om jorda og hvordan livet der oppstod.

I tillegg vil en base på månen åpne for helt unik forskning som ikke kan gjøres på jorda, på liknende måte som den internasjonale romstasjonen tilbyr i dag.

Ikke minst vil det romorganisasjonene lærer ved å ha astronauter på månen bli svært nyttig, ja kanskje nødvendig, for bemannete romferder lenger ut i solsystemet.

Derfor inviterer ESA bedrifter i alle sine medlemsland til å sende inn forslag på teknologi og løsninger som kan brukes i bemannet utforskning av månen.

Mer informasjon om hvordan du kan sende inn forslag finner du her og her.

Den nye storsatsingen etter romstasjonen

- Denne utlysingen skal være med på å danne en oversikt over hva som finnes på det kommersielle markedet i Europa som kan brukes på månen, sier Marianne Vinje Tantillo, seksjonssjef for romstasjon og utforskning ved Norsk Romsenter.

Tantillo er også viseformann i ESAs Komité for den bemannete utforskningen av rommet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Så mørkt blir det under natten på månen og den varer i 14 jorddager. Grafikk: JAXA/NHK</para></section>

Så mørkt blir det under natten på månen og den varer i 14 jorddager. Grafikk: JAXA/NHK

I dag er det den internasjonale romstasjonen som er det store samarbeidsprosjektet for den bemannete romfarten. Men en gang etter 2024 kommer romstasjonen ikke lenger til å være i bruk.

- Da kan den internasjonale bemannete romfarten komme til å bygge en ny romstasjonen lenger ute i rommet, eller foreta en romferd til Mars, en asteroide, eller månen, sier Tantillo.

Målene for fremtidens astronauter er mange, og månen er ett av dem. Men først må romorganisasjonene vite hva slags teknologi som finnes og hva som er mulig å utvikle videre.

Det er dette ESAs teknologistudie og invitasjon til bedrifter i Norge og resten av Europa skal gjøre.

Også teknologi utenfor romindustrien kan trengs på månen

For eksempel viser ny forskning at det finnes vann i form av is i kratre som ligger i skyggen på månen, spesielt nær sørpolen.

Kanskje kan dette vannet bli til drikke for romfarere, og til å utvinne oksygen. Månen har også metaller og mineraler. Kan disse brukes til å bygge på månen, ved hjelp av for eksempel 3D-printing?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>En fremtidig base på månen kan legges i tunneler gravd ut av lava som beskyttelse mot kosmisk stråling, meteoritter og den lave temperaturen. Grafikk: ESA</para></section>

En fremtidig base på månen kan legges i tunneler gravd ut av lava som beskyttelse mot kosmisk stråling, meteoritter og den lave temperaturen. Grafikk: ESA

Finnes det annen teknologi på jorda som kan brukes til å utvinne, dyrke eller resirkulere ressurser for romfarere på månen? Hvordan skal romfarerne der bo og hva slags transport og kommunikasjon skal de ha med seg?

Hva er norske og andre europeiske bedrifter spesielt gode på? Hva slags teknologi kan romorganisasjonene satse på av dette?

- Også teknologi fra bedrifter som ikke er typiske romindustribedrifter kan absolutt være relevant i denne sammenhengen, sier Tantillo.

Synergieffekt mellom industrier

Tantillo synes det hadde vært spesielt spennende om teknologi som i dag er helt vanlig på jorda kan videreutvikles eller modifiseres til ny bruk på månen.

- I dette feltet kan det oppstå mange spennende synergieffekter mellom ulike sektorer som i utgangspunktet ikke driver med romteknologi, men som likevel har produkter som kan bli nyttig i rommet, sier Tantillo.

 

Hun håper derfor at mange bedrifter også utenfor romindustrien vil sende inn forslag på teknologi til ESA.

Kontakt

Marianne Vinje Tantillo – Seksjonssjef for romstasjonen og utforskning – Norsk Romsenter – 22 51 18 29 / 988 82 638