Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESAs tyske romfarer Matthias Maurer under trening under vann for å etterlikne vektløsheten i rommet. Foto: NASA/ESA
NASA/ESA

Søker norsk ekspertise til månen

ESA kommer til Trondheim for å finne løsninger til nye måneferder.

Den europeiske romorganisasjonen ESA skal, sammen med NASA, dra til månen for å forske, teste ny teknologi, trene romfarere og utvikle det som trengs for ferder enda lenger ut i rommet. Det skal gjøres i samarbeid med industrien i Europa og USA.

Her er det store muligheter for norsk industri til å utvikle ny teknologi, vinne kontrakter, få innpass på nye markeder, og skape nye produkter og tjenester som kan brukes på jorda.

Derfor inviterer Norsk Romsenter til workshop med den europeiske romorganisasjonen ESA for å finne løsninger som kan brukes på de kommende måneferdene.

Workshopen holdes tirsdag 30. april på Pirsenteret i Trondheim. Det er mulig å melde seg på til og med fredag 26. april. Påmelding skjer her.

Felter der Norge har mye kompetanse

Spesielt er det robotikk, autonomi, fjernstyring, virtuell virkelighet og kunstig intelligens som kan bli viktig når romfarere skal jobbe på månen.

- Dette er emner som vi vet det finnes god kompetanse på i Norge og i Trondheim. Derfor ønsker vi å la ESA presentere noen av utfordringene som de vil møte på månen, for norske bedrifter og innovatører som kan sitte på mulige løsninger til disse, sier Marianne Vinje Tantillo, fagsjef for romstasjon og utforsking ved Norsk Romsenter.

Teknologi som brukes i rommet møter noen av de samme kravene som teknologi som brukes offshore og i maritim industri. For eksempel må teknologien være svært pålitelig, tåle et krevende miljø, kunne fjernstyres av operatører langt unna, og kanskje måtte repareres på stedet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Paolo Nespoli og roboten Justin som han styrte fra romstasjonen.</para></section>

Paolo Nespoli og roboten Justin som han styrte fra romstasjonen.

- I dag har den norske romindustrien spesialkompetanse på mange felter som er relevant for utforskingen av månen og Mars. Eksempler er sensorteknologi, rakettutvikling og mekanismer. Dette er teknologi vi har jobbet mye med å utvikle og posisjonere i ESA, sier Vinje Tantillo.

Nå ønsker Norsk Romsenter å gjøre den norske romindustrien bredere og løfte frem felter der Norge har høy kompetanse, men hvor norsk teknologi til nå ikke har blitt brukt i rommet.

Hva trenger astronautene på månen?

På workshopen vil flere eksperter fra ESA, blant annet den tyske astronauten Matthias Maurer, fortelle om hvilke utfordringer de vil møte på romferder til månen, og hva som trengs for å løse dette.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Norsk Romsenter inviterer til workshop i Trondheim 30. april 2019 om nye romferder til månen og robotikk. Grafikk: NRS/ESA</para></section>

Norsk Romsenter inviterer til workshop i Trondheim 30. april 2019 om nye romferder til månen og robotikk. Grafikk: NRS/ESA

Også norske Kim Nergaard, leder av ESAs Missions Operations Definition Unit, og Gianfranco Visentin, en av ESAs fremste eksperter innen automasjon og robotikk, samt Thomas Krüger, som forsker på bruken av roboter i rommet, vil presentere sine felter og problemstillinger på workshopen.

Noen av temaene blir: fjernstyring av roboter i krevende miljøer og på steder med begrenset kommunikasjon. Likheter og forskjeller i bruken av kunstig intelligens for å utforske rommet og havet. Veksling mellom fjernstyring, delvis selvstyring og full autonomi. Hvordan virtuell virkelighet og forbedret virkelighet kan hjelpe til med denne utforskingen.

Næringsmessig nyttig for Norge

- Å bli med på den nye utforskingen av månen vil kunne gi kompetanseheving, teknologisk utvikling og innovasjon for norske firmaer. Dette vil også kunne brukes på jorda, i nye produkter og tjenester som kan åpne helt nye markeder for bedriftene, sier Vinje Tantillo.

Dessuten vil det gi muligheter til fremtidig omstilling og nyvinning ut fra det norsk industri allerede kan og produserer i dag.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>SvalSat, KSATs bakkesegment for nedlesing av satellitter på Svalbard. De små antennene tilhører KSAT Lite, bakkesegmentet spesielt utviklet for småsatellitter. Foto: KSAT</para></section>

SvalSat, KSATs bakkesegment for nedlesing av satellitter på Svalbard. De små antennene tilhører KSAT Lite, bakkesegmentet spesielt utviklet for småsatellitter. Foto: KSAT

- Derfor gir det næringsmessig nytte for Norge å være med på den nye og internasjonale utforskingen av månen og Mars, sier Vinje Tantillo.

Norsk Romsenter vil bidra med informasjon om finansieringsordninger og annen støtte gjennom norske eller europeiske programmer. Se også her.

Kan norske studenter hjelpe månefarerne?

- Utforskingen av rommet har stor interesse blant unge. ESA har mange gode muligheter for master- og doktorgradsstudenter og nyutdannete, så dette vil vi også vise frem i Trondheim, sier Vinje Tantillo.

Studentgruppene Orbit NTNU og Propulse NTNU inviterer til romdag på NTNU i Trondheim mandag 29. april 2019.

Også her blir temaet månen og de nye planene for bemannete ferder til vår naturlige satellitt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Romdagen på NTNU den 29. april 2019 har de nye måneferdene som hovedtema. Grafikk: Orbit NTNU / Propulse NTNU</para></section>

Romdagen på NTNU den 29. april 2019 har de nye måneferdene som hovedtema. Grafikk: Orbit NTNU / Propulse NTNU

Matthias Maurer skal snakke om utfordringene som de nye månefarerne vil møte, og hvordan studenter kan hjelpe ham og kollegene hans i å komme seg til månen, og samtidig gjøre fantastisk forskning.

Ola Dokka vil fortelle om Spaceport Norway, Nordens største konferanse for industrien om rommet, som blir holdt i Trondheim 5. til 6. september 2019.  

Norsk Romsenter vil presentere de mange mulighetene som finnes for norske studenter innen europeisk romfart og romindustri.

NTNU-studenter bygger rakett og satellitt

Romdagens arrangører, Orbit NTNU og Propulse NTNU, teller cirka 50 studenter hver, hovedsakelig fra sivilingeniørstudiene.

Orbit NTNU bygger sin egen nanosatellitt som skal ta selfies av publikum i rommet, mens Propulse NTNU bygger en rakett som skal være med på konkurransen Spaceport America Cup i juni i USA. Raketten avdukes under romdagen på NTNU.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>SelfieSat, Orbit NTNU sin satellitt, vil ta selfies av publikum i bane for å bringe rommet nærmere jorda. Grafikk: Orbit NTNU</para></section>

SelfieSat, Orbit NTNU sin satellitt, vil ta selfies av publikum i bane for å bringe rommet nærmere jorda. Grafikk: Orbit NTNU

- Vi holder romdag for å skape oppmerksomhet rundt de to prosjektene våre, møte nye rominteresserte studenter, og samle alle som er med i Orbit og Propulse, sier Edvard Foss, prosjektleder ved Orbit NTNU.

Han håper at mellom 200 og 300 studenter vil komme på romdagen på NTNU.

Spaceport Norway kommer til Trondheim

Det blir mer om de nye måneferdene og roboter på månen på konferansen Spaceport Norway i Trondheim, 4. og 5. september 2019.

På Spaceport Norway kommer folk fra bedrifter og industri, ikke bare romindustrien men også mange andre høyteknologiske sektorer, sammen med representanter for forskningsinstitusjoner, romorganisasjoner, offentlige etater og andre fra hele Europa.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Slik kan Gateway, den nye romstasjonen i bane rundt månen, komme til å se ut. Orion er dokket lengst til venstre. Illustrasjon: NASA</para></section>

Slik kan Gateway, den nye romstasjonen i bane rundt månen, komme til å se ut. Orion er dokket lengst til venstre. Illustrasjon: NASA

Det blir mer om årets Spaceport Norway senere.

Du kan lese mer om de første månelandingene og hva de har betydd her.

Kontakt

Marianne Vinje Tantillo – Fagsjef, romstasjon og utforskning – Norsk Romsenter – 988 82 638

Edvard Foss – Prosjektleder – Orbit NTNU – edvard.foss @ ntnuspace.no

Ole Dokka - Spaceport Norway - 902 15 376

Snorre Valen - Technoport - 482 15 657