Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Datakretser er noen av de elektroniske komponentene som spesialllages for romfartøy. Foto: ESA
ESA

Søker kommersiell teknologi til romfartøy

Både ESA og Norsk Romsenter jakter teknologi som kan brukes i rommet.

Intense vibrasjoner, ekstrem varme, iskaldt vakuum, sterk stråling, ørsmå meteoritter og romsøppel, er bare noen av utfordringene som alle romfartøy, inkludert satellitter og romsonder, må tåle.

Derfor bygges romfartøy vanligvis av deler som er spesielt utformet, fremstilt og testet for bruk i rommet.

- Når et romfartøy først er skutt opp, kan vi ikke hente det ned igjen for å reparere eller endre det, sier Mikko Nikulainen, leder for Technical Reliability and Quality Division ved den europeiske romorganisasjonen ESA.

- Ingeniørene må derfor være helt sikre på at alle delene som romfartøyet består av vil fungere like lenge som romfartøyets oppdrag skal vare.

Holde tritt med utviklingen

Men det blir ikke billig når alle delene er spesiallaget. I tillegg tar det gjerne fra to til fem år før de er klar for bruk.

- I løpet av den tiden har teknologien gått videre, og de spesiallagete delene er kanskje ikke lenger de beste løsningene når romfartøyet endelig er ferdig, sier Nikulainen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>En satellitt eller annet romfartøy under planlegging. Foto: ESA</para></section>

En satellitt eller annet romfartøy under planlegging. Foto: ESA

Derimot er kommersielt tilgjengelig teknologi er helt ferdig utformet og testet når den kommer ut på markedet.

Dessuten lages denne teknologien ofte i store partier og til en mye lavere pris. Dette er fordelaktig også for rombransjen, som bare blir mer og mer kompetitiv.

Bedre, billigere og raskere

- Kundene våre ønsker seg romfartøy som er bedre, men til en billigere penge og med kortere utviklingsløp enn før, sier Ferdinando Tonicello.

Han er ingeniør ved ESA og er en av dem som står bak en ny utlysning som romorganisasjonen nå kommer med.

- Vi har derfor ganske enkelt ikke råd til å spesialutvikle hver eneste del som skal på et romfartøy, sier Tonicello.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>På ESAs senter ESTEC i Nederland testes romsonder og satellitter i enorme kamre. Foto: ESA/G. Porter</para></section>

På ESAs senter ESTEC i Nederland testes romsonder og satellitter i enorme kamre. Foto: ESA/G. Porter

Dette er noen av grunnene til at ESA er på jakt etter, og støtter videreutviklingen av, kommersielt tilgjengelig teknologi som kan finne ny bruk på romfartøy.

Det samme gjør Norsk Romsenter for bedrifter i Norge. Les mer om det under.

Kan gjøre en bedre jobb i rommet

Men siden alle typer elektronikk er følsomme for stråling, er det svært utfordrende å sikre at kommersielt tilgjengelige elektriske komponenter tåler strålingen de vil få i rommet.

Likevel har elektriske komponenter som er laget for bruk på jorda, for eksempel i biler, vist seg å være av god kvalitet, til og med når de produseres i store partier. Slik teknologi kan klare seg i rommet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Banesonden Mercury Planetary Orbiter er en del av BepiColombo som skal forske på Merkur. Her under testing. Foto: ESA/Le Floch</para></section>

Banesonden Mercury Planetary Orbiter er en del av BepiColombo som skal forske på Merkur. Her under testing. Foto: ESA/Le Floch

- Dermed kan kommersielt tilgjengelige deler endre måten vi bygger romfartøy på i fremtiden, sier Tonicello. Slike deler må selvsagt testes grundig, slik at romingeniørene vet at de fungerer nøyaktig som de skal i rommet.

Går disse testene bra, kan kommersielt tilgjengelig teknologi gjøre en bedre jobb i rommet enn tradisjonelt utviklet romteknologi.

Hvordan teste og tilpasse teknologi

- I den nye utlysningen er vi derfor spesielt på jakt etter idéer for å teste hvordan kommersielt tilgjengelige elektriske komponenter reagerer på høye dose stråling, og hvordan de kan endres til å tåle stråling bedre, sier Nikulainen.

Utlysningen er en del av ESAs planer om å øke bruken av kommersielt tilgjengelig teknologi i sine romfartøy, finne og evaluere lovende elektriske komponenter, utvikle bedre prosedyrer for å benytte kommersielt tilgjengelig teknologi til romfartøy i fremtiden, og finne nye måter som kommersielt tilgjengelig teknologi kan brukes, testes og tilpasses rommet på.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Eksperimentet CHIMERA tester kommersielt tilgjengelig teknologi for bruk i rommet. Foto: ESA</para></section>

Eksperimentet CHIMERA tester kommersielt tilgjengelig teknologi for bruk i rommet. Foto: ESA

De beste idéene vil bli invitert til å sende inn fullt forslag på videre undersøkelser, utvikling av tidlige prototyper, eller forskning utført av doktorgradsstudent eller postdoktor.

Utlysningen er åpen for industri og forskningsinstitusjoner i alle ESAs medlemsland, inkludert Norge. Du finner mer informasjon om utlysningen og søknadsprosessen her.

Nytt program for norske bedrifter

Norsk Romsenter støtter videreutviklingen hos norske bedrifter av kommersielt tilgjengelige produkter som kan brukes i rommet.

Derfor har Norsk Romsenter opprettet et nytt program som skal gjøre det lettere for norske bedrifter å komme seg inn på det krevende, men raskt voksende rommarkedet. Les mer om det her.

Norsk Romsenter har også flere utlysninger innen ulike temaer for norske bedrifter som ønsker å videreutvikle teknologi eller data fra rommet til nye produkter på jorda. Du finner mer om det her.

Her kan du lese mer om støtteordningene og mulighetene som Norsk Romsenter tilbyr norske bedrifter.