Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Kevin Karlsholm Kaldvansvik var norsk student hos NASAs Ames Research Center våren 2020. Foto: K. Kaldvansvik
K. Kaldvansvik

Søk på praksisplass hos NASA

Norske studenter utplassert hos NASA får støtte fra Norsk Romsenter.

Bli med på NASAs International Internship Program gjennom Norsk Romsenter! Her får en til to norske studenter muligheten til å være utplassert hos NASA i opp til 16 uker.

Norsk Romsenter dekker kostnaden for selve praksisplassen, samt godtgjørelse for reise- og visumkostnader opp til kr 15 000. Studentene må selv betale utgiftene til mat, bosted og transport.

I 2021 starter utplasseringen i midten av januar og varer til begynnelsen av mai.

For alle som er interessert i rommet

- Jeg jobbet ved Ames Research Center i Silicon Valley i California, et av de eldste NASA-sentrene, sier Simen E. Sørensen. Han er Masterstudent i elektronikk, informatikk og teknologi ved Universitetet i Oslo.

Ved Ames har det tidligere foregått mye forskning på luftfart, men i dag jobbes det med nesten alle fagfeltene til NASA. Fra robotikk, astrobiologi og planetologi, til aerodynamikk, kvantedatateknologi, vitenskapsformidling og mer.

- Her finnes det noe spennende å gjøre for alle som er interessert i verdensrommet, ikke bare teknologer eller forskere, sier Sørensen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Simon E. Sørensen var en av de tre første norske studentene på utplassering hos NASA. Foto: S. Sørensen</para></section>

Simon E. Sørensen var en av de tre første norske studentene på utplassering hos NASA. Foto: S. Sørensen

Som de fleste internasjonale studentene på Ames jobbet han i avdelingen for intelligente systemer. Her utformet han elektronikk og skrev programkode til et nytt instrument for å vise at det vil fungere på mikro-rovere i fremtidens romforskning.

- Jeg hadde stor frihet til å velge prosjekt, og det var lite detaljstyring fra mentoren min. Jeg ønsket å bruke utplasseringen til å bygge praktisk erfaring for å supplementere den teoretiske kunnskapen fra studiene, og valgte derfor et ingeniør-rettet prosjekt.

Her fikk Sørensen tillit til å ta egne valg og ansvar for egen fremdrift. Samtidig fikk han god oppfølging på områdene han hadde lite erfaring i fra før.

- Jeg sitter igjen med en mye bedre praktisk kunnskap og et stort nettverk av ekstremt dyktige folk. Dette omfatter både de andre studentene og de ansatte jeg jobbet med hver dag, men også et stort nettverk utenfor jobben. Jeg oppsøkte så mange interessante møter og arrangementer jeg kunne i Silicon Valley, og oppfordrer alle norske studenter som får denne muligheten til å gjøre det samme.

Ordne det praktiske så tidlig som mulig

- Jeg fikk tilsendt en liste over prosjektene hos NASA jeg kunne velge mellom. Her var det seks prosjekter som var svært ulike, og dermed var det lett å finne noe som så interessant ut, sier Kevin Karlsholm Kaldvansvik.

Han var også utplassert ved Ames Resarch Center og studerer kybernetikk og robotikk ved NTNU i Trondheim. Kaldvansvik valgte derfor å jobbe med programvare til den svevende roboten Astrobee, som skal hjelpe astronautene på romstasjonen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Kevin Karlsholm Kaldvansvik var norsk student på utplassering hos NASAs Ames Research Center våren 2020. Foto: K. Kaldvansvik</para></section>

Kevin Karlsholm Kaldvansvik var norsk student på utplassering hos NASAs Ames Research Center våren 2020. Foto: K. Kaldvansvik

- På Ames fikk vi tildelt en koordinator, som ordnet med kurs, møter, omvisninger og andre presentasjoner for å bli kjent med NASA. I tillegg fikk vi en egen mentor som var knyttet til prosjektet vi jobbet med og som hjalp oss med det faglige, sier Kaldvansvik.

Han anbefaler å begynne å ordne det praktiske for oppholdet, som visum, bosted og eventuelt bil, så tidlig som mulig.

- Opplev USA mens du er der. Vær heller ikke redd for å snakke engelsk, det kommer seg raskt etter et par dager. For å få mest mulig ut av oppholdet, delta på alt du kan være med på, det vil si møter, kurs, foredrag, fester og turer, sier han.

Doktorgradsstudent ved Goddard

Håkon Midthun Kolstø, doktorgradsstudent i romfyskk ved Universitetet i Bergen, jobbet ved NASAs Goddard Space Flight Center (GSFC) i Maryland.

Dette er et av USAs største forskningssentre, med cirka 10 000 ansatte. Her forskes det på det tidlige universet, klimaendringene på jorden, samspillet mellom jorda og sola, og mye mye mer.

De fleste som deltar på NASA internasjonale utplasseringsprogram jobber ved Ames Research Center. Men siden Kolstø var halvveis i doktorgradsstudiene sine, søkte han seg til GSFC.

- Jeg forsker på magnetisk rekonneksjon, som omfatter magnetiske eksplosjoner i plasma, sier Kolstø.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Håkon Midthun Kolstø var utplassert hos NASAs Goddard Space Flight Center våren 2020. Foto: H. Kolstø</para></section>

Håkon Midthun Kolstø var utplassert hos NASAs Goddard Space Flight Center våren 2020. Foto: H. Kolstø

Det er hoveddrivkraften bak romvær, som kan gi stråling skadelig for astronauter og satellitter i bane, og kommunikasjonsutstyr og strømtransformatorer på jorda. Ved UiB utvikler Kolstø teoretiske modeller, mens på GSFC arbeidet han med analyse av data fra romforskingsprosjektet Magnetospheric Multiscale Mission.

- Selv om jeg var den eneste fra NASAs internasjonale utplasseringsprogram, kom jeg raskt inn i en stor gruppe med andre utplasserte studenter fra USA. Vi bodde i det samme nabolaget, for GSFC har ikke eget bosted for studenter.

Herfra var også storbyer som New York, Philadelphia, Baltimore og Washington DC lett tilgjengelig med bil. I tillegg var det mulig å oppleve rik natur i nærheten.

- De mange lett tilgjengelige storbyene, det svært inspirerende forskningsmiljøet og alle de gode kontaktene jeg fikk med både forskere og andre studenter, gjorde oppholdet svært givende. Jeg vil på det sterkeste anbefale dem som ønsker en karriere innen forskning å søke på utplassering hos NASA, sier Kolstø.

Starten på gode samarbeid

- Våren 2020 var første gang Norge var med på NASAs International Internship Program, som gir utvalgte studenter en unik mulighet til å jobbe hos NASA og deres verdensledende forskere og ingeniører, sier Pål Brekke, fagsjef for romforskning ved Norsk Romsenter.

Norsk Romsenter nominerer de beste kandidatene blant søkerne. Deretter velger NASA selv ut de som passer best til romorganisasjonens ulike forskningsprosjekter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Young Graduate Trainee Justyna Bare under arbeid ved ESA-senteret ESTEC. Foto: ESA.</para></section>

Young Graduate Trainee Justyna Bare under arbeid ved ESA-senteret ESTEC. Foto: ESA.

- Vi er overbevist om at deltakerne tar med seg verdifull kunnskap hjem, og at programmet vil øke samarbeidet mellom NASA og Norge. Det kan også bli starten på lengre samarbeid mellom NASA-senteret som den norske studenter blir utplassert hos, og studentens universitet her hjemme, sier Brekke.

Fristen for å søke om utplassering hos NASA for 2021 er 29. juni 2020. Du finner mer informasjon om reglene og søknadsprosessen her.

Det finnes mange andre muligheter for norske studenter som vil inn i rombransjen. Mer informasjon finner du her og her.

Kontakt

Pål Brekke – Fagsjef, romforskning – Norsk Romsenter – 908 71 961