Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Bakkestasjonen for satellitter i søk-og-redningssystemet Cospas-Sarsat på Svalbard. Foto:KSAT/ESA 
KSAT/ESA

Søk og redningstjenesten i Galileo tar form

I september ble søk- og redningsstasjonen på Svalbard ferdigstilt.

Stasjonen er en del av Galileosystemet, og vil sammen med stasjonene i Toulouse, på Kypros og i Spania representere Europas bidrag i det globale COSPAS SARSAT systemet.

Stasjonen på Svalbard drives for EU av Kongsberg Satellite Services(KSAT), og avtalen kom i stand gjennom Norges deltagelse i Galileoprogrammet . 

Galileosatellittene vil plukke opp signaler fra nødstedte, og sende informasjonen via bakkestasjoner til de forskjellige redningssentralene.

Spesielt raskere i nord

Hovedredningssentralene i Norge får informasjon om hendelser i våre områder som benyttes til å koordinere redningsaksjoner.  Bruken av navigasjonssatellitter til mottak av søk og redningssignaler vil føre til at redningssentralene raskere får en god posisjonsbestemmelse av personer i nød i forhold til dagens system.

Forbedringen er spesielt god i nordområdene. Raskere deteksjonstid betyr ofte forskjellen på liv og død, spesielt i våre områder med kulde og mye dårlig vær.  I tillegg vil Galileo komme med en ny unik tjeneste som forteller den nødstedte at signalet er fanget opp av systemet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para> GALILEO SAR-stasjoner i det europeiske dekningsområdet samt Hovedredningssentralen i Bodø og kontrollsenteret i Toulouse. Illustrasjon: Norsk Romsenter. </para></section>

 GALILEO SAR-stasjoner i det europeiske dekningsområdet samt Hovedredningssentralen i Bodø og kontrollsenteret i Toulouse. Illustrasjon: Norsk Romsenter. 

Foreløpige tester er meget lovende, men man får ikke testet all funksjonalitet før man har skutt opp flere Galileosatellitter. I dag er det bare to satellitter som flyr med SAR transponder. På sikt blir det 30, der flesteparten av transponderne på satellittene et utviklet og produsert av Kongsberg Norspace i Horten.

Det nye systemet skal nå gradvis kvalifiseres for bruk, og i løpet av noen år bli satt operativt. COSPAS-SARSAT organisasjonen har ansvaret for å motta og koordinere data på global basis og Norge er medlem i Cospas Sarsat.

- Systemet vil på mange måter revolusjonere mottaket av signaler fra nødstedte og bidra til en bedre redningssannsynlighet, sier Tore Wangsfjord , Redningsinspektør i Hovedredningssentralen Nord-Norge

Les mer hos ESA.