Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Prosjektleder Kjell Paulsen på Kongsberg D&A setter sammen deler som skal opp i rommet. Foto: KDA.
KDA

Slår bena under norsk romsatsing

Ved første øyekast ser det ut til at budsjettet for den norske romsatsingen øker. I virkeligheten er budsjettet startskuddet for nedbygging av hele feltet.

I forslaget til statsbudsjett ligger det et kutt på 75 % i satsingen på ESAs frivillige programmer. Nasjonale følgemidler reduseres med 40 %.

- Følgene for norsk romindustri av kutt i ESA-midlene vil være svært, svært negative, sier Bo Andersen, administrerende direktør i Norsk Romsenter.

- For oss ser dette ut som et budsjettmessig arbeidsuhell.

Vellykket satsing

Norsk romindustri omsetter for mer enn 7 milliarder kroner årlig og viser at målrettet satsing på høyteknologisk spisskompetanse er en god investering for Norge.

Sentralt i den norske satsingen på romvirksomhet, ligger medlemskapet i European Space Agency (ESA), og spesielt satsingen på de frivillige programmene. Disse programmene er næringsrettete, i motsetning til ESAs obligatoriske program der romforskningen er det sentrale elementet.

Det er i de frivillige programmene Norge henter tilbake ESA-investeringene. Det er i disse programmene vi skreddersyr den norske romsatsingen på de feltene der Norge har best forutsetninger for å lykkes. Det er der vi høster.

En fersk, samfunnsøkonomisk analyse av deltakelsen i ESAs frivillige programmer viser at den norske investeringen gir en årlig gjennomsnittlig sosioøkonomisk avkastning på 40 %.

Samme utredning gjør det klart at en reduksjon i disse programmene vil medføre samfunnsøkonomiske tap.

Bygger ned, ikke opp

ESA-medlemslandene investerer i de frivillige programmene på ministerkonferanser med tre til fire års mellomrom. Den neste konferansen er i desember i år, og det er nå vi har mulighet til å fortsette å skape verdier.

I forslaget til statsbudsjett går regjeringen dessverre inn for at den norske satsingen i ESAs frivillige programmer skal reduseres til en fjerdedel av det nivået Norsk Romsenter anbefaler ut fra størrelsen på vår økonomi.

Effekten vil være en langsiktig nedbygging av romindustrien, som er ett av mange kompetanseområder som skal danne fundamentet for vekst i Norge i framtiden.

- Det er vanskelig å forstå at regjeringen, som fronter en næringsvennlig politikk med fokus på nyskaping og innovasjon, kaster vrak på en sikker og god investering som fører til vekst og arbeidsplasser i en høyteknologisk og fremtidsrettet bransje, sier Andersen.

Land som Tyskland, Frankrike, Italia, Storbritannia, Spania, Belgia, Sveits, Sverige, Nederland og Luxemburg, prioriterer romsatsingen selv i tøffe økonomiske tider.

Norsk romindustri vil slite tungt for å opprettholde konkurransekraften i et internasjonalt marked der konkurrentene bruker ESA-programmene som utviklingsverktøy.

Svekket internasjonal anseelse

ESA er en viktig europeisk arena både teknologisk og industrielt. Som medlem har Norge vesentlig innflytelse på utformingen ESA-programmene.

Gjennom deltakelsen i ESA-programmene har vi også mulighet til å påvirke EUs romprogrammer.

Budsjettforslaget fører til at Norge går fra å være en middels stor og solidarisk bidragsyter til den felleseuropeiske romdugnaden, til å bidra minst.

- Hvis budsjettforslaget blir vedtatt, vil det være ødeleggende for Norges internasjonale renommé som en framtidsrettet romnasjon. Regjeringens budsjettforslag er ikke bare dårlig næringspolitikk, det er også dårlig europapolitikk, avslutter Bo Andersen, administrerende direktør i Norsk Romsenter.

Kontakt:Bo Andersen, adm.dir. Norsk Romsenter, 900 92 490