Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Nattlysende skyer over et våtmarksområde i Estland. Nattlysende skyer finnes i 80 til 90 kilometers høyde og er de høyeste og kaldeste skyene. Foto: Wikimedia Commons
Wikimedia

Skytes opp i nattlysende skyer

Sonderakettene i Maxidusty-prosjektet skytes opp fra Andøya i sommer for å finne ut hvordan nattlysende skyer dannes.

Nattlysende skyer er skyer av iskrystaller 80 til 90 kilometer oppe i atmosfæren. De oppstår hele døgnet om sommeren, men er kun synlige etter at sola har gått ned.

Dette er de høyeste og kaldeste skyene, med en temperatur på cirka -150 grader Celsius. De dannes i polområdene over 55. til 60. breddegrad.

Men forskerne er ikke sikre på alle prosessene som danner de nattlysende skyene eller hva skypartiklene består av bortsett fra is. Det er dette Maxidusty skal finne ut av.

Stammer fra meteorittstøv

Maxidusty består av to sonderaketter, Maxidusty-1 og Maxidusty 1B. De skal skytes opp fra Andøya Space Center ett døgn etter hverandre mellom 24. juni til 11. juli 2016 når de nattlysende skyene observeres med radar og lidar.

Sonderakettene vil nå cirka 130 kilometer opp i atmosfæren, men fokusere sin målinger ved 80 til 90 kilometers høyde der de nattlysende skyene befinner seg.

 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/UuNOX24FahU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Det er 12 forskjellige instrumenter på hver av de to rakettene. 6 av instrumentene skal studere egenskapene til skypartiklene i de nattlysende skyene. Mange av instrumentene er helt nyutviklete.

Maxidusty-prosjektet ledes av Ove Havnes, professor i romfysikk ved Universitetet i Tromsø.

- Vi ønsker å finne mer ut om sammensetningen og strukturen til iskrystallene som danner de nattlysende skyene, sier Havnes.

Slynger instrumenter ut i skyene

Instrumentene ombord på Maxidusty-rakettene skal både smelte iskrystallene og analysere den kjemiske sammensetningen av dampen fra dem, fange inn og knuse krystallene for å undersøke deres bestanddeler, måle deres antall, elektriske ladning, temperatur, og elektroner og ioner.

Fra før vet forskerne at disse krystallene består av vann og is, samt meteoriske røykpartikler. Dette er partikler fra meteoritter som har brent opp i atmosfæren, og de er med på å danne skyer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>De seks diskosene som Maxidusty-1B skal ta med seg opp i atmosfæren. Instrumentene i diskosene vil undersøke de nattlysende skyene på avstand rundt sonderaketten. Foto: Maxidusty/UiT </para></section>

De seks diskosene som Maxidusty-1B skal ta med seg opp i atmosfæren. Instrumentene i diskosene vil undersøke de nattlysende skyene på avstand rundt sonderaketten. Foto: Maxidusty/UiT 

- For å kunne forstå hvordan meteoriske røykpartikler danner de nattlysende skyene må vi vite mer om deres sammensetning og struktur, hvordan de transporteres i atmosfæren, samt andre egenskaper, sier Havnes.

Den ene av Maxidusty-rakettene skal også slynge ut en rekke små diskoser med instrumenter som skal foreta målinger rundt sonderaketten.

- Disse diskosene vil gi oss informasjon om hvor mye og hvor fort forholdene i skyene forandrer seg i forskjellige avstander rundt raketten, sier Havnes.

De to sonderakettene er utstyrt med omtrent den samme nyttelasten, med kun få instrumenter i forskjell.

Flere av instrumentene er utviklet ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo. Også forskningsinstitusjoner i Sverige, USA og Østerrike har levert eller er med på instrumentene til Maxidusty.

Med støtte fra Norsk Romsenter

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Maxidustys Meteoric Smoke Sampler, eller MESS, skal undersøke meteorittrøyken i atmosfæren som danner nattlysende skyer. Foto: Maxidusty/UiT </para></section>

Maxidustys Meteoric Smoke Sampler, eller MESS, skal undersøke meteorittrøyken i atmosfæren som danner nattlysende skyer. Foto: Maxidusty/UiT 

Forskningen i Maxidusty-prosjektet er støttet av Norges forskningsråd, mens Norsk Romsenter støtter infrastrukturen rundt og oppskytingen av de to sonderakettene.

- Maxidusty er et spennende prosjekt som har pågått i flere år, derfor er det nå gledelig at begge rakettene snart skal skytes opp, sier Marianne Vinje Tantillo, seksjonssjef ved Norsk Romsenter.

Hun håper å overvære oppskytingen på Andøya. Tantillo påpeker også at i tillegg til ny forskning skal Maxidusty teste ny teknologi.

- I disse dager utvikler Nammo norske rakettmotorer, i fremtiden kan de brukes til å skyte opp for eksempel sonderaketter fra Andøya, avslutter Tantillo.

Er du student og har eksperimenter du har lyst til å skyte opp i atmosfæren med sonderakett? Da bør du søke deg til REXUS/BEXUS-forsøkene.

Kontakt

Ove Havnes - Professor i romfysikk - Universitet i Tromsø - 77 64 51 32

Marianne Vinje Tantillo - Seksjonssjef, romstasjon og utforskning - Norsk Romsenter - 22 51 18 29