Skumle lyder fra rommet

I rommet kan kanskje ingen høre deg skrike, men det finnes andre nifse lyder der. Her er noen av de skumleste lydene i rommet.

Ute i rommet er det ingen luft og dermed heller ingen lyder som mennesker kan høre direkte.

Men der er masse radiobølger og vibrasjoner med ulike frekvenser, og noen romsonder har instrumenter som fanger opp disse.

Når rombølgene og vibrasjonene gjøres om til lyd, høres de ut som knitring, hvesing, skraping, plystring, hyl eller andre lyder. Her er noen av dem.

1: Brøl fra Jupiter

Den amerikanske romsonden Juno går i bane rundt Jupiter for å forske på gassgiganten og dens mange måner.

Her blir strålingsbeltene rundt jorda, Van Allen-beltene, gjenskapt i laboratoriet i 1966. Foto: NASA

Jupiter påvirker alle himmellegemene rundt seg, ikke bare med sin enorme gravitasjon, men også med sitt store og sterke magnetfelt og strålingsbelter.

Da Juno gikk gjennom Jupiters magnetfelt den 24. juni 2016, tok romsonden opp radiobølger i løpet av to timer. De hørtes slik ut.

2: Plasmabølger rundt jorda

Også jorda har magnetfelt og strålingsbelter. Her skaper bølger av plasma, elektrisk ladde partikler, mye lyd. Slik høres det ut.

3: Radiostøy fra Saturn

Ringplaneten Saturn sender ut mye radiostøy. Det er ofte forbundet med nordlyset og sørlyset som Saturn har ved sine poler. Her er en ”radiosending” fra Saturn fanget opp av romsonden Cassini, som forsket på ringplaneten og dens måner i mer enn 13 år.

4: Lyden av Ganymedes

Da romsonden Galileo undersøkte Jupiters største måne Ganymedes i 1996, tok Galileo opp disse radiobølgene.

5: Gjennom halen på en komet

I 2011 fløy romsonden Stardust forbi kometen Tempel 1 for å undersøke denne. Kometer har en sky og hale av støv og partikler rundt seg. Det har også Tempel 1.

Et fjernt stjernesystem eller et skummelt øye? Foto: P. Kalas/UCLA/NASA/ESA

Da støv og partikler fra Tempel 1 traff romsondens beskyttelsesskjold, oppstod disse lydene.

Du finner flere lyder fra rommet her.

Var dette ikke skummelt nok, finner du de nifseste bildene fra rommet her.