Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Romsonder har tatt opp skumle lyder ulike steder i solsystemet. Grafikk: NASA
NASA

Skumle lyder fra rommet

I rommet kan kanskje ingen høre deg skrike, men det finnes andre nifse lyder der. Her er noen av de skumleste lydene i rommet.

Ute i rommet er det ingen luft og dermed heller ingen lyder som mennesker kan høre direkte.

Men der er masse radiobølger og vibrasjoner med ulike frekvenser, og noen romsonder har instrumenter som fanger opp disse.

Når rombølgene og vibrasjonene gjøres om til lyd, høres de ut som knitring, hvesing, skraping, plystring, hyl eller andre lyder. Her er noen av dem.

1: Brøl fra Jupiter

Den amerikanske romsonden Juno går i bane rundt Jupiter for å forske på gassgiganten og dens mange måner.

Jupiter påvirker alle himmellegemene rundt seg, ikke bare med sin enorme gravitasjon, men også med sitt store og sterke magnetfelt og strålingsbelter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Da Juno gikk inn i Jupiters magnetfelt den 24. juni 2016, tok romsonden opp radiobølger i løpet av 2 timer. De hørtes slik ut.

2: Plasmabølger rundt jorda

Også jorda har magnetfelt og strålingsbelter. Her skaper bølger av plasma, elektrisk ladde partikler, mye lyd. Slik høres det ut.

3: Radiostøy fra Saturn

Ringplaneten Saturn sender ut mye radiostøy. Det er ofte forbundet med nordlyset og sørlyset som Saturn har ved sine poler.

Her er en "radiosending" fra Saturn fanget opp av romsonden Cassini, som forsket på ringplaneten og dens måner i 13 år.

4: Lyden av Ganymedes

Da romsonden Galileo undersøkte Jupiters største måne Ganymedes i 1996, tok Galileo opp disse radiobølgene.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Et fjernt stjernesystem eller et skummelt øye?</para></section>

Et fjernt stjernesystem eller et skummelt øye?

5: Gjennom halen på en komet

I 2011 fløy romsonden Stardust forbi kometen Tempel 1 for å undersøke denne. Kometer  har en sky og hale av støv og partikler rundt seg. Det har også Tempel 1.

Da støv og partikler fra Tempel 1 traff romsondens beskyttelsesskjold, oppstod disse lydene.

Du finner flere lyder fra rommet her.

Var dette ikke skummelt nok, finner du de nifseste bildene fra rommet her.