Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Fra utdelingen av Copernicus-prisen 2017. Fra venstre: Dag Anders Moldestad (Norsk Romsenter), Simon Jutz (ESA), Svein Krakk (eVici), Bjørn Arne Gustavsen (eVici), Joe Amundsen (eVici), Lars Skoglund (eVici), Marianne Moen (Norsk Romsenter). Foto: A. Rocha
A. Rocha

Skal undersøke nedsynking av bygninger

Vinneren av Norsk Romsenters Copernicus-pris for 2017 er eVici AS. De skal undersøke nedsynking av bygninger i Norge.

Radarsatellittene i Copernicus, det europeiske programmet for miljøovervåking og samfunnssikkerhet, kan måle nedsynking av bygninger, rørledninger, og andre konstruksjoner.

Det benytter årets vinner av Copernicus-prisen, eVici, i et digitalt produkt som skal registrere nedsynking av bygninger i Norge.

-Produktet retter seg både mot forsikringsbransjen, byggevirksomhet og konstruksjon, sier Joe Amundsen, Teknisk sjef ved eVici.

Boligforsikring mot nedsynking

eVicis produkt vil kunne synliggjøre nedsynking sammen med andre boligdata, og brukes til å vurdere koblinger mot naturlig utgliding av grunnen, sprengning, gravearbeid, konstruksjonsfeil, eller annet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Nedsynking (gult, oransje, rødt) rundt sentralbanestasjonen i Oslo. Grønt viser ingen bevegelse. Foto: Contains modified Copernicus Sentinel data (2014–16)/ESA SEOM INSARAP study/InSAR Norway project/NGU/Norut/PPO.labs</para></section>

Nedsynking (gult, oransje, rødt) rundt sentralbanestasjonen i Oslo. Grønt viser ingen bevegelse. Foto: Contains modified Copernicus Sentinel data (2014–16)/ESA SEOM INSARAP study/InSAR Norway project/NGU/Norut/PPO.labs

Dermed vil skadeomfanget som følge av nedsynking kunne begrenses, konstruksjonsfeil i bygningen eller feil ved grunnarbeidet bli avdekket, og bygningseksperter få ny kunnskap om konsekvensene av ulike konstruksjonsvalg og grunnarbeidsteknikker.

Det digitale produktet vil også kunne overvåke bevegelser i bygningsmasser over tid og varsle ved store endringer.

-Slik vil produktet kunne forbedre verditaksering av boliger, forenkle tvistesaker, og gi større trygghet ved omsetning av bolig for eiere, meglere og takstmenn, sier Amundsen.

På sikt kan dette føre til at forsikringsselskaper kan tilby dekning av setningsskader i boligforsikring.

Brukes av Gjensidige og takstbransjen

Nettopp derfor er det forsikringsbransjen som har vært først ute å vise interesse for eVicis digitale produkt. Nedsynkingsdataene vil bli en del av Servicehefte Bolig, som eVici har utviklet og som Gjensidige tilbyr alle sine kunder, potensielt 500 000 brukere.

Servicehefte Bolig inneholder elektronisk informasjon om hus og eiendom, offentlige data, plantegninger, og målinger av for eksempel fukt eller termografi.

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/l0vjY1L7xuM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

-Satellittdata over nedsynking vil kunne bli visualisert, overvåket og varslet gjennom Servicehefte Bolig og slik gi en ekstra dimensjon til heftet, sier Amundsen.

eVici er også i dialog med NITO Takst om samarbeid hvor takstmenn kan tilby tjenester via Servicehefte Bolig. Også andre store boligprodusenter ønsker å tilby Servicehefte Bolig til kjøpere av nye boliger.

Tok kontakt med Norsk Romsenter

eVici fikk idéen om å bruke satellittdata over nedsynking av bygninger etter at de hørte at satellitter kunne måle dette.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den norske Copernicus-prisen deles ut hvert år for beste kommersielle idé som bruker data fra miljøovervåkingsprogrammet Copernicus. Foto: Norsk Romsenter</para></section>

Den norske Copernicus-prisen deles ut hvert år for beste kommersielle idé som bruker data fra miljøovervåkingsprogrammet Copernicus. Foto: Norsk Romsenter

- Dermed tok vi kontakt med Norsk Romsenter for å høre hvor langt utviklingen var kommet på feltet, sier Amundsen.

De satellittbaserte nedsynkingsdataene henter eVici inn fra det Nasjonale senteret for interferometri og deformasjonskartlegging ved Norges Geologiske Undersøkelse (NGU).

Som vinner av den norske Copernicus-konkurransen mottar eVici en pris på 50 000 kroner og 350 000 kroner i støtte til utviklingen av et proof of concept av det nye digitale produktet over nedsynking av bygninger.

eVici får også bistand til markedsføring og kommersialisering.

-Det er kjempestas å få en slik anerkjennelse for det vi holder på med, og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å utvikle produktet, sier Amundsen.

Tidsriktig og med stort markedspotensial

-Slik bruk av banebrytende satellittdata i kommersiell virksomhet som eiendom og forsikring er veldig spennende, sier Dag Anders Moldestad ved Norsk Romsenter og dommer i Copernicus-konkurransen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Skyskraperen Millennium Tower (midt på bildet) i San Francisco synker med mer enn 5 cm per år (røde punkter). Bygningene rundt beveger seg nesten ikke (grønne punkter). Foto: Contains modified Copernicus Sentinel data (2015–16)/ESA SEOM INSARAP study/PPO.labs/Norut/NGU</para></section>

Skyskraperen Millennium Tower (midt på bildet) i San Francisco synker med mer enn 5 cm per år (røde punkter). Bygningene rundt beveger seg nesten ikke (grønne punkter). Foto: Contains modified Copernicus Sentinel data (2015–16)/ESA SEOM INSARAP study/PPO.labs/Norut/NGU

Han vurderer det som svært riktig tidsmessing å satse på et produkt som eVicis, og at det har et stort markedspotensial både nasjonalt og internasjonalt.

Interferometridatasenteret ved NGU vil gjøre mer enn 1 milliard punkter over nedsynking i Norge åpent tilgjengelig.

Disse dataene vil være aktuelle ikke bare for bygningsbransjen, forsikringsbransjen og eiendomsbransjen, men også for NVE, Veivesenet, Jernbaneverket, kommunal planlegging og mye annet.

Copernicus-prisen ble delt ut på konferansen Spaceport Norway av Simon Jutz, den europeiske romorganisasjonen ESAs sjef for Copernicus.

(Foto fra prisutdelingen er tatt av Andrea Rocha.)

Kontakt

Joe Amundsen – Teknisk sjef – eVici AS – 900 100 49

Dag Anders Moldestad – Seniorrådgiver, jordobservasjon – Norsk Romsenter – 22 51 18 09 / 91 32 82 73