Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Det europeiske romteleskopet Euclid skal undersøke 2 milliarder galakser for å finne ut hva mørk energi og mørk materie er for noe. Grafikk: ESA/C. Carreau
ESA/C. Carreau

Skal se den mørke siden av universet

Nå starter byggingen av Euclid, et romteleskop som skal undersøke mørk materie og mørk energi. Kanskje kan Euclid løse det største mysteriet i moderne fysikk.

Bare 5 prosent av universets masse er vanlig masse, som planeter og stjerner. Resten er mørk materie og mørk energi.

Forskerne kan måle effekten av den mørke siden av universet, men vet ennå ikke nøyaktig hva den består av. Den mørke materien og mørke energien ser likevel ut til å være viktig for blant annet dannelsen av galakser og galaksehoper, og for det kosmiske nettet, rammeverket av universet i stor skala.

Et av de største forskningsprosjektene for å løse mysteriet med det mørke universet er det europeiske romteleskopet Euclid.

Flere forskere ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo er med på dette internasjonale storprosjektet, som styres av den europeiske romorganisasjonen ESA.

Undersøke 2 milliarder galakser

Nå har Euclid bestått en nøye gjennomgang av byggeplanene for romteleskopet og dets instrumenter, samt at romteleskopet vil kunne klare å levere de forskningsdataene den skal.

Dermed kan byggingen av romteleskopet starte og kontrakter for instrumentene kan lyses ut.

- Dette er en stor milepæl for oss, nå er vi klar til å "skjære ut metallet" for Euclid, sier René Laureijs, ESAs hovedforsker for det nye romteleskopet.

 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/JD8h-lK2080" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

I bane skal Euclid kartlegge formen, posisjonen og bevegelsene til cirka to milliarder galakser. Det vil si galakser i en tredel av hele himmelen.

Disse detaljerte målingene vil gjøre astronomene i stand til å finne ut mer om egenskapene og oppførselen til den mørke materien, den mørke energien, og rammeverket til universet.

Det igjen kan avgjøre hvilke av dagens teorier om mørk materie og mørk energi som er mest riktige og hvordan letingen bør fortsette.

Skytes opp i 2020

Neste store prøve for Euclid blir når de ferdige komponentene og instrumentene skal gjennomgås. Går det bra kan romteleskopet settes sammen og klargjøres i nye runder med tester.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Det kosmiske nettverket av galaksehoper i Illustris. Illustris er en simulasjon som viser universets utvikling fra 12 millioner etter the Big Bang og frem til i dag i ekstremt høy oppløsning. Grafikk: The Illustris Collaboration</para></section>

Det kosmiske nettverket av galaksehoper i Illustris. Illustris er en simulasjon som viser universets utvikling fra 12 millioner etter the Big Bang og frem til i dag i ekstremt høy oppløsning. Grafikk: The Illustris Collaboration

Euclid skal etter planen skytes opp med en Sojus-bærerakett fra den europeiske rombasen på Kourou i Fransk Guyana i desember 2020.

Romteleskopet ble først foreslått for ESA i 2007. I 2011 vedtok ESA å begynne planleggingen og byggingen av Euclid.

Også fysikkeksperimentene AMS-02 og CALET, som begge sitter utenpå den internasjonale romstasjonen, håper å finne ut av hva den mørke materien er for noe.

Her kan du lese mer om hvordan store romprosjekter bygges og gjennomgås.