Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Sentinel 6 under bygging i Tyskland. Satellitten vil måle havnivå, topografien under havene, vind og bølgehøyder. Foto: ESA.
ESA

Skal måle verdens havnivå

Den nye satellitten Sentinel-6 skal måle hvor og hvor raskt havet stiger.

Sentinel-6 Michael Freilich skal måle verdens havnivå, bølgehøyden og vindhastigheten til havs, og topografien av havbunnen.

Den nye satellitten er oppkalt etter Michael H. Freilich, som ledet forskningen på jordas store systemer ved NASA fra 2006 til 2018.

Sentinel-6 tar over jobben med å måle verdens havnivå fra flere tidligere og nåværende satellitter. Ikke minst fortsetter den nye satellitten de 30 år lange tidsseriene med slike målinger.

Det er viktig for å kunne se hvor og hvordan havnivået endrer seg over tid, og for å undersøke hva dette skyldes.

Havet stiger raskere enn før

I dag måles havnivået av den europeiske romorganisasjonen ESAs forskningssatellitt CryoSat og det europeiske miljøovervåkingsprogrammet Copernicus sin satellitt Sentinel-3.

CryoSat måler hovedsaklig høyden på verdens ismasser, men kan også måle høyden på havet. Denne satellitten testet måling av havnivået blant annet over Norge.

Sentinel-3 måler også bølgehøyde, vindhastighet, havfarge, havtemperatur og mer. Dataene fra denne satellitten brukes av flere norske etater.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Kart over stigningen av havnivået, målt av ulike satellitter fra 1993 til 2018. Grafikk: CNES/LEGOS/CLS/EU/Copernicus</para></section>

Kart over stigningen av havnivået, målt av ulike satellitter fra 1993 til 2018. Grafikk: CNES/LEGOS/CLS/EU/Copernicus

Før de to satellittene ble skutt opp, ble havnivået målt av ESAs jordobservasjonssatellittene ERS og Envisat, som forsket på jordas store systemer.

Også målingene fra de fransk-amerikansk satellittene Topex-Poseidon og Jason brukes som referanser for verdens havnivå.

Satellittmålingene viser at fra 1992 til 2018 steg havnivået med cirka 3,2 millimeter per år. Men siden 2013 stigningen økt til 4,8 millimeter per år. Les mer om det her

Har bestått testene

Sentinel-6 måler høyden på havet ved hjelp av radar. Denne sender ut radarsignaler ned til jorda og havoverflaten, og måler tiden det tar før radarsignalet blir reflektert tilbake.

Dette bruker Sentinel-6, sammen med helt nøyaktige data for posisjon, til å beregne høyden på havet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sentinel-6 skal måle det globale havnivået. Illustrasjon: ESA</para></section>

Sentinel-6 skal måle det globale havnivået. Illustrasjon: ESA

Siden vanndampen i jordas atmosfære påvirker hvor raskt radarsignaler går gjennom atmosfæren, har Sentinel-6 et avansert instrument som måler hvor mye vanndamp det er i atmosfæren der satellitten foretar målingene sine.

Sentinel-6 har nå gått gjennom flere tester i München i Tyskland, for å sjekke at satellitten vil tåle oppskytingen og det krevende miljøet i rommet.

Alle satellitter og andre romfartøy må gjennom slike tester. Du kan lese mer om hvordan de utføres her.

Skytes opp i november

- Å ha bestått disse testene er en viktig milepæl, og planen er nå å ha Sentinel-6 helt klar og ferdig pakket for transport den 23. september 2020, sier Pierrik Vuilleumier, prosjektforsker for Sentinel-6 i Copernicus-programmet.

Da sendes Sentinel-6 til flybasen Vandenberg i California, der den nye satellitten skal skytes opp med en Falcon-bærerakett fra firmaet SpaceX. I sommer skjøt SpaceX skjøt opp sitt første bemannete romfartøy med astronauter til romstasjonen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Verdens stigende havnivå måles av ulike satellitter. I 2020 overtar Sentinel-6. Grafikk: ESA</para></section>

Verdens stigende havnivå måles av ulike satellitter. I 2020 overtar Sentinel-6. Grafikk: ESA

Oppskytingen av Sentinel-6 skjer 10. november 2020.

Den nye satellitten er et samarbeid mellom ESA, NASA, den europeiske værsatellittorganisasjonen EUMETSAT, den amerikanske væretaten NOAA og den franske romorganisasjonen CNES.

En viktig satellitt for Norge

- CryoSat, Sentinel-3 og Jason-3 går i tre forskjellige typer baner, sier Terje Wahl, avdelingsdirektør, innen jordobservasjon og forskning ved Norsk Romsenter.

Dermed blir Sentinel-6 den første Copernicus-satellitten til å gå i samme type baner som Jason-satellittene.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Verdens havnivå stiger pga smeltende is på land og fordi havet utvider seg når temperaturen øker. Grafikk: ESA</para></section>

Verdens havnivå stiger pga smeltende is på land og fordi havet utvider seg når temperaturen øker. Grafikk: ESA

- Selv om Sentinel-6 ikke passerer lenger nord enn Lofoten, blir den likevel en viktig satellitt for Norge, sier Wahl.

Det er særlig på Sør- og Vestlandet at vi i Norge vil merke havnivåstigningen i de kommende årtiene.

- Landhevingen som fortsatt pågår i Skandinavia etter siste istid, gjør at Oslofjord-området ikke er like utsatt for havnivåstigning, som for eksempel det Egersund, Stavanger, Bergen og Ålesund er, sier Wahl.

Kontakt

Terje Wahl – Avdelingsdirektør, jordobservasjon og forskning – Norsk Romsenter – terje.wahl@spaceagency.no