Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Fluorescence Explorer, FLEX, er den nyeste av de europeiske forskningssatellittene Earth Explorers. FLEX skal måle planters fotosyntese og helse fra rommet. Grafikk: ESA/ATG medialab
ESA/ATG medialab

Skal måle matproduksjon fra rommet

Satellitten FLEX skal måle fotosyntesen til planter for å forske på plantehelse, vegetasjonsdekke og matproduksjon. Nå testes teknologien.

Fluorescence Explorer, eller FLEX, er den europeiske romorganisasjonen ESAs nyeste forskningssatellitt i serien Earth Explorers. FLEX har planlagt oppskyting i 2022.

Ved å måle fluorescensen, den svake gløden, som planter gir fra seg under fotosyntesen, vil FLEX kunne undersøke både vegetasjon og avlinger fra bane.

I en verden der klimaet er i endring og befolkningen vokser, vil satellitter som FLEX bidra til friskere og større avlinger og bedre matsikkerhet.

FLEX vil også øke kunnskapen om jordas store kretsløp, for eksempel hvordan karbon overføres fra planter til atmosfæren og hvordan plantenes fotosyntese påvirker karbonets og vannets kretsløp.

Sammenlikner gule planter med grønne

Til nå har satellitter undersøkt produktiviteten til planter hovedsaklig ved å måle lyset som plantene reflekterer. Men med denne teknikken er det vanskelig å måle planter som ikke er grønne.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den europeiske forskningssatellitten FLEX skal måle plantenes fotosyntese. Hovedinstrumentet har blitt testet på gule soyaplanter (til høyre) og grønne. Foto: ESA/D. Schuettemeyer</para></section>

Den europeiske forskningssatellitten FLEX skal måle plantenes fotosyntese. Hovedinstrumentet har blitt testet på gule soyaplanter (til høyre) og grønne. Foto: ESA/D. Schuettemeyer

Derfor har forskere i Italia og Tyskland plantet soyavarianten MinnGold, som har gule blader og bare 20 prosent så mye klorofyll som grønne planter.

- Fordi gule planter omdanner karbondioksid fra lufta til karbohydrater og vann mer effektivt enn det grønne planter gjør, har gule planter like høy fotosyntetisk rate som grønne planter, sier Radoslaw Juszczak ved Pozna? University of Life Sciences i Polen.

Ser fotosyntesen uansett farge

Siden FLEX måler plantenes fluorescens, burde fargene deres ikke ha noe betydning. Derfor har hovedinstrumentet til FLEX nå blitt testet på både grønne og gule planter.

De første resultatene viser at hovedinstrumentet ser fluorescensen til gule planter like godt som den ser gløden fra grønne planter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Forskningssatellitten FLEX måler fotosyntese uansett plantenes farge. Her gløder gule soyaplanter blant grønne. Foto: FZ/Juelich</para></section>

Forskningssatellitten FLEX måler fotosyntese uansett plantenes farge. Her gløder gule soyaplanter blant grønne. Foto: FZ/Juelich

Nå skal forskerne beregne raten av fotosyntesen til begge typer planter basert på målingene fra FLEX sitt instrument. Resultatene vil bli presentert på et seminar i januar 2017.

Også Earth Explorer-satellitten SMOS, som blant annet ser fuktigheten i jordsmonnet, kan brukes til å beregne matproduksjon.