Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Den norske satellitten NorSat-2. Illustrasjon: Norsk Romsenter
Norsk Romsenter

Satser stort på små satellitter

Amerikanske teknologibedrifter vil skyte opp småsatellitter for å levere internett og andre tjenester. Norske KSAT har bakkestasjonene klare.

Nå satser amerikanske teknologibedrifter på rommet. De bygger småsatellitter som skal levere tjenester som internettilgang, annen telekommunikasjon, høyoppløselige bilder av jorda, værdata, og overvåking av skipstrafikk fra rommet, til det private markedet.

Allerede har firmaet Planet Labs en flåte av 36 småsatellitter i bane som tar bilder med en oppløsning ned til 3 til 5 meter. Flere andre teknologibedrifter, blant annet Skybox, som ble kjøpt av Google, har småsatellitter i bane. Mange flere kommersielle småsatellitter er på vei.

Men småsatellittene må ikke bare bygges og skytes opp. For å få dataene tilbake til jorda trengs det bakkestasjoner og en infrastruktur som kan sende dataene videre.

Billigere å bygge, kjøpe og drifte

Norske Kongsberg Satellite Services (KSAT) har et stort nettverk av nedlesingsstasjoner over hele verden. De tar i mot data fra forsknings- og operasjonelle satellitter, samt romsondene til romorganisasjoner som ESA og NASA.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>SvalSat, KSATs bakkesegment for nedlesing av satellitter på Svalbard. De små antennene tilhører KSAT Lite, bakkesegmentet spesielt utviklet for småsatellitter. Foto: KSAT</para></section>

SvalSat, KSATs bakkesegment for nedlesing av satellitter på Svalbard. De små antennene tilhører KSAT Lite, bakkesegmentet spesielt utviklet for småsatellitter. Foto: KSAT

Nå har KSAT bygget KSAT Lite, et nettverk av nedlesingsstasjoner over hele verden som er spesielt tilpasset småsatellitter. Disse stasjonene kan lese ned data fra småsatellitter i polare og geostasjonære baner, i lave såvel som høye baner, jevnt og ofte. Det er viktig siden de ferskeste dataene har den høyeste kommersielle verdien.

Småsatellitter er billigere å bygge og kjøpe, og kan betjenes med mindre antenner og nedlesingsstasjoner, dermed går også kostnadene for å eie og drifte slike satellitter ned. Flere selskaper har allerede tatt i bruk dette nye bakkesegmentet. Også NASA har planer om å bruke KSAT Lite til små jordobservasjonssatellitter.

- Dette er et spennende marked med mange innovative løsninger som vi ønsker å være en del av, samtidig er disse kundenes krav og forventninger litt annerledes enn i det eksisterende satellittmarkedet, og det må vi tilpasse oss med våre egne innovative løsninger, sier Rolf Skatteboe, administrerende direktør i KSAT.

Et resultat av teknologi- og internettutvikling

- Det er både gledelig og interessant at KSAT har sett de nye markedstrendene og klart å posisjonere seg tidlig i denne nye delen av rombransjen, sier Terje Wahl, avdelingsdirektør for anvendelser ved Norsk Romsenter.

 Offentlige aktører har også fått øynene opp for småsatellittenes fordeler. Flere andre land har skutt opp eller satt ut sine nasjonale småsatellitter fra romstasjonen.

 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/TIsfjg7OeS8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

I 2010 skjøt Norge opp sin første nasjonale satellitt, AISSat-1, som holder øye med skipstrafikken fra rommet. I 2014 ble AISSat-2 skutt opp, og en tredje AISSat er på vei, samt to andre småsatellitter, Norsat-1 og Norsat-2.

De nye småsatellittene er et resultat av utviklingen innen både elektronikk og internetteknologi. Elektronikken har blitt mye mindre og raskere, og internett i stand til å overføre store mengder data til nesten hvor som helst i verden.

- Det har gjort hvert kilo som en satellitt veier mer kapabel per kilo, slik at en liten satellitt nå kan utføre mange av oppgavene som tidligere krevde mye større satellitter, sier Wahl.

Må unngå å lage mer romsøppel

Men det er ikke bare å skyte opp flåter av småsatellitter. De nye satellittene må plasseres i baner der de kan brenne opp i atmosfæren når de ikke lenger er virksomme, eller fjernes fra høye baner.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>North Star er en hybridrakett som bruker både fast og flytende brennstoff. Den utvikles av Nammo og skal brukes til å skyte opp sonderaketter og mikrosatellitter, blant annet fra Andøya. Grafikk: Andøya Space Center</para></section>

North Star er en hybridrakett som bruker både fast og flytende brennstoff. Den utvikles av Nammo og skal brukes til å skyte opp sonderaketter og mikrosatellitter, blant annet fra Andøya. Grafikk: Andøya Space Center

- Det vil kreve betydelig disiplin blant de nye romaktørene for ikke å lage mer romsøppel  rundt jorda enn det er i dag, sier Wahl, som også er nestleder i den europeiske romorganisasjonen ESAs program for farer og sikkerhet i rommet, SSA.

Allerede er romsøppel, restene etter gamle satellitter og romfartøy, et stort problem for satellitter og romfartøy som er i bruk.

Til nå er adgangen til og kostnaden for oppskyting en stor begrensende faktor for den nye romindustrien. Derfor satser flere aktører, som SpaceX, på å utvikle rimeligere bæreraketter. Private aktører utvikler dessuten romfartøy for transport av mennesker.

Også den norske bedriften Nammo utvikler en ny type rakettsystem som på lang sikt skal skyte opp småsatellitter, blant annet fra Andøya.

Kontakt

Rolf Skatteboe - Administrerende direktør - Kongsberg Satellite Services - 77 60 02 50

Terje Wahl - Avdelingsdirektør for anvendelser - Norsk Romsenter - 22 51 18 15