Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Widerøe-fly skal teste ut EGNOS i Norge. Foto:Widerøe
Widerøe

Satellittsystem gir sikrere flyturer i Norge

Snart kan innflyginger ved norske lufthavner bli enda sikrere. Testingen av EGNOS-systemet går i gang til våren.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) er Europas første bidrag til satellittnavigasjon. Systemet er først og fremst laget for luftfartsformål, og gir brukerne bedre nøyaktighet enn ved bruk av GPS alene.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>EGNOS vil bidra til å bedre transporttjenester og spore kjøretøyer. Ill.: ESA.</para></section>

EGNOS vil bidra til å bedre transporttjenester og spore kjøretøyer. Ill.: ESA.

Rett før jul signerte Avinor en avtale med EGNOS operatøren ESSP. Avtalen er en såkalt EGNOS Working Agreement (EWA). Denne avtalen gjør det mulig for Avinor å tilby flyselskapene å bruke EGNOS-baserte innflygnings-prosedyrer til lufthavnene. Det hele  starter nå, ved  å godkjenne flyplasser for bruk av EGNOS-systemet til innflyging i Norge. Også fly og besetning skal sertifiseres, noe som operatørene er ansvarlig for å gjennomføre.

Første flyplass ut for testing av EGNOS-baserte innflygnings-prosedyrer (LPV-prosedyrer) er Røst Lufthavn ytterst i Lofoten. Prosedyren for test-flyging er gyldig fra 6. februar, og Avinor planlegger test-flyginger utover våren.  Valget av Røst som testflyplass er ikke tilfeldig, ifølge prosjektleder for APV, Alexander Løvar i Avinor: 

- Røst er en lufthavn som ligger langt nok nord til at man får et godt bilde av hvor godt EGNOS vil fungere i Nord-Norge, samt at lufthavnen er enkel hva terreng og trafikk-belastning angår.

Forutsatt en vellykket uttesting på Røst, vil APV (Approach with Vertical guidance: innflygnings-prosedyrer som omfatter bruk av enten EGNOS, eller trykkhøyde-måler for å utfylle GPS) bygges ut ved samtlige av Avinors lufthavner.

Rulles ut over hele Norge

- Store deler av Sør-Norge vil følge på, med utgivelse  av prosedyrer i november 2014. For 2015 og 2016 har vi ikke eksakte datoer klare, men resten av landet vil dekkes innen fristen 31. desember 2016, sier Løvar.

Widerøe ønsker å begynne de første testene med EGNOS senere på våren, og skal  teste et ombygnings-kit  for EGNOS for sine DASH-8-300 fly. Også selskaper som DAT (Danish Air Transport) og Lufttransport AS, som driver med ambulanse-flygninger i for helseforetakene i Nord-Norge, er forventet å bli operative på LPV  innen relativt kort tid. Etter hvert vil det bli mulig å få EGNOS på alle fly som trafikkerer  norske lufthavner, store som små, og både offentlige og private.

Luftfartstilsynet har pålagt alle lufthavner i Norge, gjennom Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL) G 4-1 ,  å innføre APV på alle rullebaner med instrument-innflygningsprosedyre  innen utløpet av 2016.