Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Sentinel-2 er en optisk satellitt som ser i farger og infrarødt for å holde øye med vegetasjonsdekke, skogmasse, jordbruk, plantevekst, elver, innsjøer, og kystlinjer. Grafikk: ESA
ESA

Satellitter hjelper potetbønder i Europa

Den nye tjenesten EOPLUG-IN vil øke avlinger og gi bedre priser.

Sommerens lange periode med høy temperatur og lite regn ødela avlinger både i Norge og ellers i Europa. Det gjelder også potetene.

Europa har det høyeste forbruket av poteter i verden, på nesten 90 kilo per person per år. Europa er også verdens nest største potetprodusent, med cirka 53 millioner tonn poteter høstet inn hvert år. Disse selges for en verdi av rundt 7 milliarder euro årlig.

Prisen på poteter er nå mye høyere enn de har vært tidligere. Men nå kan satellitter hjelpe med prisen for pommes frites og annet godt av poteter.

Data fra miljøsatellittene i Copernicus

Den europeiske romorganisasjonen ESAs nye tjeneste EOPLUG-IN hjelper til med flere av utfordringene innen dyrking og salg av mat.

EOPLUG-IN bruker data i høy oppløsning fra blant annet miljøsatellittene Sentinel-1 og Sentinel-2. Disse satellittene holder blant annet øye med skipstrafikk, havis, vegetasjonsdekke og plantesykdommer for norske etater og forskere.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sentinel-2 ser tørke i Nederland i 2018 sammenliknet med 2017. Foto: Copernicus/GeoVille/ESA</para></section>

Sentinel-2 ser tørke i Nederland i 2018 sammenliknet med 2017. Foto: Copernicus/GeoVille/ESA

Den nye tjenesten vil gi oversikt over blant annet vær og tørke, spredning av plantesykdommer, samt data over hvor og hvordan det er best å lagre innhøstete avlinger, og hvor disse vil gi best priser.

EOPLUG-IN vil gjøre det lettere å ta beslutninger innen dyrking, lagring og salg av ulike avlinger. Slik kan bønder unngå sykdom på avlingene, øke deres volum og lagre dem lenger, noe som igjen kan gi lavere priser for forbrukere.

Kombinerer ulike typer data med kunstig intelligens

EOPLUG-IN vil kombinere bruk av satellittdata sammen med andre datastrømmer fra blant annet industrien selv, i et lett og brukervennlig format for kommersiell bruk.

Den nye tjenesten er utviklet av GeoVille Information Systems and Data Processing GmbH,  det østerrikske Earth Observation Data Centre, og nederlandske samarbeidspartnere innen jordbruk og matvareindustrien.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Avlinger av poteter (rødt), grønnsaker og blomster (oransje), korn (gult) og gress (blått) sett i Nederland av Sentinel-2 i juni 2018. Foto: Copernicus/GeoVille/ESA</para></section>

Avlinger av poteter (rødt), grønnsaker og blomster (oransje), korn (gult) og gress (blått) sett i Nederland av Sentinel-2 i juni 2018. Foto: Copernicus/GeoVille/ESA

EOPLUG-IN er ESAs første tjeneste av typen InCubed. InCubed integrerer internettdata med data fra satellitter og ulike firmaer ved hjelp av kunstig intelligens for bruk i kommersielle tjenester.

ESA åpnet nylig innovasjonssenter for nye kommersielle produkter i Norge.