Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Svoveldioksid i atmosfæren etter utbruddet til vulkanen Kelut i Indonesia målt av den europeiske værsatellitten MetOp 14. februar 2014. Grafikk: ESA/DLR/BIRA-IASB/Eumetsat
ESA/DLR/BIRA-IASB/Eumetsat

Satellitter følger ny askesky

Vulkanen Kelut i Indonesia har hatt utbrudd og forhindret flytrafikken i Sørøst-Asia. Nå følger satellitter askeskyen etter utbruddet tett.

Utbruddet skjedde torsdag kveld 13. februar 2014 på øya Java i Indonesia. Der ligger vulkanen Kelut bare 140 kilometer fra Surabaya, Indonesias nest største by, med over 3 millioner innbyggere.

Fly som var i området da utbruddet skjedde fikk problemer idet røyk sivet inn i kabinen. Flyplasser over hele Java ble raskt stengt og flyruter til resten av Indonesia og Sørøst-Asia kansellert eller forsinket.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Mengden aerosoler i atmosfæren etter vulkanutbrudd på Indonesia i februar 2014 målt av den europeiske værsatellitten MetOp. Grafikk: ESA/DLR/BIRA-IASB/Eumetsat </para></section>

Mengden aerosoler i atmosfæren etter vulkanutbrudd på Indonesia i februar 2014 målt av den europeiske værsatellitten MetOp. Grafikk: ESA/DLR/BIRA-IASB/Eumetsat 

Dette gjøres fordi vulkansk aske smelter inne i flymotorer, legger seg som et tykt lag der, og fører til motorstans. Asken skader også flyets kropp og vinger og kan komme inn i kabinen via luftanlegget.

Når raskt flyhøyder

Allerede dagen etter utbruddet hadde askeskyen nådd lufthøydene der rutefly går. Askeskyen følges nå tett ved hjelp av satellitter.

- Den europeiske romorganisasjonen ESA og dens samarbeidspartnere holder konstant øye med askeskyen og sørger for satellittdata til luftfartsmyndighetene, sier Fred Prata ved Norsk institutt for luftforskning, NILU.

Forskeren har arbeidet med å utvikle et instrument som gir passasjerfly evnen til å oppdage vulkansk aske i lufta.

Verdensomspennende askevarsling

Overvåkingstjenesten SACS (Support to Aviation Control Service) bruker satellittdata for å kunne gi tidlig varsel om skyene av aske eller svoveldioksid som sprer seg etter vulkanutbrudd.

Når et vulkanutbrudd skjer sender SACS-tjenesten en melding til spesielle sentre som kalles for Volcanic Ash Advisory Centres (VAACs) og som finnes over hele verden. Disse sentrene danner kart over utstrekningen og styrken til askeskyen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>MetOp-satellitt i bane. Illustrasjon: ESA/AOES Medialab</para></section>

MetOp-satellitt i bane. Illustrasjon: ESA/AOES Medialab

- VAAC-senteret i Darwin i Australia, som hovedsaklig holder øye med vulkanutbrudd i Sørøst-Asia, har brukt satellittdata i flere år og sporer nå skyen fra utbruddet i Indonesia, sier Andrew Tupper, leder for Australias National Operations Centre at the Bureau of Meteorology til ESAs nettsider.

Ser svoveldioksid og aerosoler

De to europeiske værsatellittene MetOp-A og MetOp-B er sentrale i overvåkingen av askeskyen etter vulkanutbruddet til Kelut som nå sprer seg i luftlagene over Java og regionen rundt.

To av disse satellittenes instrumenter, Infrared Atmospheric Sounding Interferometer, og Global Ozone Monitoring Experiment-2, sporer henholdsvis svoveldioksid (bildet øverst i artikkelen) og aerosoler (støvpartikler i atmosfæren, se artikkelens andre bilde), som askeskyene etter vulkanutbrudd inneholder store mengder av.

Det var også slik askeskyene etter vulkanutbruddene på Island som lammet flytrafikken i Europa i 2010 og 2011 ble fulgt.