Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Hvordan kan satellittdata hjelpe helsesystemet og samfunnet ellers under en pandemi. Grafikk: ESA
ESA

Satellitter finner Covid-sårbare

Sårbare samfunnsgrupper kan få hjelp tidligere og presset på samfunnstjenestene blir mindre.

Et nytt verktøy, kalt Isolation Plus, bruker data fra både rommet og jorda til å lage kart som identifiserer samfunnsgrupper med spesielt høy risiko i corona-pandemien.

Nylig ble verktøyet testet av 14 frivillige organisasjoner i et pilotprosjekt i Storbritannia.

Her har de lokale myndighetene og frivillige organisasjoner jobbet for å nå frem til dem som trenger ekstra hjelp i corona-pandemien.

Men et voksende antall folk som tidligere ikke har trengt hjelp, kalt "skjulte sårbare", behøver i økende grad assistanse.

Viser nytten av satellittdata

Dette kan være personer som for eksempel har mistet jobben og som sliter med å betale regningene sine. Eller det kan være folk som opplever økt angst og ensomhet på grunn av sosiale restriksjoner.

Kan slike skjulte sårbare få hjelp raskt, kan det forhindre at mer alvorlig og kostbar assistanse trengs senere. Det igjen kan gi mindre trykk på samfunns- og helsetjenestene generelt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESA har flere programmer som støtter industrien i Europa, inkludert i Norge. Grafikk: ESA</para></section>

ESA har flere programmer som støtter industrien i Europa, inkludert i Norge. Grafikk: ESA

- Isolation Plus har nå vist mange hva jordobservasjonsdata kan brukes til, sier Jill Morris, prosjektleder for Isolation Plus og forretningsleder ved firmaet Astrosat i Skottland.

Det er Astrosat som har utviklet Isolation Plus, med støtte fra både den britiske romorganisasjonen UK Space Agency (UKSA) og den europeiske romorganisasjonen ESA.

Astrosat har tidligere utviklet romdataverktøy for blant annet bekjempelse av skogbrann, sporing av orkaner, og identifisering av husholdninger som har for lite drivstoff.

Kombinerer flere typer informasjon

Isolation Plus kombinerer flere ulike typer data, fra blant annet folkeregisteret og over atferden til forbrukere. Jordobservasjonsdataene omfatter informasjon om blant annet infrastruktur, transportmuligheter, sosiale restriksjoner og forekomsten av grønne lunger i området.

Også faktorer som sannsynligheten for isolasjon, risikoen for fattigdom, og hvor mye folk det er på offentlige steder som supermarkeder, er med i verktøyet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Satellitter kan hjelpe til med å gjøre byer bedre planlagte og grønnere. Foto: ESA</para></section>

Satellitter kan hjelpe til med å gjøre byer bedre planlagte og grønnere. Foto: ESA

Disse dataene har så blitt brukt til å danne kart over sårbarheten i samfunnet på det gitte stedet.

- Denne nye teknologien gir støtte til sårbare grupper som kan være vanskelige å finne og nå frem til. Ved hjelp av slik romteknologi kan frivillige organisasjoner og lokale myndigheter nå raskere frem med hjelp til dem som trenger det mest, sier Emily Gravestock, lederen for applikasjonsstrategi ved UKSA.

Copernicus er det store europeiske programmet for miljøovervåking og samfunnssikkerhet, som også Norge er med i. Flere norske etater, organisasjoner, bedrifter og forskningsinstitusjoner bruker dataene til blant annet ressursforvaltning, breovervåking, og til å utvikle nye og innovative digitale produkter og tjenester.