Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
EDRS, European Data Relay System, er et system av relésatellitter som gjør at data fra satellitter i lav jordbane kan leses ned mye oftere og i større mengder. Dataoverføringen skjer via laser. Grafikk: ESA
ESA

Satellittdata i lysets hastighet

Overføring av data med laser vil gi nedlesing av satellittbilder i nær sanntid og raskere kommunikasjon med romsonder og rombaser.

I dag tar det minst en time fra et satellittbilde blir tatt til det har blitt lest ned til jorda og prosessert for bruk.

Men ved hjelp av overføring via laser fra spesielle relésatellitter, har den europeiske romorganisasjonen ESA klart å få ferdig bilder fra miljøsatellitten Sentinel-1 bare 18 minutter etter at de ble tatt i rommet.

Nedlesing av satellittbilder i nær sanntid vil være spesielt viktig for redningsarbeid, sikkerhet og overvåking.

Første relésatellitt allerede i rommet

En av de største fordelene med satellitter er at de kan undersøke store og fjerne områder jevnt og raskt. Satellitter i lav jordbane bruker bare 100 minutter på en runde rundt jorda.

Likevel må satellittene være i syne over horisonten for nedlesingsstasjoner på bakken før data kan overføres. Dermed kan data kun leses ned i snitt 10 minutter for hver 100 minutt satellitten er i bane. Det samme gjelder kommandoer fra kontrollrommet til satellitten.

 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/_TnNmtm8l0I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

I mellomtiden må data lagres på satellitten til neste gang den sees av en nedlesingsstasjon.

For å forkorte nedlesingstiden til satellitter i lav jordbane har ESA utviklet et relésystem av satellitter. Det heter European Data Relay System, eller EDRS.

Den første satellitten i dette systemet, EDRS-A, ble skutt opp 29. januar 2016 til en høy geostasjonær bane på 9 grader øst over Europa. To EDRS-satellitter til skal skytes opp i 2017 og 2020.

I 2018 skal den internasjonale romstasjonen også få en relésatellitt for raskere kommunikasjon med jorda.

Bredbåndskommunikasjon for romsonder

Siden EDRS-satellittene går i geostasjonær bane høyt over satellittene i lav jordbane, kan de kommunisere med nedlesingsstasjoner omtrent hele tiden. En eneste slik relésatellitt firedobler tiden som satellitter i lav jordbane kan bruke til å kommunisere med nedlesingsstasjonene sine.

I tillegg overføres dataene til EDRS-satellittene ved hjelp av laser. Slik optisk kommunikasjon gjør at større mengder data kan overføres raskere og mer stabilt over lenger avstander enn før.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Det første bildet overført med laser via relésatellitt ble mottatt fra miljøsatellitten Sentinel-1. Radarbildet av skipstrafikk utenfor kysten av Brasil var klart for bruk bare 18 minutter etter at det ble tatt i rommet. Foto: DLR</para></section>

Det første bildet overført med laser via relésatellitt ble mottatt fra miljøsatellitten Sentinel-1. Radarbildet av skipstrafikk utenfor kysten av Brasil var klart for bruk bare 18 minutter etter at det ble tatt i rommet. Foto: DLR

Derfor satser ESA på laserteknologi for å kommunisere med romsonder som befinner seg lenger ut i solsystemet. Kommunikasjonsteknologien kalles for SpaceDataHighway.

Asteroid Impact Mission, som skal teste en metode for å dytte en liten asteroide ut av bane, skal også teste laserteknologien SpaceDataHighway i rommet.