Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Satellittdata viser når luftkvaliteten er høyest. Slik kan det bli tryggere og lettere å holde seg i form også i storbyen. Foto: ESA
ESA

Satellittdata gjør soling og luftforurensing mindre farlig

Blir du ofte solbrent? Eller trener du i forurenset luft? Satellitter kan hjelpe.

Det er herlig å være ute i sola, og sunt er det også. Den ultrafiolette strålingen fra sollyset på en klar dag får kroppen til å lage D-vitamin, som mange på våre breddegrader får for lite av.

Men å sole seg for lenge er ikke bra. Solbrenthet, brannskader og ikke minst: risikoen for å utvikle hudkreft. Hvor lenge er det trygt å være i sola?

Det skal en ny mobilapplikasjon utviklet av firmaet siHealth hjelpe med. Denne appen hjelper solhungrige til å finne ut hvor lenge de kan sole seg, basert informasjon som hudtype, høyde, vekt, solfaktor og klær.

Appen kombinerer denne informasjonen med posisjoneringsdata fra telefonen for å finne ut hvor på jorda brukeren er. Data fra satellitter viser hvor mye ultrafiolett stråling den delen av planeten får akkurat der og da.

Inngang til det globale kosmetikkmarkedet

Slik får brukeren vite nøyaktig hvor lenge de kan være i sola for å få mest mulig D-vitamin, og samtidig ha minst mulig sjanse for å bli brent.

SiHealth har utviklet solingsappen med støtte fra den europeiske romorganisasjonen ESAs program Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>En ny app som bruker satellittdata viser hvor lenge det er trygt å sole seg der du er. Foto: ESA</para></section>

En ny app som bruker satellittdata viser hvor lenge det er trygt å sole seg der du er. Foto: ESA

Dette programmet støtter bedrifter som vil utvikle nye produkter og tjenester fra teknologi opprinnelig laget for rommet, eller som bruker data fra satellitter.

Ved hjelp av solingsappen har siHealth gått i partnerskap med kjemifirmaet BASF, som utvikler blant annet kosmetikk og solingsprodukter.

- Vi er stolte over å ha blitt en del av BASF sitt økosystem og inngått et partnerskap som vil få kunnskapen og teknologien vår ut på det globale kosmetikkmarkedet, sier Emilio Simeone, grunnlegger og leder av siHealth.

Trening i forurenset luft

Å trene er sunt, men for folk med astma og andre luftveisproblemer, eller hjerte- og karsykdommer, kan det å trene i luftforurensing gjøre helseplagene verre.

Derfor har forskere ved Universitetet i Leicester i England utviklet en mobilapplikasjon som bruker data fra miljøsatellitter, blant annet i det europeiske programmet Copernicus, til å kartlegge luftkvaliteten.

Denne appen hjelper brukerne med å avgjøre om det er trygt å trene den dagen eller ikke, og hvilken rute de bør ta på joggeturen for å unngå stedene med mest luftforurensing.

Bruker data fra luftkvalitetsatellitt

Den nye appen gir råd om hvor og når det er best å trene, basert på brukerens helseplager og bosted.

Den viser også luftforurensing i sanntid i en oppløsning helt ned til 10 meter, og varsel for hvordan luftkvaliteten kommer til å bli i den nærmeste tiden.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Luftforurensing er både gasser og partikler som er skadelige å puste inn. Foto: Wikimedia Commons</para></section>

Luftforurensing er både gasser og partikler som er skadelige å puste inn. Foto: Wikimedia Commons

Appen bruker data fra den europeiske miljøsatellitten Sentinel-5P som ble skutt opp i oktober 2017. Siden den gang har Sentinel-5P målt luftforurensingen over hele jorda.

Også data målt i sanntid fra sensorer på gatelamper i byen Wolverhampton i England vil bli brukt. Disse sensorene måler luftforurensing som nitrogendioksid og svevestøv.

ESA støtter innovasjon i Norge

Firmaet som utvikler luftkvalitetsappen heter EarthSense og er støttet av ESAs ARTES-program.

- Appen vår kan brukes til unngå steder med dårlig luftkvalitet, minske mengden luftforurensing som du puster inn, og hjelpe byer og tettsteder med å styre trafikken bort fra de mest forurensete gatene, sier Tom Hall, leder for EarthSense.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sentinel-5P ser luftkvaliteten over individuelle byer og tettsteder. Grafikk: ESA/ATG medialab</para></section>

Sentinel-5P ser luftkvaliteten over individuelle byer og tettsteder. Grafikk: ESA/ATG medialab

ESA støtter utviklingen av nye produkter og tjenester også i Norge. Det skjer blant annet gjennom innovasjonskontoret ESA Business Incubation Centre i Oslo.

 Norsk Romsenter hjelper til med informasjon om støtte fra ESAs programmer. Du kan lese om 10 norske bedrifter som har gjort suksess med ESA her.