Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Asteroider som går nær jorda, såkalte Near Earth Objects (NEO). Illustrasjon: ESA
ESA

Sammen mot nærgående asteroider

FN samler verdens romorganisasjoner for å koordinere tiltak mot himmelobjekter som kan kollidere med jorda.

Representanter fra romorganisasjoner i Afrika, Asia, Europa, Nord-, og Sør-Amerika og Russland går nå sammen i en ekspertgruppe som skal koordinere tiltak mot himmellegemer som truer jorda.

Slike himmellegemer kalles for Near Earth Objects, eller NEO, fordi de har baner som tar dem nær oss. Av de mer enn 600 000 asteroidene som har blitt oppdaget i solsystemet, regnes mer enn 10 000 for NEO.

Eksplosjonen som skjedde etter at en meteoritt på rundt 17 meter i diameter suste inn i atmosfæren med en fart på 60 000 kilometer i timen over Tsjeljabinsk i Russland 17. februar 2013, viser hvor mye skade til og med et lite himmelobjekt kan gjøre.

For fredelig bruk av rommet

Siden 1950-tallet har FN hatt en komite for fredelig bruk av verdensrommet, the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOUS).

- Komiteen ble etablert under den kalde krigen slik at stormaktene skulle ha en dialog for å forhindre farlige situasjoner i rommet, men nå har komiteen fått ny aktualitet på grunn av trusler som nærgående asteroider og dårlig romvær, sier Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter og nestformann i ESAs program for farer fra rommet (SSA).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Krasj i ekstremt høy hastighet, såkalt hypervelocity impact, viser forskerne hva som skjer under kollisjoner med objekter i og fra rommet. Foto: ESA</para></section>

Krasj i ekstremt høy hastighet, såkalt hypervelocity impact, viser forskerne hva som skjer under kollisjoner med objekter i og fra rommet. Foto: ESA

Den nye ekspertgruppen med mandat fra FN-komiteen kalles for the Space Mission Planning and Advisory Group, eller SMPAG ("same page"), og skal sørge for at romorganisasjonene kommuniserer godt sammen om farer som nærgående himmelobjekter.

Et naturlig steg videre

Blant annet skal SMPAG anbefale spesifikke tiltak mot nærgående asteroider, som grunnleggende forskning på asteroider og utvikling av teknologi til dette, reduksjon av den samfunnsmessige effekten av en eventuell kollisjon, og utvikling av metoder som kan endre banen til truende asteroider.

Spesielt NASA har kartlagt og sporet mange slike asteroider i flere år. Den europeiske romorganisasjonen ESA har med sitt NEO-program også for alvor kommet på banen i dette arbeidet.

- Den nye globale ekspertgruppen er et naturlig steg videre for å finne ut hva vi skal gjøre om vi faktisk oppdager et himmellegeme på kollisjonskurs med jorda, sier Wahl.

Så tidlig varsling som mulig

Ifølge Wahl har de fleste store himmelobjektene som går nær jorda blitt funnet, men det er fortsatt mange mindre objekter, store nok til å utslette hele byer, som ennå ikke er oppdaget.

I tillegg er det viktig at de 429 objektene som i dag står på listen over farlige NEO spores nærmere slik at vi kjenner deres baner helt nøyaktig.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Space Situational Awareness, ESAs program for farer fra rommet, omfatter overvåking av nærgående himmelobjekter, dårlig romvær og romsøppel. Illustrasjon: ESA/P. Carril</para></section>

Space Situational Awareness, ESAs program for farer fra rommet, omfatter overvåking av nærgående himmelobjekter, dårlig romvær og romsøppel. Illustrasjon: ESA/P. Carril

ESAs SSA-program styrker også sine operasjonelle tjenester ved å bruke kraftigere teleskoper som er automatiserte, for å kunne gjøre observasjoner hver natt og ha mulighet til å varsle om nærgående himmellegemer tidligere.

For når det gjelder farer fra rommet er det å oppdage dem så tidlig som mulig helt sentralt for å kunne gjøre noe med dem.

Første møte i februar

- Som nestformann i styret for SSA, ser jeg positivt på at ESA nå blir engasjert sammen med de andre store romorganisasjonene av FN, og heldigvis er det foreløpig ikke noe som tyder på at faren er overhengende, avslutter Wahl.

Norge er representert i SMPAG gjennom sitt medlemskap i ESA. Ekspertgruppen, som består av mer enn 30 representanter fra 13 romorganisasjoner og 7 regjerninger, samt FN, møtes for første gang 6.-7. februar 2014 ved ESAs operasjonssenter i Darmstadt i Tyskland.

Kontakt

Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter - 22 51 18 15 / 90 12 48 50.