Russisk rakett sviktet

Den norske satellitten AISSat-3 er sannsynligvis tapt.

Kystverket og Norsk Romsenter skjøt opp AISSat-3 klokken 06.41 i dag tidlig.

AISSat-3 var medpassasjer på Sojus-raketten der hovednyttelasten var den russiske meteorologisatellitten Meteor.

Den første delen av oppskytingen var vellykket, men informasjon fra russerne antyder at sistetrinnet ikke har virket som det skulle.

Sojus-raketten som i morges skulle skyte opp AISSat-3 er her i ferd med å klargjøres. Foto: Skjermbilde av Roskosmos' video.

Dette er de fakta vi har. Norsk Romsenters vurdering er at det per nå er lite sannsynlig at AISSat-3 vil komme inn i en operasjonell bane.
AISSat-3 er den femte av Kystverkets AIS-satellitter, og den tredje rene AIS- satellitten, som var planlagt å forsyne Norge med maritim trafikkovervåkning til havs.

Alle de fire tidligere oppskutte er fortsatt i drift. AISSat-3 skulle erstatte sine forgjengere 1 og 2, som har gjort tjeneste i rommet siden henholdsvis 2010 og 2014. AISSat-1 er 3,5 år på overtid, og AISSat-2 et halvt år over forventet levetid. AISSat-3 er i sin helhet finansiert av Kystverket. Kystverket er selvassurandør.

Høy risiko

Et slikt oppskytingsforsøk innebærer høy risiko, og et slikt utfall er en av flere mulige utfall.  Kystverket har fire AIS-satellitter i drift, der alt har vært vellykket. NorSat-1 og 2 og AISSat-1 og 2. Den norske maritime overvåkningen til havs vil fungere godt til tross for tapet.  En ny satellitt NorSat–3. er under bygging. Med plan om å settes i bane i 2019/2020.

- Ved å ha flere AIS-satellitter operative samtidig, blir vi mindre sårbare for teknisk feil, forklarer senioringeniør Bjørnar Kleppe i Kystverket.

- Samtidig får vi hyppigere oppdateringer, og dermed et enda bedre og mer korrekt trafikkbilde.

Nyttige data

Satellittene gir viktig informasjon som posisjon, identitet, fart, kurs, navigasjonsstatus og destinasjon, som Kystverket bruker i sine sjøtrafikksentraltjenester.  Informasjonen deler de videre med Hovedredningssentralene, Politi, Toll, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Sysselmannen med flere. Dataene gjør slik nytte for mange offentlige myndigheter.

- Norge har store havområder. Det er viktig for oss å gjøre det vi kan for å ivareta sjøsikkerheten også til havs, sier avdelingsdirektør ved Kystverkets Hovedkontor Arve Dimmen. Satellittene våre gir oss muligheten til å ha god oversikt over hva som foregår og langt til havs, utenfor rekkevidde fra overvåkning fra stasjoner land.

- Denne feilen med rakettoppskytingen understreker at det er risiko med alle rakettoppskytinger, sier Bo N. Andersen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

Kostnadene er fra norsk side rundt 18-19 millioner kroner.

Kontakt: 

Bjørnar Kleppe, senioringeniør  Sjøsikkerhetsavdelingen,
Kystverkets Hovedkontor. Tlf. 95190595

Bo N. Andersen, administrerende direktør, Norsk Romsenter. Tlf: 90092490