Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Landingssonden Philae (midten) på vei fra kometsonden Rosetta (til venstre) til kometen 67P (til høyre). Illustrasjon: ESA.
ESA

Rosetta skal også lande på kometen

Rosetta har hatt en utrolig suksess ved kometen 67P. Nå forlenges kometsondens oppdrag og får en spektakulær slutt.

- ESAs vitenskapelige programkomité bestemte i dag at Rosetta skal fortsette å forske på kometen 67P frem til høsten 2016, sier Pål Brekke, seniorrådgiver for romforskningskoordinering ved Norsk Romsenter og medlem av ESAs vitenskapelige programkomité (Science Programme Committee).

Ved å følge kometen tilbake ut i rommet etter at den har vært på det nærmeste sola vil forskerne kunne sammenlikne dataene før og etter. Noe liknende aldri blitt gjort tidligere ved en komet.

Så skal Rosetta gå nærmere og nærmere 67P over en periode på tre måneder for å ta skikkelige nærmålinger. Da vil Rosetta forhåpentligvis også få øye på Philae, som landet på kometen i november 2014.

Deretter avsluttes oppdraget på den mest spektakulære måten, ved at Rosetta selv går inn for landing på overflaten av kometen. På det tidspunktet vil kometen befinne seg så langt fra sola at Rosetta ikke vil få nok lys til batteriene sine til å fortsette.

Forskningen som Rosetta og Philae utfører vil gi ny informasjon ikke bare om kometer, men også om solsystemets barndom og hvordan det ble til. Kanskje vil det til og med avsløre hvor vannet og livet på jorda kommer fra.

Forlengelsen enstemmig vedtatt

- Det er veldig gode nyheter at alle medlemslandene er enige i at Rosetta bør få fortsette utforskingen av kometen 67P, sier Brekke fra ESA-møtet i Madrid.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Kometen 67Ps aktivitet 5. juni 2015, sett av Rosetta på en avstand av 208 kilometer fra kometens kjerne. Foto: ESA/Rosetta/NavCam – CC BY-SA IGO 3.0</para></section>

Kometen 67Ps aktivitet 5. juni 2015, sett av Rosetta på en avstand av 208 kilometer fra kometens kjerne. Foto: ESA/Rosetta/NavCam – CC BY-SA IGO 3.0

Rosettas oppdrag har til nå vært finansiert ut 2015 og en forlengelse krevde mer penger. Det måtte godkjennes av ESAs vitenskapelige programkomité.

I dag, 23. juni2015, ble altså en forlengelse av Rosettas oppdrag enstemmig vedtatt av alle medlemslandenes delegater i programkomitéen.

Pål Brekke ved Norsk Romsenter og Per Lilje ved Universitetet i Oslo er de norske representantene. De er begge glade for utfallet.

- Dersom Rosetta holder seg frisk vil vi de neste 15 månedene kunne følge Rosetta både innover mot sola og utover i rommet igjen, det vil gi ny kunnskap om hvordan kometer oppfører seg også etter at de er på det nærmeste sola, sier Brekke.

I tillegg vil koordinerte observasjoner med teleskoper på jorda gi ny kunnskap om de to typene haler som kometer utvikler i denne fasen.

Fenger en hel verden

Ifølge Brekke har ESA nå lagt frem en meget god og spektakulær plan for hva Rosetta skal gjøre frem til høsten 2016 og hvordan sonden skal ende sitt liv.

Han er også imponert over måten den europeiske romorganisasjonen har tilrettelagt bilder og nyheter for medier og publikum for å nå ut om kometoppdraget.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Philae, Rosettas landingssonde på kometen 67P. Grafikk: ESA.</para></section>

Philae, Rosettas landingssonde på kometen 67P. Grafikk: ESA.

- Rosetta og Philaes oppdrag kan ikke kalles annet enn en kjempesuksess, og møtet med kometen 67P og Philaes landing der har fenget en hel verden, avslutter Brekke.

Etter den humpete landingen på kometen 67P i november 2014 gikk Philae i dvale.

Men nå har den lille landingssonden våknet opp igjen og er klar for å fortsette sine undersøkelser under kometens ferd mot sola. Imens vil mer og mer materiale fordampe fra kometen og halene for alvor begynne å dannes.

67P vil være på det nærmeste sola 13. august 2015. Kometen vil da befinne seg rundt 186 millioner kilometer fra sola, eller mellom banen til Mars og jorda.

Rosetta og landingssonden Philaes oppdrag ved 67P har trollbundet en hel verden og gitt masse ny kunnskap om kometer.

Følg Rosettas blogg og Twitter.

Kontakt:

Pål Brekke - seniorrådgiver for romforskningskoordinering ved Norsk Romsenter - 22 51 18 27 / 908 71 961