Romutlysning for Horizon 2020

Tre år gjenstår av verdens største forskningsprogram. Nå er 2018-utlysningen av Horizon 2020 åpnet.

Kom til Norsk Romsenter 16. november og hør mer! Vi arrangerer sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge en informasjonsdag om romrelaterte elementer i EUs forskningsprogram Horizon 2020 og gir samtidig informasjon om andre romrelevante virkemidler nasjonalt og internasjonalt.

Horizon 2020 er på 80 milliarder euro og er med det verdens største forskningsprogram. Norge bidrar, og mange programmer har romrelevante temaer som jordobservasjon, robotikk, navigasjon, telekom, også videre. Norske miljøer som ønsker å søke stiller på lik linje med europeiske miljøer.

Informasjonsdag

16. november arrangerer vi en informasjonsdag hos Norsk Romsenter hvor du får høre mer om mulighetene fra romsenterets, Forskningsrådets og Innovasjon Norges NCP-er (nasjonale kontaktpunkter) for Horizon 2020s forskjellige programmer, og fra Romsenterets egne fageksperter.

Vi gir dere muligheten til å diskutere utlysningene med NCP-er og fageksperter i spissede workshops, og dere får muligheten til en-til-en møter for å diskutere hvilke idéer dere har for søknader.

Nå gjelder det! Dette er en unik mulighet til å få innsikt i hvordan rom spiller en stor rolle innenfor Horizon 2020-temaer som Transport, ICT, Sikkerhet, Innovasjon, Miljø m.m. i tillegg til Horizon 2020 sitt eget Space program.

For hvem?

Målgruppen for dagen er forskere og berifter som ønsker å vite mer, som har en ide til et prosjekt de har lyst til å sparre med oss om, eller som har en ferdig skisse eller prosjektutkast de gjerne vil ha innspill til.

Vi er begrenset til 70 deltagere, og det er førstemann til mølla.

Påmelding via Forskningsrådet her.

Agenda

0900-0930: Kaffe og registrering 

0930 - 0935: Velkommen  

0935 - 1000: Bakgrunn

Introduksjon ved Norsk Romsenter. Romaktiviteter EU og ESA, COPERNICUS og GALILEO.    

Forskningsrådet: NFRs rolle nasjonalt og internasjonalt.

Innovasjon Norge – Satellittbasert data skaper nye muligheter.

1000-1115: Muligheter for støtte  til romaktiviteter

Norsk Romsenter: R&D-programmer i ESA. 

Forskningsrådets nasjonale programmer med romrelevans.

Støtteordninger til H2020: PES og PNO.

Innovasjon Norge: H2020 og muligheter i EU.

1115-1245: Parallelle workshops

Nasjonale kontaktpunkter (NCP-er) fra hhv. NFR, NRS og IN, og romekspertise fra Norsk Romsenter, går gjennom   romrelaterte temaer (topics) i hver av disse Horizon 2020-programmene.
Det blir åpen diskusjon i workshoppene og spørsmål/svar-runde.

Workshoppene kjøres to ganger, og du vil bli bedt om å melde deg på to workshops om forskjellige temaer – en før lunsj   og en etter. Vi tar kontakt nærmere arrangementet for å få tilbakemelding på hvilke spesifikke utlysningstemaer (topics   innenfor hvert program du er interessert i.

H2020 ICT + H2020 SECURITY: 

Link til H2020 ICT-utlysningen

Link til H2020 SECURITY-utlysningen   

Romrelaterte topics i ICT-UTLYSNINGEN 

KLIMA og MILJØ:

Link til H2020 CLIMATE-utlysningen

Romrelaterte topics KLIMA og MILJØ

TRANSPORT: 

Link til H2020 TRANSPORT-utlysningen

Romrelaterte topics i H2020 TRANSPORT-utlysningen

SPACE: 

LINK til H2020 SPACE-utlysningen

Romrelaterte topics i H2020 SPACE-utlysningen

INNOVATION IN SMEs og Low Cost Access to Space Prize

Link til INNOVATION-utlysningen  

Link til SMB-instrumentet

Informasjon om European Innovation Council (EIC) (Low Cost Access to Space; mer info også i H2020 SPACE-utlysningen).

1245-1330: Lunsj

1330-1500: Parallelle workshops (runde 2 på de samme temaene)

1500-1630: Bilaterale møter med Norsk Romsenter, Forskningsrådet, Innovasjon Norge