Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Den lille jordobservasjonssatellitten Proba V undesøker vegetasjonen på jorda. Ombord er blant annet norsk fiberteknologi. Illustrasjon: ESA/P. Carril
ESA/P. Carril

Romteknologi avslører falsk kunst

ESA støtter utviklingen av romteknologi til nye produkter på jorda.

- Kunstmarkedet er som en jungel. Noen mener at cirka 50 prosent av kunstverkene og maleriene som selges er enten falske eller er tilskrevet feil kilde. Dette har store konsekvenser for verdien av slike kunstverk, sier Josef Uher, teknologisjefen ved det tsjekkiske firmaet InsightART.

InsightART har fått hjelp fra ESA via ESAs Business Incubation Centre i Praha til å utvikle Timepix, et nytt verktøy som bruker romteknologi til å scanne kunstverk.

Til dette bruker Timepix en strålingssensor. Den ble opprinnelig utviklet for å oppdage og kartlegge høyenergetiske partikler i partikkelakseleratoren Large Hadron Collider ved CERN i Sveits.

Strålingssensoren ble så videreutviklet for bruk i rommet. I dag sitter en modifisert versjon på den internasjonale romstasjonen og en annen på ESAs lille jordobservasjonssatellitt Proba-V og måler høyenergetisk stråling i rommet.

Proba V har også norsk teknologi. (Illustrasjon av Proba V øverst i artikkelen.)

Pigmenter og penselstrøk

Her nede på jorda bruker Timepix en sensor som er 245 x 256 bildepunkter stor. Hvert bildepunkt, også kalt piksel, er cirka 55 kvadratmikrometer stor. Det er halvparten så tykt som et menneskehår.

Hver piksel i sensoren prosesserer stråling uavhengig av de andre pikslene. Dette gjør sensoren ekstremt følsom. Slik kan Timepix scanne kunstverk på en måte som tidligere bare var mulig i store partikkelakseleratorer, som sjeldent kan brukes til å undersøke kunstverk.

Et vanlig røntgenbilde viser detaljer i kunstverket som er skjult av det øverste laget med maling. Men Timepix kan se hvert pigment som malingen består av for seg, for eksempel blymaling.

Hver pigmenttype gis digitalt en bestemt farge for å gjøre den visuelle analysen lettere. Så filtreres andre pigmenter bort slik at kun ett pigment og penselstrøkene som har blitt gjort med det vises. Slik ser det ut.

En kunstekspert kan så granske resultatene for å se om pigmentet og penselstrøkene stemmer overens med den antatte kunstnerens teknikk og tidsperiode.

Dette vil være nyttig for blant annet museer, kunstsamlere, kunsthandlere og gallerier.

Lages også i Norge

Timepix kan også brukes til andre formål, for eksempel å scanne strukturer som skal tåle store påkjenninger, for eksempel flyvinger.

I Norge bygger bedriften IDEAS strålingsdetektorer både til bruk i rommet og til medisinsk bildeteknologi på jorda.

ESA åpnet et nytt Business Incubation Centre i Norge i 2018. Her kan du kan lese mer om hva slags innovasjon og bedrifter ESA BIC støtter i Norge.