Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Den internasjonale romstasjonen i 2018. Foto: NASA/ESA
NASA/ESA

Romstasjonen åpner for mer kommersiell romfart

Skal bli en del av et nytt marked i lav jordbane.

I dag får den internasjonale romstasjonen forsyninger og eksperimenter skutt opp fra USA ved hjelp av de privateide romfartøyene Dragon (fra SpaceX) og Cygnus (fra Orbital ATK).

Om ikke lenge vil også astronauter bli skutt opp fra USA i privateide romfartøyer fra SpaceX og Boeing.

Mer enn 50 private selskaper og organisasjoner har allerede utført forsøk på romstasjonen gjennom programmet International Space Station U.S. National Laboratory.

Men nå åpner NASA kjempelaboratoriet i rommet slik at enda flere kommersielle aktører kan få utføre eksperimenter eller teknologitesting der.

Også ulike former for fremstilling, produksjon og markedsføring av kommersielle produkter vil kunne gjøres på romstasjonen. NASA undersøker hvordan de best kan svare på det voksende rommarkedets behov.

Kommersielle fartøy og romstasjonsmodul

For å søke om plass på romstasjonen, må de kommersielle aktivitetene være avhengige av det unike miljøet i rommet for å utføres, ha en forbindelse med et av NASAs romferder eller forskningsprosjekter, eller bidra sterkt til utviklingen av en bærekraftig økonomi i lav jordbane.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Det kommersielle forsyningsfartøyet Cygnus (øverst i bildet) sitter på robotarmen til den internasjonale romstasjonen. Foto: NASA</para></section>

Det kommersielle forsyningsfartøyet Cygnus (øverst i bildet) sitter på robotarmen til den internasjonale romstasjonen. Foto: NASA

NASA setter av cirka fem prosent av ressursene for mannskap og oppskyting av nyttelast til romstasjonen for kommersielle formål. Det tilsvarer 90 timer av en astronauts arbeidstid på romstasjonen og 175 kilo nyttelast for oppskyting.

Også den fremste inngangen på den amerikanske modulen Harmony gjøres tilgjengelig for kommersiell aktivitet i perioder. Her vil privateide romfartøy og til og med privateide romstasjonsmoduler for forsøk og opphold kunne dokke.

Norske firmaer er med i den private romfarten

Det nye NASA-direktivet åpner også for at kommersielle astronauter kan bo og jobbe på romstasjonen i opp til 30 dager. Det vil kunne skje en gang i halvåret.

Det finnes allerede amerikanske selskaper som trener kommersielle astronauter etter NASAs standarder og utvelgelsesmetoder. Flere av disse kommersielle astronautene har tidligere jobbet for NASA eller andre romorganisasjoner.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den amerikanske astronauten Sunita Williams var andre kvinne til å være kommandør på den internasjonale romstasjonen. Foto: NASA</para></section>

Den amerikanske astronauten Sunita Williams var andre kvinne til å være kommandør på den internasjonale romstasjonen. Foto: NASA

Også den nye utforskingen av månen skal gjøres i samarbeid med kommersielle aktører. Flere av dem skal bygge eller være med på månelandere.

Du kan møte noen av disse selskapene på romkonferansen Spaceport Norway i Trondheim til høsten.

Flere norske selskaper skal også bidra med kommersielle produkter til de nye måneferdene. To av dem er Nammo og Sensonor.

Andøya Spaceport kan bli europeisk oppskytingsbase for kommersielle småsatellitter.