Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
I vektløsheten på romstasjonen oppfører skum og bobler seg annerledes enn på jorda. Foto: ESA
ESA

Ristet men ikke rørt på romstasjonen

Hva skjer med skum og bobler i vektløsheten i rommet?

Skum og bobler er viktige for en lang rekke produkter og materialer.

For eksempel matvarer som kaffedrikker, øl, krem og is, flere medisiner, samt de fleste såper, vaskemidler, barberings- og hårprodukter, plastikktyper, isolering og brannslukningsmidler.

Til og med metaller kan danne skum og bobler, og blir da både sterke og lette.

I andre produkter er skum og bobler helt uønsket, og må forhindres eller brytes ned så raskt som mulig.

100 timer for skum og bobler

På den internasjonale romstasjonen forskes det på en lang rekke felter, blant annet fysikkmedisin, robotikk, datateknologi og ulike former for materialteknologi.

Dette omfatter forskning på dannelsen og nedbrytingen av væsker, plastikk, metaller, skum og bobler.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Eksperimentet Foam Coarsening forsker på skum og bobler på romstasjonen. Foto: NASA</para></section>

Eksperimentet Foam Coarsening forsker på skum og bobler på romstasjonen. Foto: NASA

Et av de lengste forsøkene med skum og bobler som har gått på kjempelaboratoriet i rommet heter Foam Coarsening.

Her ble ulike blandinger av vann og såpe ristet godt i to minutter inne i små rør. Deretter undersøkte forskerne hva som skjedde med dette skummet og boblene de neste 100 timene.

Mer stabile og jevnere

I vektløshet ble boblene større, varte lenger og beveget seg annerledes enn på jorda. Boblene var også mer jevnt fordelt, noe som gjorde dem lettere å undersøke i detalj.

Noen ganger oppstod det tomrom i skummet, noe som overrasket forskerne.

Alt dette skjer fordi tyngdekraften på jorda drar væsken i filmen som danner boblene nedover, slik at de blir tynnere og til slutt sprekker. Da bryter skummet sammen.

Også gassen som danner boblene i skum oppfører seg annerledes i rommet.

Forskningen på romstasjonen kan gi bedre og mer stabile bobler og skum i ulike produkter og materialer på jorda.

Romstasjonen er åpen for kommersielle forsøk

Norge er med på samarbeidet og forskningen på romstasjonen gjennom sitt medlemskap i den europeiske romorganisasjonen ESA.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Metallisk skum blir jevnere og bedre i rommet (til høyre) enn på jorda (til venstre). Foto: ESA</para></section>

Metallisk skum blir jevnere og bedre i rommet (til høyre) enn på jorda (til venstre). Foto: ESA

Flere norske forskere har hatt forsøk på romstasjonen, blant annet innen plantevekst, luftmåling, sjeldne lyntyper og overvåking av skipstrafikk.

De siste årene har romstasjonen åpnet for mer kommersiell forskning. Les om det her.