Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Titan, Saturns største måne, har et fast skall av is med et hav under. Dette havet kan være like salt som saltsjøene på jorda. Grafikk: NASA/JPL/SSI/Univ. of Arizona/G. Mitri/University of Nantes
NASA/JPL/SSI/Univ. of Arizona/G. Mitri/University of Nantes

Ramsalt hav på Titan

Data fra romsonden Cassini viser at Titan har et hav under overflaten. Dette havet kan være like salt som saltsjøer på jorda.

Den nye analysen viser også at Titan ytterst har et skall av hard is. Under dette befinner det seg et hav av svært salt vann, med forbindelser av svovel, natrium og kalium.

Tettheten til havet på Titan viser at det kan være like salt som de salteste innsjøene på jorda, som Dødehavet og Great Salt Lake i USA.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Slik ser det ut på overflaten av Titan, Saturns største måne. Bildet er tatt av den europeiske romsonden Huygens som landet på Titan i 2005. Foto: ESA/NASA/JPL/University of Arizona</para></section>

Slik ser det ut på overflaten av Titan, Saturns største måne. Bildet er tatt av den europeiske romsonden Huygens som landet på Titan i 2005. Foto: ESA/NASA/JPL/University of Arizona

- Sammenliknet med havene på jorda er havet på Titan ekstremt salt, noe som kan endre vurderingene våre av mulighetene for liv, sier Giuseppe Mitri ved Universitetet i Nantes i Frankrike og førsteforfatter på artikkelen som presenterer de nye resultatene.

Han mener likevel at forholdene i havet på Titan kan ha vært svært annerledes tidligere i Saturn-månens historie.

Gir svar på flere Titan-gåter

De nye resultatene kommer fra målinger av tyngdefelt og topografi og viser at tykkelsen på Titans isskall varierer fra sted til sted.

Det indikerer at havet sakte men sikkert holder på krystallisere og fryse til is.

Dette er en prosess som vil begrense kontakten mellom forbindelser i havet og i isen over, og kan dermed ha betydning for Titan-havets muligheter for liv.

Målingene forklarer også metanet i Titans atmosfære. Siden sollys bryter ned metan, må månen ha prosesser som danner metan.

Et hardt isskall vil kunne slippe metangass ut på bestemte steder uten platetektonikk eller generell geologisk aktivitet.

Romsonden Cassini feirer 10 år ved Saturn

Målingene av Titans topografi og tyngdefelt er gjort av NASAs romsonde Cassini. Den 30. juni 2014 hadde Cassini vært i bane rundt Saturn og studert ringplaneten og dens måner i hele 10 år.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Romsonden Cassini gikk inn i bane rundt Saturn i 2004. Illustrasjon: ESA/JPL/Caltech</para></section>

Romsonden Cassini gikk inn i bane rundt Saturn i 2004. Illustrasjon: ESA/JPL/Caltech

Blant Cassinis største øyeblikk er landingen av den europeiske sonden Huygens på Titan i 2005 og avsløringene av at månen både har regn, elver, innsjøer og hav av hydrokarboner.

Oppdagelsen av vannet som månen Enceladus skyter ut i rommet, at Saturns ringer er aktive og dynamiske systemer som viser hvordan himmellegemer blir til, samt løsningen på hvorfor en side av månen Iapetus er lys og den andre siden mørk, er blant Cassinis mange høydepunkter. Du kan lese mer om Cassinis oppdagelser her.

I løpet av sine 10 år ved Saturn har Cassini også tatt mengder av fantastiske bilder av ringplaneten og dens måner. Teamet bak Cassini deler sine favorittbilder her.