Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Stavanger-firmaet PaleBlue lager virtuell virkelighet for både NASA og ESA for trening av astronauter. Grafikk: PaleBlue
PaleBlue

PaleBlue i Stavanger skal trene astronauter

Med hjelp av norsk virtuell virkelighet skal astronauter læres opp, romferder planlegges og romutstyr utvikles.

På den internasjonale romstasjonen bor og arbeider astronautene i opp til et halvt år av gangen. Her utfører de vitenskapelige eksperimenter, vedlikeholder og oppgraderer utstyret på romstasjonen og tar i mot nye forsyninger og kolleger.

Astronautene trener i årevis på det de skal gjøre i rommet før de endelig skytes opp. Spesielt vanskelig er det å simulere vektløsheten som astronautene må bli vant med og lære seg å jobbe i.

Dette trener astronautene på under vann og ved hjelp av vektløse spesialflygninger. Men denne treningen er både dyr og tidkrevende.

Kanskje er det lettere å gjøre noe av treningen på vektløshet i en virtuell virkelighet (VR). Det skjer med spesielle briller som fungerer som skjerm, som gjør det mulig å bevege seg rundt og hansker til å gripe virtuelle objekter.

Samhandling, planlegging og kommunikasjon

Stavanger-bedriften PaleBlue har fått kontrakt med den europeiske romorganisasjonen ESA om å lage et virtuelt opplæringsverktøy for dem. Prosjektet støttes av Norsk Romsenter.

PaleBlue har laget en virtuell kopi av det europeiske Columbus-laboratoriet på den internasjonale romstasjonen. Den blir utvidet med den amerikanske Harmony-modulen og en romkapsel dokket til.

- I denne virtuelle kopien kan astronautene trene på å bevege seg i et vektløst miljø, bruke bestemte verktøy og utstyrsskap, løse ulike nødsituasjoner og evakuering til romkapsel, sier Felix Gorbatsevich, daglig leder ved PaleBlue.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Stavanger-firmaet PaleBlue lager virtuell virkelighet for både NASA og ESA for trening av astronauter. Grafikk: PaleBlue</para></section>

Stavanger-firmaet PaleBlue lager virtuell virkelighet for både NASA og ESA for trening av astronauter. Grafikk: PaleBlue

Den virtuelle romstasjonen skal ikke erstatte vanlig astronauttrening, men brukes til å øve på bestemte formål. Her kan opp til syv astronauter trene på å handle effektivt sammen.

VR-simuleringen kan også brukes av folk som skal designe utstyr og forsøk til romstasjonen, samt for planlegging av romferder, og for mer effektiv kommunikasjon med astronautene.

- Det blir bedre kommunikasjon og mindre rom for misforståelser når vi kan peke på objektene vi mener, og vise hva og hvordan ting skal gjøres, i stedet for bare å snakke om det, sier Egil Thomas Andersen, account director ved PaleBlue

Et ekte nybrottsarbeid

VR-prosjektet sammen med ESA skal potensielt gå over flere faser i mange år. PaleBlue samarbeider tett med romorganisasjonen for å få de virtuelle omgivelsene så lik virkeligheten som mulig.

- Høy detaljrikdom i miljøet var viktig i den virtuelle utgaven av Columbus-laboratoriet, og mye komplisert fysikk måtte til for å simulere vektløsheten i rommet, sier Gorbatsevich.

For å få dette til, jobbet PaleBlue sammen med ESAs astronautsenter i Köln i Tyskland, hvor ESA lærer opp sine astronauter.

Slik utforsker Stavanger-bedriften og ESA hva VR kan brukes til for rombransjen, og de beste løsningene for det.

- Dette er skikkelig nybrottsarbeid der få referansepunkter fantes fra før. For oss som firma er det utrolig spennende å være helt i spissen på denne utviklingen, sier Andersen.

Virtuell Gateway og månelanding

PaleBlue leverer VR-simuleringer hovedsaklig til offshore-industrien og byggebransjen, men også til forskning og offentlige etater.

For tiden har Stavanger-bedriften også et prosjekt sammen med Oslo Kommune. Her skal ansatte trene på blant annet samhandling med innbyggerne i bydelen Alna, slik at de ansatte er vel forberedt når de flytter inn i et nytt bydelshuset der i 2022 .

- Det vi lærer av å levere til rombransjen, kommer til meget god nytte også for slik jordnær bruk, sier Andersen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>PaleBlue lager virtuelle månemiljøer for opplæring av astronauter. Grafikk: PaleBlue</para></section>

PaleBlue lager virtuelle månemiljøer for opplæring av astronauter. Grafikk: PaleBlue

PaleBlue har utviklet VR-prosjekter til NASA siden 2018. Her kan den nye romstasjonen i bane rundt månen, Gateway, simuleres med PaleBlue sin teknologi, samt bemannete ferder ned til månens overflate.

- For oss var konferansen Spaceport Norway viktig for å bli kjent med den norske romindustrien, og vi anbefaler det som en møteplass for andre selskaper som er nysgjerrige på rombransjen, sier Gorbatsevich. 

Da PaleBlue startet i 2013 var navnet inspirert av Carl Sagans bok Pale Blue Dot og jordas blå farge.

- Vi drømte likevel ikke om at vi en dag skulle jobbe med rommet selv, sier Gorbatsevich.

Sterkt ønsket teknologioverføring

- PaleBlue er et fint eksempel på teknologi som opprinnelig er utviklet for en annen bransje, i dette tilfellet for offshore-industrien, som med hell overføres til romvirksomhet - såkalt spin-in. Dette ønsker vi mer av og det blir spennende å følge prosjektet videre, sier Arvid Bertheau Johannessen, Fagsjef innen bemannet romfart og utforskning, ved Norsk Romsenter.

Norsk Romsenter støtter utviklingen av kommersiell teknologi, som kan finne ny nytte i rommet, og utviklingen av data og teknologi fra rommet til nye produkter på jorda. Du kan lese mer om det her og her.

Kontakt

Felix Gorbatsevich – Daglig leder – PaleBlue – contact@pale.blue

Egil Thomas Andersen – Account Director – PaleBlue – 909 39 905 – eta@pale.blue

Arvid Bertheau Johannessen – Fagsjef, bemannet romfart og utforskning – Norsk Romsenter – 950 38 958