Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Sommerskole om satellittnavigasjon på Svalbard i september 2017. Foto: Norsk Romsenter
Norsk Romsenter

På sommerskole blant isbjørner og solstorm

51 studenter fra hele Europa kom til Svalbard for å lære om satellittnavigasjon og dens betydning for samfunn, industri og innovasjon.

Sommerskolen om satellittnavigasjon holdes hvert år på ulike steder i Europa.

I år var sommerskolen lagt til Norge for første gang, og foregikk fra 4. til 15. september 2017 i Longyearbyen.

- Sommerskolen retter seg mot unge med mastergrad, som holder på med en doktorgrad, eller som har jobb knyttet til satellittnavigasjon, sier Steinar Thomsen, seksjonssjef for satellittnavigasjon ved Norsk Romsenter og medarrangør av årets sommerskole.

Blant de 51 studentene fra hele Europa som var med på kurset var det fire stykker fra Norge. En fra NTNU, en fra Kartverket og to fra Sjøkrigsskolen i Bergen.

Ble kjent med ledere, fagfelt og industrisektor

Blant de norske foreleserne på sommerskolen var representanter fra Kystverket, Kartverket og Sysselmannen på Svalbard. De fortalte om hvordan satellittnavigasjon og romvirksomhet brukes innen deres ansvarsområder.

Kongsberg Seatex bidro som sponsor av kurset. De orienterte om systemene bedriften leverer til bruk ombord på skip og satellitter, og spesielle bakkestasjoner egnet for bruk i polare strøk.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Undervisning under sommerskolen om satellittnavigasjon på Svalbard i 2017. Foto: Norsk Romsenter</para></section>

Undervisning under sommerskolen om satellittnavigasjon på Svalbard i 2017. Foto: Norsk Romsenter

I alt 20 forelesere underviste på årets sommerskole for å introdusere studentene til satellittnavigasjon både som fagfelt og som industrisektor med stort potensial for vekst.

- Med så mange deltakere og forelesere får studentene virkelig sett hele feltet, fra forskningen og teknologien bak satellittnavigasjonssignalene, til sårbarhetsaspekter, juridiske ansvarsforhold, hvordan få nye produkter ut til markedet, og mye mer, sier Thomsen.

Sommerskolen er også en god mulighet til å møte ledende folk innenfor feltet og industrien, bli kjent med andre unge som holder på med det samme, og knytte kontakter som kan bli svært verdifulle for fremtiden.

Thomsen håper sommerskolen vil gi ekstra inspirasjon til studentens eget arbeid, og trekke til seg flere studenter både til satellittnavigasjonsindustrien og fagområdet.

- Det er viktig slik at bransjen får studenter med høy kompetanse som kan se nye behov og nye anvendelser og har evnen til å realisere disse ideene, sier Thomsen.

Presenterte prosjektoppgaver

Den siste uken på sommerskolen jobbet studentene i grupper som hver valgte en prosjektoppgave med utgangspunkt i det de hadde blitt undervist i den første uken.

Halvparten av prosjektoppgavene skulle foreslå nye anvendelser av satellittnavigasjon, mens resten skulle komme med nye ideer til den neste generasjonen av det europeiske navigasjonssystemet Galileo.

- Studentene kom med mange gode ideer, hver gruppe presenterte så til slutt forslagene sine til de andre på kurset, sier Thomsen.

Forslagene ble vurdert av en jury sammensatt av foreleserne på kurset, og de beste vant pengepremier og bokgaver.

Fikk kjenne Arktis på kroppen

Det ble også tur til Svalbard Satellittstasjon - verdens nordligste Galileo-stasjon, Eiscat-antennene, Kjell Henriksen-observatoriet for nordlys, Svalbardmuseet, Nordenskiöld-breen og den forlatte gruvebyen Pyramiden.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Eiscat-antennene i Adventdalen på Svalbard på høsten. Foto: Norsk Romsenter</para></section>

Eiscat-antennene i Adventdalen på Svalbard på høsten. Foto: Norsk Romsenter

- Med strålende vær begge ukene fikk vi virkelig vist frem Svalbard og Norge, og noe av rominfrastrukturen som er i bruk i Arktis, sier Thomsen.

Studentene fikk kjenne det polare klimaet på kroppen og noen de spesielle utfordringene som er knyttet til så høye breddegrader, som solstorm med påfølgende forstyrrelser i ionosfæren, og besøk av isbjørn.

Deltakerne hadde søkt seg til sommerskolen på den europeiske romorganisasjonen ESAs nettsider tidlig på våren.

- Årets sommerkurs ble fullt på rekordtid, og det var nok det litt spesielle kursstedet som vakte den store interessen, sier Thomsen.

Norsk Romsenter støtter opphold på sommerskoler

Sommerskolen i satellittnavigasjon arrangeres av ESA og Europakommisjonens Joint Research Center og holdes på ulike steder i Europa.

Norge var vertskap for årets sommerskole, som ble støttet av Norsk Romsenter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>I Pyramiden under sommerskolen om satellittnavigasjon på Svalbard. Foto: Norsk Romsenter</para></section>

I Pyramiden under sommerskolen om satellittnavigasjon på Svalbard. Foto: Norsk Romsenter

Selv om sommerskolen vil holdes et annet sted til neste år, ønsker Norsk Romsenter å fortsette sin støtte gjennom å bidra til opphold på sommerskolen for norske studenter.

- Ingen andre kurs om satellittnavigasjon tilbyr et så sterkt faglig innhold som sommerskolen, og det er en flott anledning for norske studenter som ønsker å lære mer om satellittnavigasjon og industrien knyttet til denne, avslutter Thomsen.

For å søke seg til neste års sommerskole, se sommerskolens nettsider her. Neste søknadsrunde utlyses i februar 2018.

Norsk Romsenter støtter også deltakelse til andre sommerkurs i Europa og USA. Mer om dem her.

Kontakt

Steinar Thomsen – Seksjonssjef, satellittnavigasjon – Norsk Romsenter -  22 51 18 30 / 911 04 385