Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Asteroider som går nær jorda, såkalte Near Earth Objects (NEO). Illustrasjon: ESA
ESA

Øver på asteroidekollisjon

Denne uken øver romorganisasjoner og myndigheter på at jorda blir truffet.

Til nå har det blitt oppdaget cirka 20 000 asteroider med baner som tar dem nær jorda. Hver måned oppdages 150 nye slike nærgående asteroider.

Hva gjør vi den dagen vi oppdager at en asteroide er på kollisjonskurs med jorda? Skal vi prøve å gjøre noe med asteroiden? Eller må vi bare evakuere alle som bor i den mulige treffsonen? Det kan bli mange vanskelige men livsviktige valg.

Derfor øver den europeiske romorganisasjonen ESA, sammen med NASA, amerikanske myndigheter og asteroideeksperter denne uken på hva de skal gjøre ved et mulig asteroidetreff.

Øvelsen er en del av konferansen Planetary Defense Conference som holdes i Washington DC fra 29. april til 3. mai 2019.

Følg øvelsen i sanntid

I år går øvelsen ut på at en ny nærgående asteroide ble oppdaget 26. mars 2019. Asteroiden fikk derfor navnet 2019 PDC.

2019 PDC viser seg å være fra 100 til 300 meter i diameter. Det er nok til å gjøre stor skade på en hel by om den treffer et bebodd område.

Først ser det ut til at sannsynligheten for at asteroiden vil treffe jorda den 29. april 2027 er på bare 1 til 50 000. Men i løpet av den første dagen av konferansen, etter at romorganisasjonene har beregnet banen til asteroiden mer nøyaktig, steg denne sjansen til 1 til 100.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Slik oppdages og varsles en asteroide som kan komme til å treffe jorda i den verdensomspennende overvåkingen av nærgående himmellegemer. Grafikk: ESA, CC BY-SA 3.0 IGO</para></section>

Slik oppdages og varsles en asteroide som kan komme til å treffe jorda i den verdensomspennende overvåkingen av nærgående himmellegemer. Grafikk: ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Ved 1 prosents sjanse for å bli truffet, må det globale samarbeidet som overvåker og varsler om asteroider, utføre tiltak mot den mulige kollisjonen.

Hva gjør ekspertene på konferansen nå? Du kan følge med på øvelsen og hvordan deltakerne takler asteroiden som er på vei, på sosiale medier.

Følg @ESAoperations på Twitter for nyheter om hva som skjer i øvelsen i sanntid. Her får publikum ”pressemeldingene” fra hendelsen samtidig som deltakerne i øvelsen mottar dem.

ESAs Facebook-side strømmes video fra øvelsen torsdag 2. mai, midt på ettermiddagen norsk tid. På ESAs blogg er det mer detaljert informasjon om øvelsen dag for dag. Følg også emneknaggen #PlanetaryDefense.

Mer sannsynlig med liten enn stor

- I den globale overvåkingen og varslingen av nærgående asteroider som koordineres gjennom FN, er det ESA som representerer Europa, sier Terje Wahl, avdelingsdirektør innen forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter, og medlem av komiteen som jobber med farer fra rommet hos ESA.

Han synes det er viktig at ESA er med på realistiske øvelser som den som holdes nå.

- Den gode nyheten er at overvåkingen av asteroider har vist at ingen av de virkelig store asteroidene kommer på kollisjonskurs med jorda de neste 100 årene, sier Wahl.

Dermed er det mer sannsynlig at det kan dukke opp en mindre asteroide enn en stor. Over tid vil jorda bli truffet oftere av mindre objekter enn av store.

Men det holder ikke bare å oppdage nærgående himmelobjekter. Vi må også kunne følge dem og beregne banen helt nøyaktig, slik at vi vet når og hvor de kan treffe jorda.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>FlyEye er ESAs teleskoper som skal se etter nærgående asteroider. Det første skal være ferdig på Sicilia i slutten av 2019. Illustrasjon: ESA/A. Baker, CC BY-SA 3.0 IGO</para></section>

FlyEye er ESAs teleskoper som skal se etter nærgående asteroider. Det første skal være ferdig på Sicilia i slutten av 2019. Illustrasjon: ESA/A. Baker, CC BY-SA 3.0 IGO

- Ambisjonen er å kunne oppdage og varsle om nærgående objekter helt ned til 20 meter i diameter, slik meteoren som eksploderte over Tsjeljabinsk i 2013 var, sier Wahl.

Det vil kunne gjøres med en kombinasjon av teleskoper på bakken, som ESAs planlagte asteroideteleskop FlyEye , og teleskoper ute i rommet, som for eksempel ESAs romteleskop Gaia, som stadig vekk oppdager nye asteroider.

Asteroider, romvær og romsøppel

- Ønsket er at overvåkingen av asteroider skal være så god at til og med de minste objektene kan varsles noen dager før, slik at det blir tid til å utføre evakuering eller andre tiltak som kan begrense skaden ved treff i bebodde områder, sier Wahl.

Derfor omorganiserer og utvider nå ESA sitt program for overvåking av farer fra rommet, Space Situational Awareness, til Space Safety Program. Det nye programmet har også forslag til konkrete romferder innen temaene forsvar mot asteroider, bedre overvåking av farlig romvær og rydding av romsøppel.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Slik vil de nye teleskopene i FlyEye-serien oppdage og varsle om nærgående asteroider. Grafikk: ESA, CC BY-SA 3.0 IGO</para></section>

Slik vil de nye teleskopene i FlyEye-serien oppdage og varsle om nærgående asteroider. Grafikk: ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Disse forslagene skal vurderes for finansiering på det europeiske romministermøtet i november 2019.

- I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har det overordnete ansvaret for det langsiktige beredskapsarbeidet, og de har ESA som kontakt når det gjelder den globale overvåkingen av farer fra rommet, sier Wahl

Kontakt

Terje Wahl – Avdelingsdirektør, forskning og jordobservasjon - Norsk Romsenter – 901 24 850