Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Nytt lys over solsystemets barndom

Lørdag ankom romsonden Dawn asteroiden Vesta. Vesta vil fortelle mye om solsystemets og jordas barndom, informasjon vi ikke kan få på jorda.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

NASAs romsonde Dawn ankom asteroiden Vesta lørdag 16. juli 2011. Dawn gikk inn i bane rundt asteroiden, som befinner seg mer enn 204 millioner kilometer fra jorda.
Romsonden skal undersøke Vestas bane, sammensetning, overflatestruktur, fysikk og kjemi nøye.

Et av de eldste objektene i solsystemet

Vesta er en av de største asteroidene i asteroidebeltet, som ligger mellom Mars og Jupiter. Den er også et av de aller eldste objektene med fast overflate og steinaktig struktur i solsystemet.
Vesta, sammen med månen, Merkur og Mars, har de aller eldste harde og planetaktige overflatene som vi kjenner til i solsystemet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Asteroiden vil gi informasjon om solsystemets tidlige barndom, informasjon som vi ikke kan få fra jorda. Jordas overflate mangler nemlig spor fra de første 500 millioner år av solsystemets historie.
- Dermed kan Vesta ikke bare si noe om solsystemets tidligste tider, men også være en viktig kilde til informasjon om jordas barndom, sier Reidar Trønnes, professor i geologi ved Universitetet i Oslo til forskning.no.

Kjempekollisjoner og sammensmelting

Det forskerne i dag vet om solsystemets dannelse er kort fortalt dette:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

For 4568 millioner år siden utviklet solsystemet seg fra en diskosformet og roterende sky av støv og gass rundt den nyfødte sola.
Deretter klumpet støvmateriale seg sammen til 1-10 kilometer store planetesimaler. Tyngdekraften gjorde at planetesimalene vokste til 10-1000 kilometer store protoplaneter.
Protoplanetene kolliderte så med hverandre i kjempekollisjoner. Disse ble mindre hyppige og større etter hvert som de fire terrestriske planetene, særlig Venus og jorda, trakk til seg mesteparten protoplanet-massen.
Protoplanetene hadde store smelteepisoder, der de tunge kjernene smeltet sammen og den indre massen ble lagdelt. Dette skjedde også med Vesta, derfor er den 500 kilometer store asteroiden så interessant for forskerne.

Vesta, Ceres og Merkur

Det er første gang en romsonde går inn i bane rundt et objekt i asteroidebeltet.
Etter ett år i bane rundt Vesta drar Dawn videre til et annet stort objekt i asteroidebeltet, dvergplaneten Ceres.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Holder motorene, kan Dawn også besøke asteroiden Pallas etter Ceres.
Nå håper forskerne at Dawn og dens undersøkelse av Vesta og Ceres, samt romsonden Messengers utforsking av Merkur, som startet i mars 2011, vil kaste nytt lys over solsystemets og jordas aller tidligste barndom.
Du kan lese mer om forskningen på asteroider, kometer og planetenes utvikling her:
Nærkontakt med asteroide, Nærbilde av Merkur

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>