Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Nye norske planter på romstasjonen

Norske forskere skal undersøke hvordan planter vokser i ulike typer lys uten tyngdekraft. Det kan gi bedre plantevekst både i rommet og på jorda.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Alt som lever på jorda er tilpasset et liv i tyngdekraft. Både tyngdekraften, men også sollyset, påvirker hvordan planter vokser.

Hvordan vokser planter under ulike lysforhold uten påvirkning av tyngdekraften?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Økt forståelse for planters forhold til lys og fotosyntese vil gi muligheter for mer effektiv matproduksjon under lange romferder i fremtiden. Da vil astronautene måtte dyrke deler av maten sin selv.

Men også ombord på "romskipet" jorda vil denne kunnskapen brukes innen produksjonen av matplanter.

Blått, rødt eller hvitt lys

Norske forskere ved NTNU har tidligere forsket på vekst og utviklingen til planten vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana) ombord på den internasjonale romstasjonen.

Forskerne ved NTNU har også vært med på flere internasjonale planteforsøk som har foregått i utposten i rommet.

I desember 2012 skytes et nytt amerikansk planteeksperiment, som de norske forskerne også er med på, opp med NASAs nye transportfartøy Dragon.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

- Lys og gravitasjon påvirker planter på liknende måte. Tar vi bort tyngdekraften som faktor kan vi studere hvordan lys påvirker plantene nærmere, sier Knut Robert Fossum, leder for CIRiS, Senter for tverrfaglig forskning i rommet, ved NTNU.

Romplantene skal derfor vokse under blått, rødt eller hvitt lys, med kontrollforsøk på bakken.

Slik vil de vokse i fem til seks dager, noe som er nok til at forskerne vil kunne se hvordan blader og rotsystem har utviklet seg i rommet.

Vektløshet - et interessant verktøy

Etter at forsøket er over prepareres plantene, fryses og pakkes ned. Deretter blir forsøket sendt tilbake til jorda en gang i løpet av 2013 for cellebiologiske og genetiske analyser.

- Vi kan si mye om plantenes utvikling og bevegelse ut fra bildene som vil bli tatt i løpet av forsøket, men for å få vite noe om de cellulære prosessene, må vi undersøke selve plantene etterpå, sier Fossum.

Han er spent på om alt som skal virke sammen i eksperimentet vil fungere som det skal når det er ferdig montert ombord i laboratoriet i rommet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

- Vektløshet et svært interessant verktøy for å kunne forstå hvordan naturen, og også samfunn og teknologi, har utviklet seg, og hvordan ville livet ha sett ut uten den konstante påvirkningen fra tyngdekraften, sier Fossum.

Planteforsøket som forskerne ved NTNU er med på er bare det første i en serie med nye planteeksperimenter som skal foregå på romstasjonen.

Forsøket vil bli styrt og filmet fra kontroll- og operasjonssenteret N-USOC ved NTNU. Dette er et av ni slike sentre som den europeiske romorganisasjonen ESA har ulike steder i Europa.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

- Gjennom Norges medlemskap i ESA er vi med på å finansiere N-USOC og de andre USOC-sentrene, sier Marianne Vinje Tantillo,&nbsp; seksjonssjef for forskning og romstasjon ved Norsk Romsenter.

Det samme gjelder det spesialkonstruerte vekstkammeret for planteforsøk som finnes ombord på romstasjonen.

- N-USOC ble tilknyttet NTNU fordi planteforskerne der ligger langt fremme på sitt felt, arbeidet som kontrollsenteret gjør og forskningssamarbeidene som oppstår på grunn av dette, gir norsk forskning internasjonal oppmerksomhet, avslutter Tantillo.

Du kan lese mer om de norske planteforskernes tidligere forsøk på romstasjonen og om dyrking av mat i rommet her:

Med vårskrinneblom i rommet, Beinskjørhet og matmangel i rommet

Bildene kan brukes fritt om de blir kreditert. Klikk på bildene for større versjon.

Kontakt:

Knut Robert Fossum ? leder for CIRiS - Senter for tverrfaglig forskning i rommet ved NTNU - 73 59 01 63 / 928 60 136

Marianne Vinje Tantillo - seksjonssjef for forskning og romstasjon ved Norsk Romsenter ? 22 51 18 29 / 988 82 638