Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Samferdselsminister Jon Georg Dale presenterer strategien for PNT-systemer på pressekonferanse hos Norsk Romsenter 6. november 2018. Foto: Norsk Romsenter
Norsk Romsenter

Ny strategi om systemene for posisjon, navigasjon og tid

Den nye strategien ble lagt frem av samferdselsminister Jon Georg Dale i dag.

Systemene for posisjon, navigasjon og tid (PNT) gir informasjon om hvor vi er og når vi er der.

De fleste av disse systemene er basert på globale satellittsystemer, som det europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo og amerikanske GPS.

PNT-systemene brukes i dag på de fleste samfunnsområder, flere av dem kritiske for samfunnet, som person- og godstransport, elektronisk kommunikasjon, finansielle tjenester og beredskaps- og krisehåndtering.

Bevisstgjøre risiko og øke samhandling

- Uten PNT-systemene vil strømmen og mobildekningen kunne forsvinne, og radio og TV vil miste signaler. Dermed vil en alvorlig svikt i PNT-systemene kunne forplante seg til andre deler av samfunnet, og dette kan gi problemer med å opprettholde tjenester som befolkningen er avhengig av, sa samferdselsminister Jon Georg Dale på pressekonferansen hos Norsk Romsenter da den nye strategien ble lagt frem i dag.

Regjeringen ønsker derfor å sikre at vi kan fortsette å bruke PNT-systemene under ulike forhold, og også utnytte de nye mulighetene som disse systemene gir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Fire av satellittene i det europeiske navigasjonssystemet Galileo. Grafikk: ESA/P. Carill</para></section>

Fire av satellittene i det europeiske navigasjonssystemet Galileo. Grafikk: ESA/P. Carill

PNT-strategien omfatter de fleste samfunnsområdene som i dag bruker og er avhengige av PNT-systemer. Strategien belyser utfordringer, men også muligheter på tvers av sektorer, og bidrar til en koordinert og kostnadseffektiv styrking av samfunnstryggheten.

Strategien legger også vekt på å styrke risikoerkjenning og samhandling på tvers av myndighetsområdene, samt øke bevisstheten rundt avhengigheten av og sårbarheten rundt PNT-systemene.

Den nye strategien finner du her.

Viktig å være med i internasjonale PNT-systemer

Samferdselsminister Jon Georg Dale takket Norsk Romsenter for det faglige arbeidet som er lagt ned i strategien. Romsenteret har jobbet med utredningene som strategien bygger på.

På pressekonferansen la administrerende direktør Christian Hauglie-Hanssen ved Norsk Romsenter vekt på at Norge har vært med i det europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo siden starten, og at det har vært med å påvirke utviklingen.

Han mener deltagelsen er viktig for at Norge skal få like gode ytelser som resten av Europa. Det er også viktig for å få innsyn i kvaliteten på satellittnavigasjonssystemene. Ikke minst er deltakelse viktig for å få industrien med.

- Ved å være med har Norge fått en innflytelse som vi ellers ikke hadde hatt, sier Hauglie-Hanssen.

Strategien kan leses uten faglig bakgrunn

- Til strategien samlet vi inn innspill fra de mange ulike departementene, etatene og fagmiljøene som bruker PNT, sier Karl Bjarne Kapaasen, seniorrådgiver innen Satellittnavigasjon ved Norsk Romsenter.

Målet var at strategien skulle favne bredt, treffe mange ulike brukere, men samtidig være lesbar og forståelig selv uten faglig bakgrunn i emnet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Samferdselsminister Jon Georg Dale (til venstre) og Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter, viser frem en modell av den norske satellitten NorSat-1. Foto: Norsk Romsenter</para></section>

Samferdselsminister Jon Georg Dale (til venstre) og Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter, viser frem en modell av den norske satellitten NorSat-1. Foto: Norsk Romsenter

- Nå skal vi bistå videre i oppfølgingen av strategien, være pådriver slik at departementene, etatene og fagmiljøene tar tak i strategien og gjør den om til handlingsplaner og konkrete tiltak, sier Kapaasen.

Han ønsker også å få med seg industrielle aktører i kjølvannet av strategien, for her ligger det mange muligheter for norsk industri.

- Ellers var det både hyggelig og spennende at samferdselsministeren, en statssekretær fra Justisdepartmentet, representanter fra flere andre etater, og pressen møtte opp hos Norsk Romsenter i dag for å høre om den nye strategien. Forhåpentligvis gir det mer oppmerksomhet rundt strategien og det videre arbeidet med å iverksette den, sier Kapaasen.

Kontakt

Karl Bjarne Kapaasen – Seniorrådgiver, satellittnavigasjon – Norsk Romsenter – 22 51 18 28 / 924 97 792