Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESAs romteleskop Cheops undersøker exoplaneters størrelse, tetthet og atmosfære. Illustrasjon: ESA/ATG medialab 
ESA/ATG medialab

Ny planetjeger skutt opp

Romteleskopet Cheops skal lete etter planeter som likner på jorda.

CHaracterising ExOPlanet Satellite (Cheops) skal undersøke nære og lyssterke stjerner som har planeter rundt seg. Slike planeter utenfor vårt eget solsystem kalles for exoplaneter.

Den nye planetjegeren skal først og fremst undersøke exoplaneter som er noen ganger større enn jorda og opp til Neptuns størrelse.

Radius, tetthet, sammensetning og atmosfære

Ved å måle lysstyrken til stjerner med ekstrem nøyaktighet kan Cheops se når en exoplanet glir foran stjernen sin.

Det igjen gjør det mulig å måle radiusen til disse exoplanetene, og slik finne tettheten, som sier mye om planetenes indre.

Slik kan Cheops blant annet skille mellom planeter som for det meste består av gass, slik som Jupiter og Neptun, og planeter som består av stein, som jorda og Mars.

Det vil også kunne vise hvilke av disse exoplanetene som har så tykke gasslag at de kan kalles for atmosfærer.

Cheops sine undersøkelser vil lære forskerne mye om hvordan planeter som er litt større enn jorda og opp til Neptuns størrelse dannes og utvikler seg.

Mål for neste generasjon teleskoper

- Ved å fokusere på stjerner som vi vet har exoplaneter rundt seg, vil Cheops gjøre det mulig å sammenlikne planeter helt ned til jordas størrelse, med en presisjon som det ikke er mulig å gjøre med bakketeleskoper, sier Alvaro Giménez-Cañete, ESAs direktør for Forskning og robotisk utforsking.

Cheops vil også kunne oppdage unike og jordliknende exoplaneter som skal undersøkes nærmere av den neste generasjonen teleskoper som er under bygging.

Det gjelder for eksempel det nye romteleskopet James Webb, som skal ta over for Hubble. Og det nye bakketeleskopet European Extremely Large Telescope som bygges i Atacama-ørkenen i Chile.

Små, mellomstore og store romferder

Cheops ble skutt opp fra den europeiske rombasen i Kourou i Fransk Guyana den 17. desember 2019 klokken 09.54 norsk tid.

Den nye planetjegeren skal gå i 800 kilometers høyde i en bane fra pol til pol akkurat på grensen mellom dag og natt på jorda.

Her er temperaturen stabil og sollyset konstant slik at Cheops alltid vil befinne seg i sola og samtidig unngå andre forstyrrende kilder til lys.

Cheops er den nyeste i ESAs program for mindre romferder (S-klasse). Disse romferdene skal utfylle de store og mellomstore romferdene, og være både billigere og raskere å utvikle for å kunne svare på nye ideer og behov fra de europeiske forskningsmiljøene.