Ny norsk satellitt skytes opp

Tirsdag 28. november 2017 skytes Norges femte nasjonale satellitt opp. AISSat-3 skal holde øye med skipstrafikken.

Oppskytingen skjer fra den nye russiske rombasen Vostochnij helt øst i Russland, nær grensen til Kina.

- Bæreraketten tar av klokken 06.41 norsk tid, mens AISSat-3 settes ut i rommet over Antarktis cirka klokken 09.20 norsk tid, sier Jon Harr, seniorrådgiver og prosjektleder ved Norsk Romsenter.

Folkene fra Universitetet i Toronto (UTIAS) som satt satellitten sammen er samlet bak AISSat-3 før integrering i raketten og oppskyting i Russland. Foto: UTIAS.

Deretter vil AISat-3 følge en polar bane nordover i rundt 45 minutter før de første signalene fra den nye satellitten når norske bakkestasjoner.

- Dermed håper vi å oppnå første kontakt med AISSat-3 cirka klokken 10 på tirsdags morgen, sier Harr.

Etter oppskytingen startes alle systemene ombord i satellitten opp, kjøres inn og kalibreres. Denne kommisjoneringsfasen varer i en uke.

- Går alt etter planen vil satellitten levere data allerede tirsdag kveld, sier Harr.

AISSat-3 vil bli styrt fra kontrollrommet til Statsat på Skøyen.

Sikrer operasjonell kontinuitet

AISSat-3 skal, som sine forgjengere AISSat-1 og AISSat-2, holde øye med skipstrafikken ved hjelp av AIS-signaler (Automatic Identification System) som viser skips identitet, posisjon, retning og hastighet.

Skipstrafikk i Arktis fra september 2010 til september 2012 sett av AISSat-1. Grafikk: Norsk Romsenter

I dag bruker Kystverket, Forsvaret og flere andre norske etater dataene fra AISSat-1 og 2 til å overvåke skipstrafikk over hele verden.

- Men AISSat-3 har en nyere og mer avansert versjon av AIS-mottakeren enn sine forgjengere og vil dermed kunne se skip enda bedre enn dem, sier Harr.

Den nye satellitten ble bygget for å sikre operasjonell kapasitet av AIS-satellitter i bane.

AISSat-1, den første AIS-satellitten til å bli skutt opp og Norges første nasjonale satellitt, har vært i bane siden 2010.

Tvillingsatellitten AISSat-2 ble skutt opp fire år senere.

- Siden AISSat-1 er i rommet på åttende året, er det vet ingen som hvor lenge den vil vare, sier Harr.

Viktig med tredje satellitt

Da initiativet til AISSat-3 ble tatt hadde Norge kun disse to satellittene i bane og det var viktig å få opp en tredje satellitt for å opprettholde den operasjonelle kapasiteten.

Senere ble de to norske satellittene NorSat-1 og NorSat-2, som forsker og tester ny teknologi, men som også har AIS-mottaker ombord, bygget og skutt opp.

- Siden AISSat-3 er mindre og har færre solceller enn NorSat-1 og 2, har AISSat-3 en mottaker som er en mellomversjon av den som sitter på AISSat-2 og den som sitter på NorSat-satellittene, sier Harr. AISSat-1 og 2 fungerer begge på overtid, siden de ble bygget med en spesifisert levetid på 3 år.

Med den tredje AIS-satellitten, i tillegg til NorSat-1 og 2, vil den operasjonelle kapasiteten til å holde øye med skipstrafikk forbli svært god, selv om en eller begge av de eldste satellittene skulle slutte å fungere.

Skytes opp sammen med flere satellitter

Det er ikke lenge siden forrige oppskyting av norske satellitter. NorSat-1 og NorSat-2 ble skutt opp samtidig den 14. juli 2017.

Det ble en nervepirrende venting for kontrollrommet og inviterte gjester hos Norsk Romsenter før det første signalet kom og bekreftet at alt stod bra til med de to satellittene.

- Da var det to helt nye satellitter som ble skutt opp samtidig, mens denne oppskytingen blir av en type satellitt som vi kjenner godt, sier Harr.

Dermed blir tirsdagens oppskyting litt mindre spennende enn den som skjedde i sommer. I likhet med NorSat-satellittene, skytes AISSat-3 opp sammen med en rekke andre nyttelaster i den samme bæreraketten.

Denne gang er hovednyttelasten en russisk værsatellitt, men flere andre småsatellitter fra ulike land er også med på ferden, og settes ut i bane før og etter AISSat-3.

- Byggingen, integreringen og testingen av AISSat-3 har gått svært bra, nå gleder vi oss til oppskytingen, sier Harr.

Det blir mer informasjon om hvordan det har gått med AISSat-3 etter oppskytingen den 28. november.

Kontakt

Jon Harr – Seniorrådgiver og prosjektleder – Norsk Romsenter - 22 51 00 31  / 906 41 665