Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Miljøsatellitten Sentinel-1 kartlegger rasfare i Norge ved hjelp av radarbilder som ser høydeforskjeller og forskyvninger i bakken. Foto: Copernicus/ESA/Norut/SEOM/Insarap
Copernicus/ESA/Norut/SEOM/Insarap

Ny miljøsatellitt ser rasfare i Norge

Miljøsatellitten Sentinel-1 har bare vært i rommet i fire måneder, men har rukket å undersøke rasfare i Norge.

Sentinel-1 er den første satellitten i en serie med nye europeiske satellitter som skal holde øye med ulike sider av jordas miljø og klima.

Satellitten ble skutt opp 3. april 2014 og har allerede hjulpet til med kartlegging under oversvømmelse i Namibia og på Balkan, samt tatt bilder av de store isbreene i Vest-Antarktis som holder på å smelte.

Kartlegger høydeforskjeller

Den nye miljøsatellitten kan også se jord og stein som ustabil og i bevegelse på grunn av ulike faktorer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Interferogram av vulkanen Etna i Italia tatt for å undersøke den vulkanske aktivitetet i området. Foto: Copernicus/ESA/DLR/SEOM/Insarap</para></section>

Interferogram av vulkanen Etna i Italia tatt for å undersøke den vulkanske aktivitetet i området. Foto: Copernicus/ESA/DLR/SEOM/Insarap

Det gjør Sentinel-1 ved å ta to eller flere radarbilder av det samme området og så legge bildene sammen til et interferogram. De viser topografien og høydeforskjellene i et område. (Se bildet øverst i artikkelen.)

Denne teknikken brukes til å holde øye med bevegelser og forskyvinger i jordskorpa, enten om de skyldes gruvedrift, jordskjelv, vulkansk aktivitet, permafrost som tiner, avrenning fra isbreer, eller annet.

Videoen her viser interferogram fra Sentinel-1 over Lyngenalpene i Troms. Der overvåkes fjellet nøye fordi det er ustabilt og kan danne en stor flodbølge om det raser ned i fjorden. For Norge vil Sentinel-1 bli viktig for å holde øye med slike rasfarlige områder.

Sentinel-1 undersøkte også vulkanen Etna i Italia for å se hvor aktiv vulkanen er og hvor mye berggrunnen der beveger seg.

En flåte miljøsatellitter

For Norge skal Sentinel-1 også levere bilder av blant annet isfjell og havis i polare strøk, overvåke havområder for oljeutslipp, og holde øye med skipstrafikken.

Flere norske bedrifter har og skal levere teknologi til de kommende Sentinel-satellittene. SvalSat, Kongsberg Satellite Services (KSAT) sin bakkestasjonen på Svalbard, er den nordlige hovednedlesingsstasjonen for de første Sentinel-satellittene.

Andre av Sentinel-satellittene skal se på skog og vegetasjon eller havfarge og havtemperatur. Du kan lese mer om Sentinel-satellittene her.