Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
NorSat-1 (i bakgrunnen) og NorSat-2 (foran) i bane over Lofoten og Nord-Norge. Grafikk: T. Abrahamsen/Space Norway AS
T. Abrahamsen/Space Norway AS

Norske satellitter over all forventning

NorSat-1 og NorSat-2 ble skutt opp 14. juli 2017. Flere av instrumentene ombord er allerede ferdig testet og i full sving.

- Alt står bra til med begge satellittene og alle som er involvert i arbeidet med dem er svært fornøyd med resultatene, sier Jon Harr, prosjektleder for NorSat-1 og NorSat-2 ved Norsk Romsenter.

Testingen og innkjøringsfasen til satellittene har kun tatt litt lenger tid enn korteste estimat, og noen få av nyttelastene er ennå i denne prosessen.

- Satellittene og deres nyttelaster fungerer over all forventning og vi gratulerer derfor alle våre samarbeidspartnere med suksessen, sier Harr.

Ser 60 prosent flere skip

Begge NorSat-satellittene har en ny type AIS-mottaker for å spore skipstrafikk for Kystverket. Disse instrumentene ble skrudd på samme dag som satellittene ble skutt opp.

- AIS-mottakerne har oppført seg eksemplarisk og de leverer veldig bra data, sier Ivar Spydevold, administrerende direktør ved StatSat, som drifter NorSat-satellittene.

Fra før holder de to norske satellittene AISSat-1 og AISSat-2 øye skipstrafikk fra bane. AIS-mottakerne på NorSat-satellittene er en ny versjon av mottakerne på AISSat-satellittene.

- Nå ser vi 60 prosent flere skip og mottar fra 2,5 til 3 ganger flere AIS-meldinger fra skip per døgn, sier Spydevold.

Siden skip sender ut AIS-meldinger fortløpende kan flere meldinger stamme fra samme skip.

Ble overrasket av datamengden

Noen steder, som i Den engelske kanal og i Middelhavet er skipstrafikken så tett at det er vanskelig å skille AIS-signalene fra ulike skip.

- Med de nye satellittene mottar vi langt flere AIS-meldinger i høytrafikkområder og ser langt flere skip enn det vi gjorde tidligere, sier Spydevold.

Det var så mye data at det overrasket både Statsat og Kystverket, og de måtte justere litt på systemene sine.

- Men nå går det unna og Kystverket og Romsenteret er veldig fornøyde, noe som er svært viktig for oss siden de er våre kunder, sier Spydevold.

Ny standard for datakommunikasjon til havs

NorSat-2 tester også helt ny teknologi for overføring av data mellom skip og land over AIS-systemet, kalt VDES (VHS Data Exchange System). Dette systemet kan bli ny internasjonal standard for toveis kommunikasjon til sjøs.

Kalibreringen av VDES-instrumentet på NorSat-2 er omtrent helt ferdig og de første signalene har blitt sendt fra satellitten til en mottaker på Andøya.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Det første bildet fra NorSat-2, tatt av kameraet som skal verifisere at antennen for ny maritim kommunikasjonsmetode ruller seg ut. Foto: Space Norway AS</para></section>

Det første bildet fra NorSat-2, tatt av kameraet som skal verifisere at antennen for ny maritim kommunikasjonsmetode ruller seg ut. Foto: Space Norway AS

- Systemet gir fine og kraftige signaler, enda bedre enn forventet, så nå fortsetter vi målingene for å få mer nøyaktig statistikk, sier Hans Christian Haugli ved Innovasjon og utvikling hos Space Norway.

Neste skritt blir å sende VDES-signaler fra NorSat-2 til marineskipet KV Harstad, som har mottaker ombord.

Deretter vil VDES-systemet testes i 6 måneder til, med påfølgende analyse.

Bedre effektivitet og sikkerhet for skip

Via VDES-systemet kan alt fra tekstmeldinger, mindre bilder, navigasjonskoordinater og annen kommunikasjon sendes ut til AIS-mottakeren som alle større skip er pålagt å ha ombord.

-Den internasjonale skipsfarten ønsker sterkt en digital løsning for kommunikasjon mellom skip og land via satellitt som alle kan bruke, sier Haugli.

Slik kan skip for eksempel bestille reparasjon eller tauing, rapportere mannskapslister, eller sende andre typer dokumenter før de kommer til land.

Det vil øke effektiviteten og minske ventetider i havn. Ikke minst vil direkte datakommunikasjon øke sikkerheten til sjøs.

- Kystverket ønsker å bruke VDES-systemet i søk og redning slik at skip for eksempel kan gis instruksjoner for leting, koordinater direkte til skipets navigasjonssystem, og sende tilbake informasjon om hvor de har lett, sier Haugli.

Norsk pionerarbeid kan bli global standard

Siden VDES-teknologien kan leveres sammen med standard AIS-utstyr til skip for kun en liten kostnadsøkning, vil VDES kunne tas i bruk lett og raskt over hele verden.

Space Norway opplever stor interesse for NorSat-2 og det norske pionerarbeidet med VDES fra både norske og internasjonale selskaper og forskningsinstitusjoner.

Det er norske Konsberg Seatex som har bygget VDES-senderen på NorSat-2 og mottakerne som brukes til testingen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>NorSat-1 er en av de norske nasjonale småsatellittene. Illustrasjon: T. Abrahamsen.</para></section>

NorSat-1 er en av de norske nasjonale småsatellittene. Illustrasjon: T. Abrahamsen.

- Dermed har Seatex etablert seg som verdens første utstyrsleverandør for VDES, noe som kommersielt sett vil komme dem til gode, sier Haugli.

Allerede i 2019 kan International Telecommunications Union tildele bestemte radiofrekvenser til VDES-tjenester og gjøre dette til global standard for datakommunikasjon til havs i 2021.

Forskningsinstrumentet 4-NLP ombord på NorSat-1 er fortsatt under innkjøring. Dette instrumentet måler elektrisk turbulens i ionosfæren, noe som kan forstyrre navigasjonssignaler fra satellitt og kommunikasjon via radio.

De første målingene har allerede blitt gjort og vil kunne gi forskerne ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo, som bygget instrumentet, tusen ganger bedre oppløsning på sine data sammenliknet med andre satellitter.

Også instrumentet CLARA, som skal forske på solinnstråling for forskere i Sveits, er under testing på NorSat-1.

Kontakt

Jon Harr – Seniorrådgiver og prosjektleder – Norsk Romsenter - 22 51 00 31  / 906 41 665

Ivar Spydevold – Administrerende direktør - Statsat -22 51 00 14 / 915 37 471

Hans Christian Haugli - Innovasjon og utvikling - Space Norway - 22 51 00 22 / 993 50 010