Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Den japanske satellitten ARASE forsker på Van Allen-beltene med romvær rundt jorda.
JAXA

Norsk teknologi i jordas strålingsbelter

Den japanske satellitten ARASE skal forske på Van Allen-beltene rundt jorda. Til det brukes teknologi fra den norske bedriften IDEAS.

Jorda er omgitt av to (og noen ganger flere) store belter av stråling hvor ulike typer ladde partikler fra sola har blitt fanget inn av magnetfeltet.

Disse strålingsbeltene ligger i en høyde fra cirka 500 til 58 000 kilometer og kalles for Van Allen-beltene etter sin oppdager. Her foregår mye av romværet rundt jorda.

Strålingen i Van Allen-beltene kan forstyrre eller ødelegge satellitter og annen teknologi i bane. Romfarere kan også skades av denne strålingen.

Ennå er mye ukjent ved disse strålingsbeltene. For eksempel hvor og hvordan partikler fra sola fanges inn i strålingsbeltene eller forlater disse, og hvor raskt og i hvilke retninger partiklene her beveger seg i.

Sterk strøm med mye virvler

Dette er noe av det som den japanske satellitten ARASE (tidligere Exploration of energization and Radiation in Geospace, ERG) ble skutt opp 20. desember 2016 for å undersøke.

ARASE skal også forske på jordas magnetfelt og nordlys. På japansk betyr arase en elv med sterk strøm og mye virvler. Slik er også forholdene i Van Allen-beltene.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Van Allen-beltene (grønt og rosa) og ARASEs bane gjennom dem (gult).</para></section>

Van Allen-beltene (grønt og rosa) og ARASEs bane gjennom dem (gult).

Siden oppskytingen har instrumentene ombord på ARASE blitt skrudd på og testet.

I mars 2017 begynte forskingen for alvor. Forskerne som jobber med ARASE oppdaget at bølger av elektrisk ladde partikler fra magnetfeltets ekvator kan gi pulserende nordlys.

Disse resultatene ble publisert i Nature i februar 2018.

Norske kretser måler elektroner med høy energi

For å undersøke Van Allen-beltene har ARASE fem instrumenter som måler partikler av ulike mengder energi og elektrisk ladning.

Den norske bedriften Integrated Detector Electronics AS, IDEAS, har laget integrerte kretser til detektoren som ARASE bruker for å måle elektroner med høy energi.

IDEAS har levert elektronikk for måling av flere ulike typer stråling til en lang rekke romsonder og satellitter.

Blant disse er Merkur-sonden BepiColombo, som er et samarbeidsprosjekt mellom den europeiske romorganisasjonen ESA og JAXA, samt romsonden Juice, som skal forske på Jupiter og dens store måner.

Teknologi fra IDEAS brukes også i ulike detektorer på den internasjonale romstasjonen, inkludert ASIM som forsker på gammaglimt i tordenvær, og CALET som jakter på mørk materie.

IDEAS sine strålingsdetektorer brukes også i blant annet mammografimaskiner, industriell gammatomografi og instrumenter som måler stråling på steder der radioaktivt materiale har lekket ut.

Forskere ved flere japanske universiteter samt i Taiwan og USA vil bruke dataene fra ARASE.

Japansk-norsk samarbeid i rommet

Norge og Japan samarbeider innen forskning på romvær, nordlys og den øvre atmosfæren.

I 2015 inngikk Norsk Romsenter et samarbeid med den japanske romorganisasjonen JAXA om forskning ved hjelp av sonderaketter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den japanske satellitten ARASE før oppskyting. Ombord er elektronikk fra Norge. Foto: JAXA</para></section>

Den japanske satellitten ARASE før oppskyting. Ombord er elektronikk fra Norge. Foto: JAXA

Japanske sonderaketter også er en del av det store forskningsprosjektet Grand Challenge Initative der 11 sonderaketter skal skytes opp fra Andøya og Svalbard, noen av dem samtidig.

Det oppdages stadig nye sider ved nordlyset, romværet og jordas magnetfelt.

Kontakt

Kontakt: Integrated Detector Electronics AS (IDEAS)