Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Telekommunikasjonssatellitten SES-10 skal dekke Latin-Amerika. SES-10 eies av satellittgiganten SES og bygges av Airbus. Oppskytingen er planlagt til 2016. Grafikk: Airbus/SES
Airbus/SES

Norsk satellitteknologi i verdensklasse

Kongsberg Norspace har vunnet kontrakter for banebrytende teknologi til kommunikasjonssatellitter.

Satellitteknologien som Hortens-bedriften Kongsberg Norspace har utviklet er verdensledende på sitt felt. Det er blant annet en ny type command receiver, en mottaker for styringskommandoer fra bakken.

Den nye mottakeren gir mer detaljert kontroll over frekvensene som kommunikasjonssatellitten bruker, noe som gjør satellitten mer fleksibel for ulike behov. Det gir også den fordelen at signalene blir vanskeligere å blokkere. Dermed blir satellitten sikrere å bruke.

I første omgang er det telekommunikasjonssatellitten SES-10 (bilde øverst i artikkelen) som skal utstyres med den nye mottakeren. SES-10 eies av satellittgiganten SES i Luxembourg og bygges av Airbus. Satellitten har planlagt oppskyting i 2016 og skal først og fremst dekke Latin-Amerika.

Et stort gjennombrudd

- For oss er kontrakten et skikkelig gjennombrudd til en ny stor kunde som det var viktig å få aksept for produktet vårt hos, sier Øyvind Andreassen ved Kongsberg Norspace.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Kongsberg Norspaces andregerenerasjons mottaker for styringskommandoer fra bakken (flexible command receiver) til kommunikasjonssatellitter. Foto: Kongsberg Norspace</para></section>

Kongsberg Norspaces andregerenerasjons mottaker for styringskommandoer fra bakken (flexible command receiver) til kommunikasjonssatellitter. Foto: Kongsberg Norspace

SES er en av de største satellitteierne i verden og stiller svært høye krav til all ny teknologi som de innfører på sine satellitter. Dermed er det en fantastisk tilbakemelding for Hortensbedriften at satellittgiganten ønsker deres teknologi.

Den nye mottakeren har vært under utvikling i tre år og produksjonen er godt i gang. Mottakeren er andregenerasjons utgave av et produkt Kongsberg Norspace har produsert tidligere under lisens, men som de nå har laget en ny og mer avansert versjon av.

Nå følger grundig testing av produktet til våren og leveranse til sommeren. Interessen for den nye mottakeren har vært betydelig, også fra andre satellitteiere og byggere enn SES og Airbus.

Utviklet i samarbeid med ESA og Norsk Romsenter

Kongsberg Norspace inngikk også nylig nok en kontrakt på samme type mottaker som på SES-10. I tillegg vant de en kontrakt på spesialiserte enheter for konvertering av frekvenser. Disse drar nytte bredbånds SAW-filtre, en teknologi hvor selskapet har vært verdensledende i 30 år.

Begge produktene har mottatt støtte fra den europeiske romorganisasjonen ESAs program for utvikling av telekommunikasjonsteknologi, ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESAs bakkestasjon i Redu i Belgia. Romorganisasjonens bakkestasjoner over hele verden kommuniserer med satellitter og romsonder via avanserte telekommunikasjonsystemer. Foto: ESA/D. Galardini</para></section>

ESAs bakkestasjon i Redu i Belgia. Romorganisasjonens bakkestasjoner over hele verden kommuniserer med satellitter og romsonder via avanserte telekommunikasjonsystemer. Foto: ESA/D. Galardini

Gjennom ARTES-programmet støtter ESA europeisk innovasjon generelt og utviklingen av teknologi for telekommunikasjon spesielt. Dette er et svært viktig virkemiddel for å styrke europeisk romindustri i konkurransen med aktører utenfor Europa i et internasjonalt marked.

- ARTES-programmet er et godt og effektivt instrument både for små og store bedrifter til å flytte teknologiske grenser og utvikle nye produkter som er konkurransedyktige, sier Andreassen.

Norsk Romsenter er også en del av samspillet mellom Kongsberg Norspace og ESA. Norsk Romsenter forvalter alle ESA-midlene som de norske bedriftene kan få i utviklingsstøtte. Når en bedrift har et forslag til et utviklingsprosjekt vil Norsk Romsenter etter egen vurdering av teknologi, risiko og markedsmuligheter autorisere ESA til å kunne støtte aktiviteten med midler.

Deretter vil ESAs eksperter i ARTES-programmet gjennomføre grundigere tekniske vurderinger av prosjektets innhold før en kontrakt inngås.

Mer om ARTES-programmet her.

Innovasjon med solid avkastning

Avkastningen til produktene som Kongsberg Norspace har utviklet gjennom samarbeidet ESA og Norsk Romsenter har vært formidabel.

- Fra 2003 og frem til i dag har vi tjent 9 kroner for hver krone vi har mottatt fra ESAs teknologiutviklingsprogrammer, og det er vi stolte over, sier en fornøyd Andreassen. 

Det har han all grunn til å være, i en industri som har noen av de høyeste avkastningene blant alle sektorer i Norge. I 2013 viste Norsk Romsenters undersøkelse at den totale ringvirkningsfaktoren for norske romindustribedrifter ligger på 4,8.

Kongsberg Norspace ble startet i 2003 og har i dag 95 ansatte. Selskapet deltar i en rekke internasjonale romfartsprogrammer. Selskapets teknologi finnes ombord på mer enn 140 satellitter fra kunder over hele verden.

Kontakt

Øyvind Andreassen - direktør, forretningsutvikling ved Kongsberg Norspace - 915 13 077