Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Pixabay

Norsk satellittbedrift løste støyfloke

Fornebu-bedriften VeriSat løste et problem som satellittoperatører har slitt med lenge. 

Løsningen, som det er søkt patent på, er svært godt mottatt av industrien. Et bevis på det er at VeriSat ble kåret til Technology Company of the Year for 2015, en utmerkelse som nylig ble delt ut på utstillingen Satellite 2016 i Washington D.C.

Satellitt-eiere og operatører har lett etter en løsning som kan redusere støy på satellittsendinger, såkalt interferens. Slik støy kan gjøre at det blir vanskelig å skille ut signalene som er ment å fanges opp.

Utfordringen har vært at sendingen fra små jordstasjoner, også kalt VSAT (Very Small Aperture Terminal) eller satellitterminaler, deler samme frekvens i et tidsdelt modus. Av og til peker noen antenner i litt feil retning med litt feil polarisasjon, og dette forstyrrer annen kommunikasjon på samme satellitt og i eventuelle nabosatellitter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Illustrasjon: VeriSat.</para></section>

Illustrasjon: VeriSat.

I store nettverk med mange terminaler har dette vært svært vanskelig og tidkrevende å finne ut hvilke terminaler som er feilstilt og som skaper forstyrrelse siden mange terminaler deler samme frekvens.

Problemet har blitt større med økende antall installerte satellitterminaler.

I mer enn 10 år har industrien lett etter en løsning som kan finne slike feilstilte jordstasjoner på en enklere måte.

Verdens nest største satellitteier og operatør, SES, spurte en liten, men kompetent bedrift i Bærum om de kunne bidra til å løse problemet.

Med blant annet økonomisk støtte fra Norsk Romsenter og den europeiske romorganisasjonen ESA, utviklet VeriSat i løpet av noen måneder en prototyp som ble testet av SES med svært gode resultater.

- Siden da har vi fått SES og Eutelsat som kunder,  og har de siste månedene hatt demonstrasjoner for flere satellittoperatører.  Mange operatører har bekreftet at de er svært interesserte, så produktet har en meget lys framtid, forteller administrerende direktør Petter Amundsen i VeriSat.

Teknologien løser også et annet problem som det ikke har vært noen løsning på tidligere, ved at den gjør det mulig å finne posisjonen til terminalene (geolokasjon) også for tidsdelte sendinger. Hittil har dette bare vært mulig for terminaler som sender kontinuerlig.

Les mer om SmartGuard på VeriSats egne sider.