Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Proba-V skal teste jordobservasjonsinstrumenter og annen teknologi. Illustrasjon: ESA
ESA

Norsk fiber i rommet

ESA-satellitten Proba V bærer med seg det fiberoptiske kommunikasjonssystemet til norske T&G Elektro.

Proba V skal måle vegetasjon og andre miljø- og jordobservasjonsdata, men satellitten har også med seg norsk teknologi for testing i det utfordrende miljøet som rommet er.

Proba V ble skutt opp på den andre oppskytingen av den nye europeiske raketten Vega. I forkant av oppskytingen 7. mai var administrerende direktør Martin Grimsgaard i T&G Elektro er ekstra spent.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Vega, den europeiske bæreraketten for små til mellomstore nyttelaster. Illustrasjon: ESA</para></section>

Vega, den europeiske bæreraketten for små til mellomstore nyttelaster. Illustrasjon: ESA

- Vi går på tå hev. Det er jo den andre oppskytingen av Vega etter jomfruturen, og det har vært en del utsettelser. Det er også første gang at vår teknologi skal testes i rommet, sier han.

Hvordan de første testene av selskapets teknologi går, får de trolig vite først etter et par uker.

Fiberoptikk

Høvik-bedriften har laget et fiberoptisk system for kommunikasjon som skal måle dempingen av det fiberoptiske signalet fra rommet og undersøke hvordan denne teknologien tåler det utfordrende miljøet.

I dag kommuniserer satellitter og andre rominstallasjoner ved hjelp av teknologi basert på kobberledninger. Men ved hjelp av fiberoptikk kan disse instrumentene bli både lettere og mindre, og ikke minst mindre kostbare.

Dessuten kan fiberoptikk overføre mye mer informasjon mye raskere enn det som er mulig via kobberledninger. Det gjør fiberoptikk nyttig både i rommet og på jorda.

Den fiberoptiske teknologien har allerede gått gjennom flere tester av utfordringene det vil møte i rommet, som høy vibrasjon og store temperatursvingninger.

Fibrene er mer temperaturbestandige og tåler mer stråling enn andre typer optiske fibre. Men det er den spesielle behandlingen av kontaktpunkter og kabler ved hjelp av eget lim, konstruksjon i helt rent og støvfritt miljø, og andre fremgangsmåter, som gjør den nye teknologien forskjellig fra standard telekommunikasjonsprodukter.

Ikke bare i rommet

Fiberoptisk teknologi ment for rommet vil ha mange bruksområder, ikke bare i rommet og i rominstallasjoner på bakken, men også innen olje- og gass-, fly- og forsvarsindustri.

Den norske fiberoptiske teknologien kom med på Proba-V på en litt uvanlig måte.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Norsk fiberoptikk testes i Proba-V, her er det fiberoptiske kommunikasjonssystemet festet til resten av Proba-V. Foto: T&amp;G Elektro.</para></section>

Norsk fiberoptikk testes i Proba-V, her er det fiberoptiske kommunikasjonssystemet festet til resten av Proba-V. Foto: T&G Elektro.

- Det ble plass til et ekstra prosjekt på satellitten, dermed spurte ESA enkelte av sine medlemsland om de hadde noen prosjekter som kunne passe, og vi var blant dem som hadde kommet lengst av de aktuelle prosjektene, sier Grimsgaard.

Dermed ble den norske fiberoptikken klargjort for flygning i rekordfart, kvalifisert for testing i rommet i april 2012 og ferdig montert på satellitten i oktober i fjor.

- Norsk Romsenter viste oss hvilke muligheter som fantes innen den europeiske romorganisasjonen og satt oss i kontakt med de rette personene hos ESA og romindustrien generelt, sier Grimsgaard.

Godt samarbeid

T&G Elektro AS har også et annet prosjekt under utvikling sammen med den europeiske romorganisasjonen ESA.

- Da det viste seg at det var plass til et ekstra eksperiment på Proba-V, var Norge et av de landene som fikk tilbud om å foreslå prosjekter som kunne passe, sier Bjørn Ottar Elseth, seniorrådgiver for industrikoordinering ved Norsk Romsenter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Norsk fiberoptikk testes i Proba-V, innsiden av det fiberoptiske kommunikasjonssystemet som den norske bedriften T&amp;G Elektro AS skal teste. Foto:T&amp;G Elektro.</para></section>

Norsk fiberoptikk testes i Proba-V, innsiden av det fiberoptiske kommunikasjonssystemet som den norske bedriften T&G Elektro AS skal teste. Foto:T&G Elektro.

T&G Elektro var den bedriften som slo til raskest og hadde kommet lengst i utviklingen av prosjektet sitt. Dermed fikk de sjansen til å være med på satellitten for å kvalifisere teknologien sin til bruk i rommet.

Det kan potensielt føre til mer bruk av fiberteknologi til andre av ESAs romprosjekter, og også etter hvert salg til de store satellittleverandørene i Europa og globalt.

- Det har vært et meget godt samarbeid mellom ESA, Norsk Romsenter og T&G Elektro. Norsk Romsenter er imponert over hvor raskt bedriften klarte å få på plass eksperimentet på Proba-V, sier Elseth.

- Vi jobber meget aktivt for at ESAs nye program for støtte til teknologiutvikling, GSTP 6, som vil kunne tilby flere slike muligheter oftere, avslutter Elseth.

Kontakt:

Bjørn Ottar Elseth - seniorrådgiver for industrikoordinering ved Norsk Romsenter - 22 51 18 11 / 90 57 49 85

Martin Grimsgaard - daglig leder ved T&G Elektro AS - 67 12 90 50 / 97 50 43 31