Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
I fremtiden kan boring i rommet skje ved hjelp av plasmateknologi opprinnelog utviklet for olje- og gassindustrien på jorda. Grafikk: Zaptec
Zaptec

Norsk boreteknologi til Mars

Stavangerbedriften Zaptec lager boreteknologi i miniatyr som romorganisasjonene ønsker å bruke blant annet på Mars.

Zaptec har patentert en transformator som bare er en tidel av størrelsen og vekten til vanlige transformatorer, men som likevel leverer spenning opp til 100 000 volt.

Den lille men sterke transformatoren kan blant annet brukes til å lade elbiler mye raskere enn dagens teknologi.

Transformatoren er opprinnelig utviklet for boring etter olje og gass dypt nede i berggrunnen under havet. Nå ønsker flere romorganisasjoner å se nærmere på den lille og sterke transformatoren for å bruke den i rommet.

Borer ved hjelp av små lyn

Transformatoren kan blant annet brukes til å drive et plasmabor, en liten drill som knuser stein ved hjelp av høyspente elektriske pulser.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Zaptecs små og lette plasmabor knuser stein ved hjelp av sterke elektriske impulser. Boret kan bli nyttig i rommet.</para></section>

Zaptecs små og lette plasmabor knuser stein ved hjelp av sterke elektriske impulser. Boret kan bli nyttig i rommet.

Et slikt bor kan bli nyttig både ved leting etter vann og liv i berggrunnen på Mars, eller mineraler på månen eller en asteroide.

Å bore i rommet blir nok likevel ganske forskjellig fra å bore på jorda.

- Det blir mange faktorer som spiller inn, jeg er ikke så bekymret for tyngdekraften, men er spesielt interessert i hvordan de elektriske pulsene til plasmaboret vil reagere i en atmosfære med lavt trykk og en helt annen sammensetning enn her på jorda, sier Brage Johansen, leder av Zaptec.

Lettere å bore i rommet?

Det er også uvisst hvordan borehullet på et annet himmellegeme vil oppføre seg. Vil der være mye is som kan fordampe eller annet materiale som gjør de geologiske forholdene ustabile slik at borehull kan kollapse?

Og hvordan kan borekaks fjernes på en effektiv måte uten vann eller annen væske som på jorda? Hvordan skal boringen gjøres på en måte som bevarer eventuelle tegn til liv?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Plasmars er Stavangerbedriften Zaptecs samarbeidsprosjekt med ESA for å utvikle en plasmadrill for å bore ned i berggrunnen på Mars etter vann og liv. Grafikk: Zaptec</para></section>

Plasmars er Stavangerbedriften Zaptecs samarbeidsprosjekt med ESA for å utvikle en plasmadrill for å bore ned i berggrunnen på Mars etter vann og liv. Grafikk: Zaptec

Dette er bare noen av utfordringene som Zaptec skal finne løsninger på i sine samarbeidsprosjekter med NASA og den europeiske romorganisasjonen ESA.

For eksempel kan prøver hentes opp fra borehull mekanisk eller ved hjelp av komprimert CO2-gass. Det vil kunne være mer skånsomt enn vanlig rotasjonsboring som brukes i dag.

- Kanskje vil det på noen måter til og med være lettere å bore i rommet enn under vann, sier Johansen.

18. mars 2015 starter Stavangerbedriften prosjektet Plasmars i samarbeid med ESA. Ambisjonen er å utvikle en plasmadrill til en Mars-rover.

Norsk Romsenter har vært med på å formidle kontakten mellom Zaptec og ESA og NASA.

Zaptec har laget to videoer om hvordan tilværelsen etter boring på Mars kan se ut. Du finner den ene videoen nedenfor og den andre her.

Norsk georadar til Mars

Det er ikke bare norsk boreteknologi som skal brukes til å undersøke berggrunnen på vår røde naboplanet.

I 2014 ble radaren RIMFAX (Radar Imager for Mars Subsurface Exploration), som er utviklet av Forsvarets forskningsinstitutt, tatt ut som et av syv instrumenter på NASAs neste rover til Mars.

 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/QmSJlgI04PA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Georadaren kan se ned i bakken, skal brukes til å undersøke de geologiske forholdene, og blant annet lete etter lommer av is eller flytende vann. NASA-roveren har planlagt oppskyting i 2020.

Den neste roveren til vår røde naboplanet blir ESAs ExoMars, som skytes opp i 2018. Også den har en norsk georadar, kalt WISDOM. Disse og andre instrumenter som skal til Mars testes blant annet på Svalbard.

Kontakt

Brage Johansen - daglig leder i Zaptec - bwj @ zaptec . com