Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Lederne for verdens romorganisasjoner på UNISPACE+50. Christian Hauglie-Hanssen er nr. 4 fra høyre i 3. rekke. Foto: UNISPACE+50/ESA
UNISPACE+50/ESA

Norge på FN-møte om rommet

Møtet skulle utarbeide en Agenda 2030 for rommet. Norge er også nytt medlem av FNs romkomité.

I år er det 50 år siden den første FN-konferansen om fredelig bruk av det ytre rom (United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space) ble holdt for aller første gang.

Det ble feiret med et nytt møte, som har fått navnet UNISPACE+50, og ble holdt i Wien 18. til 21. Juni 2018.

Denne FN-konferansen har blitt arrangert kun tre ganger tidligere. Første gang var i 1968, så i 1982, og forrige gang i 1999.

På UNISPACE+50 møttes representanter for de store romorganisasjonene, verdens romnasjoner, romindustrien og romforskere, samt delegater fra FN.

En Agenda 2030 for rommet

Hovedtema på UNISPACE+50 var å godkjenne en resolusjon for å starte arbeidet med en Space 2030-agenda (FNs Agenda 2030). Arbeidet med å fylle agendaen starter til høsten.

Et annet tema var hvordan rommet kan være med på å støtte kvinner, spesielt i utviklingsland, og oppmuntre til høyere kvinnelig deltakelse i naturvitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk. (Se lenken over for andre tema.)

Under temaet Space and Youth ble blant annet fremtidens teknologiske nyvinninger og mulighetene de gir for samfunnet, samt hvordan barn og unge kan inspireres til å velge romsektoren som arbeidsplass, diskutert.

Dessuten underskrev generaldirektøren for den europeiske romorganisasjonen  ESA, Jan Wörner, en avtale om samarbeid mellom ESA og FNs romkontor om bærekraftsmålene for Agenda 2030.

Norsk romvirksomhet og bærekraftsmålene

- Det var nyttig og spennende å se hvordan FNs 17 bærekraftsmål er koblet til romorganisasjonenes langsiktige planer for fremtiden, både innen utforskingen av rommet, jordobservasjon og romindustri, og hvordan dette igjen kan bidra til å oppfylle disse målene, sa Christian Hauglie-Hanssen, Norsk Romsenters administrerende direktør, etter møtet.

Han og lederne av 27 andre romorganisasjoner i ulike land, samt FNs kontor for romsaker, var til stede på UNISPACE+50. (Se også bildet øverst i artikkelen. Her er Hauglie-Hanssen nummer fire fra høyre i tredje rekke.) På møtets andre dag holdt romsjefene et kort innlegg hver om hvordan deres organisasjon tilnærmer seg FNs bærekraftsmål.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Et av temaene på UNISPACE+50 er hvordan romaktiviteter kan støtte FNs 17 bærekraftsmål i Agenda 2030. Illustrasjon: FN</para></section>

Et av temaene på UNISPACE+50 er hvordan romaktiviteter kan støtte FNs 17 bærekraftsmål i Agenda 2030. Illustrasjon: FN

- Mitt innlegg vektla Norges spesielle initiativer for å støtte bærekraftsmålene innen utdanning, kvinners rettigheter og helse. Videre at Norsk Romsenter støtter fri deling av data, blant annet for bruk av utviklingsland, fra internasjonale jordobservasjonsprogrammer som Copernicus, og også fra egne nasjonale programmer som holder øye med skipstrafikk, og i fremtiden ulovlig fiske, utbredelse avregnskog og mer, sa Hauglie-Hanssen.

Her blir fremtidens romlover til

Fra den 20. til 29. juni møtes FNs romkomité, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), på samme sted.

Det er COPUOS som har utarbeidet FNs fem romtraktater som styrer bruken av rommet i dag, og som kommer til å sette rammene for fremtidens internasjonale romlover.

Norge ble medlem av COPUOS i desember 2017, samtidig med Danmark og Bahrain. I dag teller FNs romkomité 87 land.

COPUOS møtes hvert år, så dette komitémøtet blir det 61. i rekken, men det første for Norge som medlem.

Kontakt

Erik Uribarri – Seniorrådgiver, Satellittnavigasjon – Norsk Romsenter – 22 51 18 04