Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Illustrasjon av NorSat-1 i bane. Illustrasjon: Snøball.
NorSat-1 i bane. Illustrasjon: Snøball.

NorSat-1 og 2 har foldet ut antennene

Tirsdag var nok en viktig milepæl for de nye norske satellittene NorSat-1 og 2. Langmuir probene på NorSat-1 ble foldet ut. Det ble også AIS-antennen og VDES-antennen på NorSat-2. 

For NorSat-1 var det de fire langmuir-probene som skulle foldes ut. Probene er del av m-NLP instrumentet som er utviklet av Universitetet i Oslo, og som skal måle ladde partikler fra sola som innvirker på elektronisk utstyr, kommunikasjon og navigasjon, såkalt romvær.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>NorSat-1 med ferdig monterte Langmuir-prober før satellitten ble sendt avgårde for oppskyting. Foto: UTIAS.</para></section>

NorSat-1 med ferdig monterte Langmuir-prober før satellitten ble sendt avgårde for oppskyting. Foto: UTIAS.

Gjennom to kommandoer til satellitten ble alle fire probene foldet ut. I dag ble instrumentet skrudd på og forskerne fra UiO kunne konkludere med at instrumentet gir data som det skal og at utfoldingen derfor gikk etter planen.

På NorSat-2 vatirsdagens aktivitet om mulig forbundet med enda større spenning. To antenner skulle nemlig foldes ut, gjennom én og samme operasjon.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>NorSat-2 med VDES-antenne før oppskyting. Foto: UTIAS.</para></section>

NorSat-2 med VDES-antenne før oppskyting. Foto: UTIAS.

Kl. 17:31, mens satellitten hadde kontakt med bakkestasjonen på Svalbard, ble kommandoen sendt fra kontrollsenteret til Statsat, og vi fikk straks en signifikant økning i mottatte AIS meldinger. Det beviste at antennen til AIS-mottakeren hadde sprunget ut i riktig posisjon.

Noen minutter senere gikk jubelen i taket nok en gang. Da kom de første bildene av utfoldingssekvensen for VDES-antennen ned, og viste at også denne hadde kommet riktig ut.

VDES-instrumentet trenger en svært kraftig antenne for å kunne nå målet om å teste ut to-veis datakommunikasjon med skip langt til havs. Space Norway, som er ansvarlig for VDES-eksperimentet, spesifiserte derfor en helt ny type utfoldbar antenne som så ble bygget av satellitt-konstruktøren UTIAS. Denne er neste tre ganger så lang som satellitten, og basert på bladfjær teknologi.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Bilde av endelig utfoldet VDES-antenne i rommet. Foto: Space Norway.</para></section>

Bilde av endelig utfoldet VDES-antenne i rommet. Foto: Space Norway.

Med alle antenner og prober foldet ut er NorSat-1 og 2 snart klare til å starte på sine respektive oppdrag. Hovedinstrumentet på begge satellittene er AIS mottakeren for å kartlegge skipstrafikk er nå i operativ drift, men vil framover også brukes ut til å prøve kapasiteten til den nykonstruerte mottakeren. De andre instrumentene skal også prøves ut grundig.

Dette er like fullt en stor begivenhet for alle som har jobbet i årevis med utvikling og testing av disse satellittene, og Norsk Romsenter sender sine varmeste gratulasjoner til alle involverte partnere.