Nøytralt rombudsjett

Regjeringen har lagt fram et budsjettforslag for Norsk Romsenter som enkelt sagt er nøytralt.

Administrerende direktør ved Norsk Romsenter, Bo N. Andersen. Foto: Trude Eng.

Norsk Romsenter har ikke fått gjennomslag for en styrking av havovervåking med norske satellitter, men samtidig er de nasjonale følgemidlenes nedadgående trend stoppet. For følgemidlene er det en økning på 5,4 millioner kroner til totalt 20,4 millioner kroner.

For de andre nasjonale elementene er det en justering for prisutviklingen. For de internasjonale innbetalingene følges takten som tidligere er vedtatt.

Administrerende Direktør Bo Andersen mener dette budsjettet støtter opp under den linjen Norsk Romsenter har fulgt i flere år og ser at dette kanskje var det beste vi kunne oppnå når det skal strammes inn i den offentlige pengebruken.

Han er glad for den lille økningen i de nasjonale følgemidlene, men misfornøyd med at det ikke ble tilslag for en utvidet nasjonal havovervåkning.

Les mer om romvirksomhet i statsbudsjettet i kapitel 922, side 145.